Utredning / undersøkelse

 

utrening-og-undersøkelse

En grundig utredning er viktig for å finne ut av hvilken diagnose du har og hva som er selve årsaken til denne diagnosen.

 

Det er nemlig denne diagnosen som legger til rette for optimal behandling / behandlingsplan. Våre klinikere legger høyt fokus på at du som pasient skal få økt forståelse for hvorfor smertene og problemene dine oppstår og hva du selv kan gjøre for å få bukt med dem.

 

Offentlig Henvisningsrett

Våre moderne kiropraktorer innehar også offentlig henvisningsrett.

Dette innebærer at vi kan hjelpe deg med eventuelle henvisninger dersom det skulle være behov for videre utredning gjennom bildediagnostikk (MR undersøkelse, røntgen eller lignende), legespesialist (f.eks. nevrolog eller revmatolog) eller andre spesialistinstanser – vårt mål er å følge deg hele veien til en smertefri hverdag.

 

Les også: Behandlingsformer og teknikker

Les mer om de ulike behandlingene og behandlingsmodalitetene vi tilbyr.

 

Les også: Hva behandler vi?

Les mer om hvilke diagnoser og smertebilder vi behandler.

 

Ortopediske Tester

Ortopediske tester er spesialtester for å evaluere funksjon og eventuelle skader i muskler, ledd, ligamenter og sener.

Det er utviklet tester for de forskjellige anatomiske regionene (for eksempel hofte, rygg og nakke) – og våre behandlere vil ofte benytte seg av disse undersøkelsene tilpasset din problematikk og smertepresentasjon.

 

Disse testene kan hjelpe klinikeren med å få et bedre overblikk over den kliniske situasjonen og deretter tilpasse behandling og opptreningsprogram etter disse funnene. Noen eksempler på slike tester er:

 

  • Adam’s test: En test som evaluerer for skoliose i ryggraden.
  • Fabere’s test: Evaluerer om det er dysfunksjon i bekkenledd / iliosakralledd.
  • Fremre skuffetest: En ortopedisk test som evaluerer stabiliteten i ligamentet i fremre korsbånd. En positiv test kan indikere instabilitet og/eller korsbåndskade/avrivning.
  • Lhermittes tegn: En positiv test kan indikere trange nerveforhold i nakken.
  • Rotator cuff tester: Slik som Neer’s, Hawkin’s og Emptying the Can – kan teste etter avklemming / impingement i skulderen eller seneskader.
  • Spurlings test: En ortopedisk test hvis positiv kan indikere nerverot irritasjon / affeksjon i nakken.
  • Tinel’s test: En test som kan sjekke om det er en nerveirritasjon / kompresjon i karpaltunnelen eller tarsaltunnelen.

 

Les mer: Ortopediske Tester og Undersøkelser

Klikk ovenfor for å lære mer om hvordan våre moderne terapeuter benytter seg av godt dokumenterte kliniske tester for å finne ut av selve årsaken til smertene dine.

 

Nevrologiske Tester og Undersøkelser

Kiropraktor tester patellarefleks

Nevrologi er en stor del av den 6-årige (inkludert ett år i turnus) kiropraktorutdanningen.

Våre moderne klinikere vil utrede din nevrologiske funksjon dersom det forekommer mistanke om nerveirritasjon / nerveskade eller nervesykdom.

 

Noen klassiske eksempler på nerveirritasjon kan være skiveprolaps eller piriformis syndrom. En slik nevrologisk undersøkelse vil evaluere motorikk, muskelstyrke, senereflekser (for eksempel patellarefleks – som vist ovenfor) og sensorikk.

 

Hvorfor sjekker vi etter reflekser?

Hyporefleksia eller manglende reflekser kan bety skade på eller manglende signaler fra perifære nerver grunnet traume, avklemming eller kompresjon – dette kan forekomme for eksempel ved skiveprolaps. Hyperrefleksia (betydelig økt refleks) indikerer skade på motoriske nervefibre i hjernen eller ryggmargen.

 

Les mer: Nevrologiske Tester og Undersøkelser

I lenken ovenfor kan du lære mer om hvordan de nevrologiske undersøkelsene kan gi viktig informasjon om nervene dine og deres helsetilstand.

 

Henvisningsrett til Bildediagnostikk

Bildediagnostikk utredning

Normalt sett vil en grundig historietagning og klinisk undersøkelse være nok til å fastslå mulige differensialdiagnoser og en behandlingsplan men ikke alltid. Da kan det være aktuelt med henvisning til bildediagnostisk utredning (for eksempel røntgen, MR eller CT) for å få et bedre overblikk over den kliniske situasjonen.

 

Vi samarbeider med profesjonelle legespesialister som tar bilder på sykehus og private institutt (f.eks. Unilabs, Aleris / Curato o.l.). Vi tar ikke røntgenbilder selv, da vi ser på dette som noe som bør utføres av radiologer og radiografer.

 

Våre statlig autoriserte kiropraktorer har henvisningsrett, på lik linje med fastlegen din til slike undersøkelser dersom dette skulle være nødvendig. Denne offentlige henvisningen innebærer også at du kun betaler en meget redusert egenandel (samme som om legen henviser deg).

 

Les mer: Bildediagnostisk utredning – Når man trenger mer visuell informasjon

Klikk ovenfor for å lære mer om hvilke situasjoner vi vil vurdere henvisning til videre bildediagnostisk undersøkelse.

 

Henvisningsrett til legespesialist (slik som revmatolog og nevrolog)

henvisningsrett

Inkludert i den offentlig autoriserte henvisningsretten så har våre kiropraktorer mulighet for å henvise til legespesialist innen for eksempel nevrologi eller revmatologi dersom dette skulle være nødvendig for videre utredning av din problematikk.

 

Les mer: Henvisning til Nevrolog – For en enda dypere undersøkelse av dine nerver

I artikkelen ovenfor kan du lære mer om hvilke kliniske situasjoner og diagnoser som kan ha fordel av en henvisning til nevrolog.

 

Les mer: Henvisning til Ortopedkirurg – Når invasive behandlingsmetoder er siste utvei

I denne lenken kan du lese mer om når man vil henvise til en ortopedisk vurdering.

 

Les mer: Henvisning til Revmatolog – Når man mistenker eller ønsker å utelukke revmatisme

I visse situasjoner kan det forekomme mistanke om udiagnostiserte revmatiske lidelser. Ved slike tilfeller vil vi kunne henvise deg til revmatolog – i samarbeid med din fastlege.

 

Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi

– Levende Opptatt av Spesialkompetanse innen Diagnostikk og Klinisk Undersøkelse

Våre klinikere jobber hele tiden med å holde seg i eliten. Dette gjør vi ved å holde oss oppdatert på faglig utvikling, studier i forskningstidsskrifter og en kontinuerlig videreutdanning innen utredning og behandling av muskel, nerve og skjelett.

 

Vår målsetting er at du som pasient skal føle deg ivaretatt gjennom alle faser av smerteproblematikken din – helt fra den første kliniske undersøkelsen til oppsett av en behandlingsplan og et eventuelt rehabiliteringsprogram.

 

Moderne Klinikere som Utreder Alle Plager og Smerter i Muskler, Sener, Nerver og Ledd

Mange assosierer kiropraktor kun med effektiv behandling av ryggplager men mindre kjent er det kanskje at moderne kiropraktorer også har en meget høy kompetanse innen utredning og behandling av alle typer muskelplager, seneproblematikk og nerveirritasjon.

 

Her er en liste som viser noe av omfanget av de ulike diagnosene vi utreder og behandler:

 

Avklemming i Skulderen (Impingement Syndrom)

Bekkenproblematikk (inkludert bekkenløsning og bekkenlåsning)

Cervikogen Svimmelhet

Hodepine (inkludert nakkehodepine og kjevehodepine)

Hoftesmerter

Hælspore (Kalkdannelse i Framkant av Hælbenet)

Isjias og Isjialgi

Karpaltunnelsyndrom (Mediannerveavklemming i Håndleddet)

Kjevespenninger

Kneproblemer (inkludert meniskirritasjon, løperkne og hopperkne)

Kroniske Smertediagnoser (inkludert fibromyalgi og revmatiske lidelser)

Krystallsyken

Leddstivhet og Fasettleddslåsninger

Migrene

Muskulære Smerter

Nakkeslengproblematikk

Nerveirritasjon i Nakken

Nervesmerter

Plantar Fascitt (Seneskade i Seneplaten Under Foten)

Prolaps i Rygg og Nakke

Ribbeinslåsning og Smerter mellom Skulderbladene

Seneskader og Senebetennelser i Skulderne

Tennisalbue (Seneskade eller senebetennelse på utsiden av albuen)

 

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss eller bestill en konsultasjon hvis du ønsker hjelp med utredning og behandling av smerter eller feilfunksjoner i muskler, sener, nerver og ledd.