Bildediagnostikk utredning

Bildediagnostisk utredning

En kiropraktor har henvisningsrett til  bildediagnostisk utredning – som innebærer røntgen, MR, CT eller diagnostisk ultralyd undersøkelse.

 

Ved Komplekse Smerter og Diagnostisering av Skader

En bildediagnostisk utredning kan være delaktig i å gi kliniker og pasient svar på mer komplekse smertetilstander. En offentlig henvisning fra kiropraktor innebærer at du betaler en meget redusert egenandel i forhold til det du måtte ha gjort dersom du skulle bestille undersøkelsen privat.

 

Det gjøres dòg oppmerksom på henvisninger til bildediagnostikk primært benyttes kun i de situasjonene hvor det er medisinsk indisert – slik som ved mistanke om en seneavrivning, betydelige nervesmerter og lignende.

 

Godt samarbeid med radiologer og radiografer på sykehus og private institutt

Vi samarbeider med spesialisert og profesjonelle som tar bilder på sykehus og private institutt (for eksempel Unilabs, Curato og Aleris). Vi tar ikke røntgenbilder selv, da vi ser på dette som noe som kun bør utføres av radiologer og radiografer.

 

Våre Klinikere kan Normalt Sett Sette en Diagnose Uten Bildediagnostikk

Normalt sett vil en grundig historietagning og klinisk undersøkelse være nok til å fastslå mulige differensialdiagnoser og en behandlingsplan. 

En grundig undersøkelse bestående av nødvendige ortopediske tester og nevrologisk undersøkelse vil i majoriteten av tilfellene gi nok informasjon til våre moderne klinikere for å kunne fastslå årsaken og selve diagnosen personen er rammet av.

 

4 Hovedkategorier innen Bildediagnostisk Utredning

Vi deler bildediagnostisk utredning inn i fire hovedkategorier:

 

Diagnostisk ultralyd

Fordelen med diagnostisk ultralyd er at man kan visualisere sener og muskelfester i en dynamisk stilling – altså når de beveger seg. Men er også den bildediagnostiske utredningen hvor det forekommer flest feil.

 

Dessverre er det også en faktor av menneskelig feiling i denne diagnostiske utredningen, da proben må styres av individet som også ser på bildene – og det er ikke alltid like lett, selv for en erfaren kliniker. Dette innebærer en økt risiko for at kliniske funn ikke blir oppdaget med denne bildediagnostiske metoden.

 

MR undersøkelse

Gullstandard, rangert som den beste metoden, når det kommer til undersøkelse av bløtvev og benvev – sistnevnte kan selvfølgelig visualiseres i samme grad på røntgen, men hvis vi tar i betraktning at en MR utredning er uten stråling så blir dette vår foretrukne bildediagnostiske utredning framfor de andre alternativene.

 

Den eneste svakheten til denne undersøkelsen er at det benyttes magnetisme som innebærer at de med cochlearimplantater, pacemaker og innoperert stål (for eksempel proteser i det affekterte området) bør velge andre utredningsmodaliteter – som for eksempel CT undersøkelse.

 

Røntgen undersøkelse

Den beste utredningen når det kommer til undersøkelse vedrørende brudd og benvevsskader, men har i nyere tid blitt tilnærmet direkte utkonkurrert av de mer moderne MR undersøkelsene. Det er dòg slik at denne bildediagnostiske undersøkelsen foretrekkes for en rask screening av eventuelle beinskader.

 

CT skanning

Svakheten med denne undersøkelsen er strålingen man blir utsatt for. En CT undersøkelse er ofte satt sammen av flere hundre røntgeneksponeringer, så dette er ikke en undersøkelse man tar bare «fordi man lurer litt». CT-skanning bør kun utføres når man ikke kan ta MR undersøkelse grunnet visse kriterier.

 

La oss Hjelpe deg med Problematikken din

Vi er opptatt av å finne ut av selve årsaken til smertene dine. Våre moderne terapeuter vil kunne gi deg en betydelig bedre forståelse av din smertepresentasjon – og på denne måten kan man legge en optimal behandlingsplan for å sørge for langvarig funksjonell bedring.

 

Våre moderne kiropraktorer har altså både henvisningsrett til bildediagnostikk og sykmeldingsrett – dersom dette skulle vise seg å være nødvendig for en optimalisert forbedring.

 

Spørsmål eller noe du lurer på? Eller vil du booke en konsultasjon for problematikken din?

Dersom du har spørsmål så kan du gjerne kontakte oss via en av våre kontaktmuligheter eller vår Facebook-side. Hvis du ønsker å sette opp en konsultasjon så har vi også døgnåpen online booking – slik at du kan finne den timen som passer best for akkurat deg.

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi