Bakgrunn for Ottestad Kiropraktorsenter

Kommunikasjon med Fastlege

Vi mener at et godt tverrfaglig samarbeid med din fastlege bygger på kommunikasjon.

Derfor kommuniserer vi gjerne med din fastlege gjennom behandlingsforløpet dersom dette er ønskelig for deg.

 

Ved sterkere smerter og mer tydelige tilfeller av smerter i muskler og ledd, så er det heller ikke uvanlig at man tar smertestillende i kombinasjon med den konservative behandlingen – og da vil jo en viss kommunikasjon mellom de behandlende partene være naturlig.

 

Et mål vil jo da i seg selv være at man kan gradvis trappe ned på smertestillende medikamenter etterhvert som man får jobbet med og bearbeidet selve årsaken til problematikken.

 

Folk er forskjellige – noen har et godt forhold til sin fastlege og ønsker at vi holder fastlegen oppdatert gjennom epikriser og skriv, mens andre ønsker at man ikke gjør det. Det er opp til den enkelte å bestemme dette.

 

Godt samarbeid med fastleger og legespesialister på legekontor, sykehus og private institutt

Vi sender den kommunikasjonen du måtte ønske og er opptatt av at alle parter holdes oppdatert. Vi forholder oss også til gjeldende retningslinjer for muskel- og skjelettplager som gjør at et tverrfaglig samarbeid blir effektivt og tidsriktig.

 

Epikrise til fastlege: Et informativt skriv

Hvis ønskelig kan vi skrive epikrise til din fastlege angående kliniske funn ved førstegangsundersøkelse og forventet behandlingsframgang. Gjeldende kommunikasjonstakster gjelder dersom du ønsker hyppig oppdatering av fastlegen.

 

Situasjoner Hvor det er Viktig med Tverrfaglig Samarbeid Mellom oss og Fastlegen din

Det er særlig noen situasjoner hvor vi samarbeider tettere med din fastlege enn vanlig. Dette kan blant annet innebære:

 

Blodprøver ved Mistanke om Ernæringsmangler

Visse mangler kan bidra til å forsterke smerter og symptomer. Et godt eksempel på dette er lave nivåer av elektrolytter, slik som kalium og magnesium, som kan gi grunnlag for økning i muskulære kramper og tilhørende smerter. For å eventuelt måle disse blodverdiene så vil vi samarbeide med din fastlege.

 

Medikamentell Behandling ved Betydelige Smerter

Det er ingen som ønsker å ta smertestillende medikamenter, primært sett grunnet lange lister med bivirkninger, men noen ganger har man omtrent ikke noe valg. Ved betydelige smerter så kan det være nødvendig å få smertestillende på resept fra fastlegen samtidig som man bearbeider det som gir grunnlag for smertene dine.

 

Moderne, Tverrfaglig Samarbeid

Vi er en evidensbasert og moderne klinikk som følger nasjonale retningslinjer og holder oss oppdatert på faglig utvikling, samt nyere forskning fra ledende tidsskrifter. Dette gjør at du som pasient kan kjenne deg trygg på at du blir godt ivaretatt og får riktig utredning, samt behandling tilpasset din diagnose.

 

Spørsmål eller noe du lurer på? Eller vil du booke en konsultasjon for problematikken din?

Dersom du har spørsmål så kan du gjerne kontakte oss via en av våre kontaktmuligheter eller vår Facebook-side. Hvis du ønsker å sette opp en konsultasjon så har vi også døgnåpen online booking – slik at du kan finne den timen som passer best for akkurat deg.

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi