Nevrologiske tester og Undersøkelser

Nevrologiske Tester og Undersøkelser

Nerver er en essensiell drivkraft for velfungerende bevegelse i muskler og skjelett.

Nevrologiske tester og undersøkelser kan avdekke eventuelle avvik eller indikasjoner på feil i nervesystemets nevrologiske funksjon – som kan legge til rette for å gi deg en spesifikk årsak til problematikken din.

 

Hvis det forekommer mistanke om nervepatologi hos deg så vil våre moderne klinikere kunne hjelpe deg med å utrede din funksjonelle nevrologiske funksjon.

 

Svekkede Signaler = Redusert Styrke og Hudfølelse

Kiropraktor tester patellarefleks

Nerver er utrolig viktige for at du skal kunne fungere i hverdagen. Det har seg nemlig slik at nerver gir uttadgående ‘strømføring’ til muskulaturen, samt mottar informasjon fra huden om blant annet berøring, smerte og temperatur.

 

Eventuell feilfunksjon i form av økt nervetensjon eller nerveavklemming vil derfor kunne føre til redusert muskelstyrke, svekket følelse i huden og endringer i senerefleksene dine. Nevrologiske undersøkelser har dermed særlig fokus på utredning av muskulær funksjon, hudsensorikk og testing av refleksene dine.

 

Det er dòg viktig å huske på at de vanligste årsakene til slik nerveirritasjon stammer fra feilfunksjon i muskler og ledd. Hvor piriformis syndrom, isjialgi og brachial plexopati (når musklene over skulderbladet presser inn mot nervene i brachial plexus) er noen av de mest kjente.

 

Hva er nevrologisk testing?

Nevrologiske tester er spesialtester for å vurdere funksjon og eventuelle skader i nerver og nervevev – både i det sentrale og det perifære nervesystemet.

 

Det er utviklet tester for de forskjellige anatomiske regionene for å evaluere om det forekommer eventuell nerveirritasjon eller nerveskade. Et eksempel er Spurlings test for nakken som benyttes for å undersøke om det er nerverotsaffeksjon (irritasjon eller kompresjon av en nerve i nakken).

 

Et annet eksempel er Lasegue test for korsryggen (lavryggen). Denne testen evaluerer om det er irritasjon eller avklemming mot isjiasnerven grunnet stramme muskler, dysfunksjon i ledd, skiveskader eller lignende.

 

3 Hovedkategorier Innen Nevrologisk Undersøkelse

Vi deler primært sett en nevrologisk undersøkelse inn i tre hovedkategorier:

 • Sensorikk
 • Motorikk
 • Reflekser

 

Sensorikk

Sensoriske signaler er innadgående informasjon fra hud og strukturer som registrerer ting som berøring, temperatur og smerte – det sensoriske er oftest det som påvirkes først ved nerveirritasjon eller redusert nervefunksjon.

 

Klassiske symptomer inkluderer:

 • Følelse av iling eller prikking i huden
 • Nedsatt følighet på huden

 

Hvilket område eller hvilke områder som rammes er avhengig av hvilken nerve eller nerver som er påvirket. 

For eksempel vil påvirkning av nerveroten L5 (femte lumbalvirvel) kunne føre til både smerter ned i beinet og redusert følelse på yttersiden av leggen.

 

Motorikk

Motoriske signaler er utadgående signaler til muskler som regulerer faktorer som styrke og motorikk.

Redusert styrke, motorikk eller muskelsvinn (ved langvarig nerveirritasjon) kan indikere at det foreligger en irritasjon eller avklemming av tilhørende nerve.

 

Typiske symptomer kan innebære:

 • Redusert styrke i den påvirkede muskulaturen
 • Svekket finmotorikk
 • Økt forekomst av skjelving i musklene

 

Reflekser

Forskjellige sener får sine signaler fra ulike nerver. Ved testing av senereflekser med reflekshammer i for eksempel biceps eller patellasenen så tester man altså den tilknyttede nerven.

 

Man deler inn refleksresponsen i fem graderinger:
 • Inget Refleksutslag (0)
 • Redusert Refleksutslag (1+)
 • Normalt Refleksutslag (2+)
 • Økt Refleksutslag (3+)
 • Kraftig Økt Refleksutslag (4+)

 

Responsen i den testede senen kan gi klinikeren nyttig informasjon – som vist nedenfor. 

 

Grad 0 og 1+

Hyporefleksia er definisjonen på manglende eller redusert refleksrespons. Dette kan indikere manglende signaler fra tilhørende nerver grunnet avklemming, irritasjon eller skiveskader – men kan også skyldes at pasienten ikke klarer å slappe av tilstrekkelig.

 

Grad 2+ (Normalt utslag)

Dette er det mest vanlige resultatet ved testing av reflekser. En relativt tydelig reaksjon når klinikeren tester med reflekshammeren mot senen.

 

Grad 3+ og 4+ (Økte utslag)

En betydelig økt refleksrespons kan bety skade på de motoriske nervefibrene inne i hjernen eller  ryggmargen. Dette kan forekomme på en eller begge sider – og er heldigvis en veldig sjelden respons.

 

Dòg er det viktig å indikere at noen få personer bare har naturlig økte senereflekser – uten tilhørende sykdom. Det hele må sees samlet under ett med både historietagning, funksjonelle tester og nevrologiske undersøkelser.

 

Omfattende Trening Innen Nevrologisk Testing

Nevrologi er en stor del av den 6-årige (inkludert ett år i turnus) kiropraktorutdanningen.

Våre moderne klinikere vil hjelpe deg med å utrede din nevrologiske funksjon dersom det forekommer mistanke om nerveinvolvering.

 

Våre kiropraktorer innehar også både henvisningsrett og sykmeldingsrett – dersom dette skulle vise seg å være nødvendig for en optimalisert forbedring.

 

Spørsmål eller noe du lurer på? Eller vil du booke en konsultasjon for problematikken din?

Dersom du har spørsmål så kan du gjerne kontakte oss via en av våre kontaktmuligheter eller vår Facebook-side. Hvis du ønsker å sette opp en konsultasjon så har vi også døgnåpen online booking – slik at du kan finne den timen som passer best for akkurat deg.

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi