henvisningsrett

Legespesialistutredning | Kiropraktor med Henvisningsrett til Legespesialist

En moderne kiropraktor har, i likhet med lege, henvisningsrett til legespesialist.

I veldig komplekse smertepresentasjoner kan det være aktuelt med henvisning til en lege med ytterligere spesialisering innet sitt fagfelt. Dette kan innebære ortopedisk kirurgi, nevrologi, revmatologi og andre spesialistfelt.

 

Det er særlig disse tre nevnte legespesialistfeltene vi har et samarbeid med, da de er de mest relevante i forhold til muskel- og skjelettplager. En offentlig henvisning fra kiropraktor innebærer at du betaler en meget redusert egenandel i forhold til det du måtte ha gjort dersom du skulle bestille lignende undersøkelser privat.

 

Godt samarbeid med legespesialister på sykehus og offentlige institutt

Vi har god kommunikasjon og tverrfaglig samarbeid med en rekke legespesialister innenfor diverse spesialistfelt. Dette inkluderer særlig ortopediske, revmatologiske og nevrologiske avdelinger på sykehus dersom det skulle være indikasjoner på mer alvorlige nervetilstander eller tegn som kan innebære patologiske funn.

 

Normalt sett trenger man ikke legespesialistutredning

Våre moderne klinikere har omfattende utdanning og kompetanse innen diagnostikk. I normale tilfeller vil en grundig historietagning og klinisk undersøkelse kunne gi den informasjonen man trenger for å stille mulige diagnoser og konstruere en behandlingsplan – men ikke alltid.

 

Derfor er det en trygghet for deg som pasient å vite at vi ved tegn på patologiske diagnoser henviser videre til legespesialister ved behov.

 

Normalt sett vil dòg en grundig undersøkelse bestående av nødvendige ortopediske tester og nevrologisk undersøkelse i majoriteten av tilfellene gi nok informasjon til våre klinikere for å fastslå årsaken og selve diagnosen personen er rammet av.

 

 

5 Hovedkategorier Innen Legespesialister

Nedenfor ser vi de fem hovedkategoriene av legespesialister vi henviser mest til. Disse kategoriene gjenspeiler at vi jobber med muskuloskeletale diagnoser – inkludert muskler, sener, nerver og ledd.

 

Bildediagnostisk utredning

Bildediagnostiske utredninger i form av røntgenundersøkelse, MR, CT skanning eller diagnostisk ultralydundersøkelse kan i visse tilfeller bidra til en bedret forståelse av symptomatikk og diagnosebildet. Vi har henvisningsrett til slike bildediagnostiske undersøkelser hvis det skulle være medisinsk indisert.

 

Fastlege

Eventuell kommunikasjon med din fastlege kan bidra til et bedret tverrfaglig samarbeid og gi en bedret samlevurdering av dine plager. Et godt tverrfaglig samarbeid kan også sammenfatte konservativ behandling hos oss og utskrevne medikamenter fra fastlege – i kombinasjon – for å oppnå best mulig effekt.

 

Nevrolog

I visse tilfeller der det er indikasjoner på større nevrologisk involvering og manglende framgang ved konservativ behandling så kan det være aktuelt henvisning til nevrolog ved offentlig sykehus. Det kan være meget lang ventetid på en slik undersøkelse – noen ganger opptil 6 måneder eller mer.

 

Ortopedkirurg

Hvis det forekommer funn som kan indikere at man bør vurdere en operasjon – da i kombinasjon med at diagnosen indikerer at verdien av en operasjon utveier risikoen, så kan det være aktuelt med henvisning til ortopedisk vurdering hos ortopedisk avdeling ved et offentlig sykehus.

 

Da vil man sammen komme fram til beste løsning for pasienten og deres framtidsprognose.

 

Revmatolog

Dersom anamnese, symptomer og andre tegn tyder på revmatisk involvering – så kan vi være behjelpelige med henvisning til revmatologisk avdeling for videre utredning. En slik henvisning vil normalt sett forekomme i samarbeid med din fastlege.

 

Vi gjør oppmerksom på at man i første omgang vil gå igjennom blodprøveanalyse hos fastlege og bildediagnostikk før dette i det hele tatt er aktuelt. I likhet med nevrolog så er det meget lang ventetid på en slik undersøkelse.

 

Høy Kompetanse Innen Diagnostikk

Våre moderne klinikere har omfattende utdanning og erfaring med diagnostiske undersøkelser og funksjonelle utredninger av muskuloskeletale diagnoser.

Denne spesialkompetansen innebærer at våre terapeuter kan hjelpe deg med å finne ut selve årsaken til problematikken din og finne en langvarig løsning. Hos oss er pasienten i fokus.

 

Spørsmål eller noe du lurer på? Eller vil du booke en konsultasjon for problematikken din?

Dersom du har spørsmål så kan du gjerne kontakte oss via en av våre kontaktmuligheter eller vår Facebook-side. Hvis du ønsker å sette opp en konsultasjon så har vi også døgnåpen online booking – slik at du kan finne den timen som passer best for akkurat deg.

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi