Pasienttrygghet

Henvisning til Revmatolog | Kiropraktor med henvisningsrett til revmatolog

Noen ganger kan våre funksjonelle og kliniske undersøkelser avdekke tegn på revmatiske lidelser.

Våre moderne kiropraktorer har offentlig henvisningsrett til revmatologisk utredning. Dette kan være aktuelt dersom man har mistanke om at du kan være rammet av en udiagnostisert revmatisk diagnose.

 

Noen eksempler på Revmatiske Diagnoser inkluderer:

  • Ankyloserende Spondylitt (Bekhterevs)
  • Bløtvevsrevmatisme (Fibromyalgi)
  • Psoriasis Artritt
  • Revmatisk Artritt
  • Sjøgrens Sykdom

 

Mange av disse diagnosene kan gi karakteristiske symptomer og kliniske tegn som i visse tilfeller kan dukke opp i en klinisk undersøkelse. Dersom våre moderne klinikere oppdager slike tegn, så vil de hjelpe deg med å kommunisere dette til fastlegen – og få en utvidet blodprøve, samt muligens en revmatologisk henvisning.

 

Noen vanlige tegn på revmatiske diagnoser:

 

  • Muskelsmerter grunnet økt smertesensitivitet i bløtvev
  • Positive utslag på blodprøver (for eksempel HLA-B27)
  • Rødlighet over påvirkede leddene 
  • Økt forekomst av leddsmerter i kombinasjon med hevelser

 

Vi må også huske på at det å få en revmatisk diagnose ikke nødvendigvis betyr at du må få regelmessig medikamentell behandling – selv om visse revmatiske lidelser gjør det. Men mange får dòg plutselig en forbedret forståelse for hvorfor de har såpass høy frekvens av smerter i muskler og ledd.

 

Godt Samarbeid med Legespesialister på Sykehus og Offentlige Institutter

Vi har god kommunikasjon og tverrfaglig samarbeid med en rekke legespesialister innenfor diverse spesialistfelt. Dette inkluderer særlig ortopediske, revmatologiske og nevrologiske avdelinger på sykehus dersom det skulle være indikasjoner på mer alvorlige nervetilstander eller tegn som kan innebære patologiske funn.

 

For oss er det viktig å ha et særdeles godt forhold og samarbeid med slike instanser for pasientene våre sin skyld. Dette reflekterer våre kjerneverdier som går ut på alltid å ha pasientens vel og ve i fokus.

 

Vi Hjelper deg Hele Veien

Når man får positive tegn på at man kan ha en revmatisk diagnose så kan det være vanskelig å ta innover seg – men husk at vi er der for å hjelpe deg.

 

Som kjent så er det slik at revmatiske lidelser ofte medfører øke forekomst av smerter i muskler, sener og ledd – og at denne pasientgruppen derfor trenger mer fysikalsk behandling for smertelindring og funksjonell bedring. Vi behandler regelmessig personer med revmatiske diagnoser og har meget god erfaring med denne pasientgruppen.

 

Henviser kun ved Sterk Mistanke

Klinikerne vil vurdere om en revmatologisk utredning har tilstrekkelig klinisk verdi eller ikke – for man henviser ikke hvis det ikke har det, da dette blant annet vil gjøre at de som virkelig trenger slike undersøkelser må vente lengre i kø.

 

Dersom revmatologisk avdeling ikke anser at undersøkelsen vil ha klinisk verdi så vil henvisningen kunne bli avvist – så man sender kun dersom det er klare indikasjoner på at en slik utredning er tiltrengt. I forkant av en slik henvisning vil det også være aktuelt med blodprøveanalyse hos din lege.

 

Spørsmål eller noe du lurer på? Eller vil du booke en konsultasjon for problematikken din?

Dersom du har spørsmål så kan du gjerne kontakte oss via en av våre kontaktmuligheter eller vår Facebook-side. Hvis du ønsker å sette opp en konsultasjon så har vi også døgnåpen online booking – slik at du kan finne den timen som passer best for akkurat deg.

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi