Behandling av krystallsyken (reposisjoneringsmanøver)

Vi tilbyr behandling av krystallsyken i Eidsvoll kommune. Våre klinikere er godt trente innen både Epleys reposisjoneringsmanøver og BBQ-manøveren mot krystallsyken. Valg av behandling og manøver kommer an på hvilken buegang som er påvirket.

Krystallsyken er også kjent som godartet, stillingsbetinget svimmelhet. Karakteristisk sett gir svimmelhetsdiagnosen svimmelhet som framprovoseres ved visse stillinger og bevegelser. Et eksempel kan være at svimmelheten oppleves akutt når personen vrir seg mot venstre i sengen eller lignende. Tilstanden skyldes krystaller, kalt otolitter, som havner i feil buegang i indre øret. Dette fører til feilsignaler til balansesystemet i hjernen – og vil føre til motstridende informasjon fra andre balanseorganer (slik som synet og muskelreseptorer). Resultatet er svimmelhet. Heldigvis kan man, via spesifikke reposisjoneringsmanøvre, få krystallene ut av feil buegang.

– Svært godt, dokumentert effekt med reposisjoneringsmanøver

Våre kiropraktorer og fysioterapeuter har svært god faglig kompetanse innenfor utredning, behandling og rehabilitering av krystallsyken. Spesifikk fysioterapi rettet inn for å gi bedre funksjon i det vestibulære systemet er kjent som vestibulær rehabiliteringsterapi. Meta-analyser, den sterkeste formen av forskning, anbefaler Epleys reposisjoneringsmanøver mot krystallsyken.¹ Her er det verdt å nevne at denne manøveren benyttes mot den vanligste formen av krystallsyken – som forekommer i bakre buegang. Studier har vist at majoriteten av krystallsykepasienter, nærmere 90%, opplever tydelig bedring allerede etter første behandlingen. 96% av pasienter melder om bedring etter to behandlinger.² Her er det viktig å nevne at mer alvorlige utgaver kan kreve flere konsultasjoner.

– Vondtklinikkene: To klinikker i Eidsvoll kommune (Akershus)

I Eidsvoll kommune har Vondtklinikkene to tverrfaglige klinikker hvor du kan få behandling og hjelp ved krystallsyken:

  • Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi (denne klinikken)
  • Råholt Kiropraktorsenter og Fysioterapi (vår klinikk på Helsehuset på AMFI i sentrum av Råholt)

Dersom du er plaget med svimmelhet kan vi hjelpe deg med vertigo undersøkelse, svimmelhetsbehandling og vestibulær rehabilitering. I tillegg til våre tverrfaglige klinikker på Eidsvoll Sundet og Råholt i Eidsvoll har Vondtklinikkene også – blant annet – klinikk i Oslo hvor terapeutene innehar høy faglig kompetanse innenfor svimmelhetsplager. Du kan se en oversikt over våre tverrfaglige klinikker her (lenken åpner i nytt leservindu).

«- Stillingsbetinget svimmelhet responderer vanligvis svært godt på spesifikk behandling. Å bli gående med svimmelhet og vertigo kan føre til muskulære spenninger som deretter kan bidra til svimmelhetsplagene dine (nakkesvimmelhet).«

Hva er årsaken til krystallsyken?

Krystallsyken er også kjent som benign paroksysmal posisjonsvertigo – altså godartet, stillingsbetinget svimmelhet. For å forstå årsaken til krystallsyken må vi ta en nærmere titt på indre øret. Dette er området innenfor mellomøret og består av sneglehuset (kroppens hørselsorgan) og labyrinten.

Labyrinten og de 3 buegangene

Labyrinten er fylt med væsken endolymfe og deles inn i tre bueganger. Disse tre buegangene er:

  • Fremre buegang
  • Bakre buegang
  • Laterale buegang (ofte kalt midtre buegang)

Endolymfen beveger seg i labyrinten når vi beveger oss. Bevegelsene registreres av flimmerhår. Krystaller, også kjent som otolitter, er tyngre enn væsken (endolymfen) og bruker derfor lenger tid på å endre posisjon i labyrinten. Dette resulterer i nervesignaler som sendes til balansesenteret i hjernen.

Feilposisjonerte krystaller resulterer i krystallsyken

Dersom otolitter løsner og havner i feil posisjon vil dette kunne medføre svimmelhet ved visse bevegelser. Hvilke bevegelser som påvirkes er direkte lenket til hvor otolittene har satt seg fast. Ved bruk av svimmelhetstester, blant annet Dix-Hallpike, kan våre klinikere undersøke hvilken type av krystallsyken du er rammet av.

Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi er en del av klinikknettverket Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse. Våre klinikkavdelinger ved Vondtklinikkene (klikk her for fullstendig oversikt over våre klinikker), inkludert i Oslo (Lambertseter) og Viken (Eidsvoll Sundet og Råholt), innehar en særegent høy faglig kompetanse innen utredning, behandling og rehabilitering av smerter og skader. Ta kontakt med oss dersom du ønsker hjelp av terapeuter med ekspertise innenfor disse fagområdene.

Utredning og undersøkelse av krystallsyken

Krystallsyken fører vanligvis til karakteristiske symptomer og kliniske tegn. Våre behandlere vil raskt kjenne igjen symptomene og gjennomføre visse diagnostiske tester. Ved betydelig svimmelhet kan det mest effektive være å gå rett til reposisjoneringsmanøveren, da den diagnostiske testen kan føre til kvalme og uvelhet. Når klinikeren gjennomfører reposisjoneringsmanøveren ser hen etter spesifikke øyebevegelser kalt nystagmus. Spesifikke nystagmus-øyebevegelser underveis i manøveren hjelper terapeuten med å se at behandlingen var vellykket.

Hvor vanlig er krystallsyken?

I følge epidemiologiske studier rammer krystallsyken cirka 1.5% av den norske befolkningen årlig.³ Dette tilsvarer cirka 85000 mennesker hvert år. Et svært høyt antall. De som har vært rammet av krystallsyken tidligere har økt risiko for å bli rammet igjen senere i livet. Det er altså ikke slik at det er 85000 nye tilfeller hvert år. Mange av disse rammer altså de samme personene som har blitt rammet tidligere. Majoriteten av tilfellene varer ikke lenge, vanligvis bare noen få dager eller uker. Men, som nevnt, er den tryggeste måten å bli kvitt det på via Epleys manøver. Feilposisjonerte otolitter i bakre buegang står for hele 80-90% av tilfellene med krystallsyken.

Dix-hallpike er en diagnostisk svimmelhetstest

Dix-hallpike testen regnes som gullstandard for å diagnostisere krystallsyken. At noe er gullstandard innebærer at man regner det som den beste testen for å diagnostisere en spesifikk diagnose. Den gir kliniske svar som hjelper klinikeren med å skille mellom ulike svimmelhetsdiagnoser. Dix-Hallpike er faktisk identisk med første del av behandlingsteknikken Epleys manøver – og nettopp derfor kan klinikere også utføre hele denne reposisjoneringsmanøveren direkte dersom man får utslag på første fasen. Ved å gjøre det på denne måten kan det oppleves mer behagelig for pasienten.

Trenger man video nystagmus-briller?

Nei, man trenger ikke briller i majoriteten av tilfellene. En trent og godt utdannet kliniker kan enkelt utføre en Dix-Hallpike test og se om hen får utslag på den diagnostiske testen. Men dersom tradisjonell behandling ikke fungerer i løpet av få behandlinger er det aktuelt å henvise til ØNH-legespesialist for videre utredning. Og da kan det være aktuelt med Frenzel-briller for å undersøke for om det kan være en sjelden utgave av krystallsyken.

– Vondtklinikkene: Vi er her for deg

Våre offentlig autoriserte klinikere ved Vondtklinikkene avdeling Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi på Eidsvoll Sundet har en særegen faglig interesse og kompetanse innen utredning, behandling og rehabilitering av muskel, sene, nerve og leddplager. Vi jobber målbevisst for å hjelpe deg med å finne årsaken til smertene og symptomene dine – og deretter hjelpe deg med å bli kvitt dem.

Behandling av krystallsyken i bakre buegang med Epleys manøver

Epleys manøver er altså en behandlingsmanøver hvor formålet er å forflytte de feilposisjonerte krystallene. Manøveren brukes ved krystallsyken i bakre buegang. Som nevnt tidligere er bakre buegang det vanligste stedet å få krystallsyken, og står for så mye som 80-90% av tilfellene. Videre mener man at laterale / midtre buegang står bak cirka 10-20% av tilfellene, og at fremre buegang bare er involvert i 1% av tilfellene. For behandling av krystallsyken i laterale buegang bruker man en manøver som kalles BBQ-rulle.

Trenger man TRV-stol for å behandle krystallsyken?

Nei, studier har vist at Epleys reposisjoneringsmanøver er like effektivt som TRV-stol i behandlingen av krystallsyken i en enkelt buegang.5

«Upon analyzing the results, both treatment methods revealed the same efficacy in treating single canal BPPV. However, TRV chair appeared to be superior to traditional CRP in treating multi-canal BPPV.»

Men ved langvarige og kroniske utgaver av krystallsyken i den mest sjeldne buegangen (fremre buegang), eller flere bueganger samtidig (multifaktoriell krystallsyke), er dette en effektiv behandlingsmetode. Man regner med at dette bare forekommer i rundt 1 av 100 tilfeller. Vårt råd er derfor å utprøve tradisjonell reposisjoneringsmanøver først – og dersom det ikke har ønsket effekt, vil klinikeren hjelpe deg med å finne et sted som har TRV-stol.

Vestibulær rehabiliteringsterapi kan redusere risikoen for tilbakefall og gjentagende krystallsyke

36-50% av personer som har hatt krystallsyken vil få det igjen senere. Ved bruk av vestibulær rehabiliteringsterapi, som er en type trening for indre øret og balanseorganene dine, kan man aktivt jobbe med å redusere risikoen for at det skal oppstå igjen på et senere tidspunkt.

Oppsummering: Behandling av krystallsyken og svimmelhet i Eidsvoll kommune

Vi har to tverrfaglige klinikker i Eidsvoll kommune som tilbyr behandling for krystallsyken og svimmelhet. Klinikken vår her på Eidsvoll Sundet og en på Råholt. Ved begge klinikker jobber det godt erfarne klinikere, både fysioterapeuter og kiropraktorer, som innehar faglig kompetanse innenfor svimmelhet og vestibulære diagnoser . Dersom du har noen spørsmål er det bare å kontakte oss.

«Alle våre klinikere er godt trente innenfor utredning og behandling av krystallsyken. Dette innebærer at du kan velge hvem som helst av våre terapeuter på vår online timebestilling her når du ønsker denne typen av faglig kompetanse. Men velg fysioterapi dersom du ønsker spesifikt fokus på vestibulær rehabiliteringstrening.»

VIDEO: Balansetrening for eldre

I denne videoen nedenfor viser vår egen kiropraktor Sindre Rydvang som er både allmennkiropraktor og idrettskiropraktor på Vondtklinikkene, fram et treningsprogram med balanseøvelser for eldre og de med funksjonsnedsettelser. Øvelsene kan gjøres daglig.

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (lenken åpner i nytt vindu). På kanalen vår finner du en rekke gratis helseressurser og treningsprogrammer tilpasset dine plager og ulike diagnoser.

Har du noen spørsmål? Eller vil du bestille en time hos oss?

Kontakt oss gjerne via en av våre kontaktmuligheter, kontaktskjema eller på vår Facebook-side hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling – slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider, men hvis mulig foretrekker vi at du bruker online timebestilling. Våre dyktige behandlere ser fram imot til å hjelpe deg. Hvis du ikke bor i nærheten av Eidsvoll Sundet kan du se en oversikt over våre andre tilhørende klinikker her (Vondtklinikkene – Tverrfaglig Helse)

– Våre klinikere ved Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi er offentlig autorisert helsepersonell som alltid jobber for å være i førersetet innen faglig kompetanse på utredning og behandling av muskel, nerve og skjelettlidelser. Hvis du ikke er i nærheten, så kan du også se en oversikt over våre andre klinikker i landet her. Blant annet i Oslo.

Trykk her eller på bildet nedenfor for å gå til Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter & Fysioterapi sin online timebestilling.

(klikk på bildet ovenfor eller her for å se ledige timer)

Telefon: 64 80 81 10

Epost: Eidsvollkiropraktorsenter@outlook.com

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi

Forskning og kilder: Behandling av krystallsyken

  1. Khoujah et al, 2023. Epley maneuver for benign paroxysmal positional vertigo: Evidence synthesis for guidelines for reasonable and appropriate care in the emergency department. Acad Emerg Med. 2023 Apr 26.
  2. Babac et al, 2012. [Efficacy of Epley maneuver in treatment of benign paroxysmal positional vertigo of the posterior semicircular canal]. Vojnosanit Pregl. 2012 Aug;69(8):669-74.
  3. Brevern et al, 2007. Epidemiology of benign paroxysmal positional vertigo: a population based study. J Neurol Neurosurg Psychiatry . 2007 Jul;78(7):710-5.
  4. Talmud et al, 2024. Dix-Hallpike Maneuver. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan. 2023 Jul 19.
  5. Yamout et al, 2022. Comparison of the Effectiveness of TRV Chair and Canalith Repositioning Procedure (CRP) for the Treatment of Benign Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV). International Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery, 11, 143-153.

Bilder og kreditering

Coverbilde: iStockPhoto (lisensiert bruk) Stock photo ID: 1184215926 Credit: AndreyPopov

Bilde 2 (indre øret). iStockPhoto (lisensiert bruk) Stock photo ID: 2079876906 Credit: VectorMine

Bilde 3 (Epleys reposisjoneringsmanøver) iStockPhoto (lisensiert bruk) Stock photo ID: 1535763099 Credit: OlgaDan

Artikkel: Behandling av krystallsyken (reposisjoneringsmanøver)

Skrevet av: Våre offentlig autoriserte kiropraktorer og fysioterapeuter ved Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse

Faktasjekket: Våre artikler baserer seg alltid på seriøse kilder, forskningsstudier og forskningstidsskrifter – slik som PubMed og Cochrane Library. Vennligst kontakt oss dersom du oppdager noe feil eller har kommentarer.