Vestibulær rehabiliteringsterapi (svimmelhetstrening)

Vi tilbyr vestibulær rehabiliteringsterapi i Eidsvoll kommune. Våre fysioterapeuter og kiropraktorer er godt trent innen vestibulær rehabilitering mot svimmelhet, ubalanse og ustøhet.

Vestibulær rehabilitering blir også ofte kalt svimmelhetstrening eller svimmelhetsfysioterapi. Hovedformålet med denne typen opptrening er å trene opp balanseorganene våre. På denne måten kan vi forebygge fallskader, få bedre balanse og få en reduksjon i svimmelhetsplager. Noen av de vanligste årsakene til svimmelhet inkluderer krystallsyken og nakkesvimmelhet. For å legge til rette for optimale resultater er det viktig med en funksjonell undersøkelse som utredet hvor dine svimmelhetsplager stammer fra. Våre klinikere har også spesialrettet kompetanse innen reposisjoneringsmanøver i behandling av krystallsyken.

– Motstridende informasjon fra balanseorganene fører til svimmelhet

De tre hovedbalanseorganene våre består av synet, indre øret og reseptorer i muskler, ledd og hud (mekanoreseptorer og proprioseptorer). Disse bidrar med informasjon til hjernen som gir grunnlag for balanse, posisjonsopplevelse og koordinasjon. Ved svekket funksjon i en eller flere av balanseorganene vil vi kunne oppleve svimmelhet og vertigo. Et eksempel her kan være hvordan personer som har vært utsatt for nakkesleng plages mer med svimmelhet. Dette skyldes altså svekket funksjon i nakkens muskler og ledd (nakkesvimmelhet). Forskning har vist at fysioterapeut-veiledet nakketrening kan være svært nyttig for denne pasientgruppen, da det gir mindre svimmelhet og bedre balanse.¹ Noe som igjen understreker viktigheten av god nakkefunksjon.

– Vondtklinikkene: To lokale klinikker i Eidsvoll kommune (Akershus)

I Eidsvoll kommune har Vondtklinikkene to tverrfaglige klinikker hvor du kan få hjelp med vestibulær rehabilitering og svimmelhetsfysioterapi:

 • Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi (denne klinikken)
 • Råholt Kiropraktorsenter og Fysioterapi (vår klinikk på Helsehuset på AMFI i sentrum av Råholt)

Dersom du er plaget med svimmelhet kan vi hjelpe deg med vertigo undersøkelse, svimmelhetsbehandling og vestibulær rehabilitering. I tillegg til våre tverrfaglige klinikker på Eidsvoll Sundet og Råholt i Eidsvoll har Vondtklinikkene også – blant annet – klinikk i Oslo hvor terapeutene innehar høy faglig kompetanse innenfor svimmelhetsplager. Du kan se en oversikt over våre tverrfaglige klinikker her (lenken åpner i nytt leservindu).

«- Å bli gående med svimmelhet og balanseplager vil dessverre ofte være selvforsterkende. Det skyldes, blant annet, at slike plager kan føre til begrensninger i hvor mye man beveger seg i hverdagen – og over tid vil denne mer statiske livsstilen kunne medføre muskelsvekkelse og dårligere livskvalitet. Det er altså svært viktig at man aller helst tar tak i plager som dette i en tidlig fase.«

Årsaker: Hvorfor er jeg svimmel?

Det finnes flere mulige årsaker og diagnoser som kan føre til svimmelhet. De tre vanligste årsakene til svimmelhet inkluderer nakkebetinget svimmelhet (også kalt nakkesvimmelhet), krystallsyken (godartet, stillingsbetinget svimmelhet) og multifaktoriell svimmelhet (altså en kombinasjon av flere årsaker).

Kombinasjonsbetinget svimmelhet er muligens den aller vanligste årsaken

Ved undersøkelse av svimmelhetsplager og denne typen symptomer er det ikke uvanlig at klinikeren oppdager flere underliggende årsaker. Blant annet kan svake dype nakkefleksorer etter en nakkeslengulykke være en medvirkende årsak til nakkesvimmelhet. Og deretter kan man kanskje rammes av krystallsyken grunnet feilposisjonerte krystaller – og plutselig har man det vi kaller kombinasjonsbetinget svimmelhet.

Norsk studie: Langvarig svimmelhet knyttet til medvirkende muskel og skjelettsmerter i opptil 95% av tilfellene

Smerter i muskler og ledd ser ut til å spille en større rolle innen langvarig svimmelhet enn man trodde tidligere. Når man sammenlignet pasienter med langvarig svimmelhet med en kontrollgruppe så man at 94.5% av de i svimmelhetsgruppen også hadde smerter. Man så også at svimmelheten ble rapportert som verre blant de som hadde mer omfattende feilfunksjon i muskler og ledd.² Studien understreket også at denne delen av svimmelhet ikke blir vektlagt nok – og at i stedet for å få fysikalsk behandling for smertene blir de gjerne sendt fra unødvendig utredning til utredning.

Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi er en del av klinikknettverket Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse. Våre klinikkavdelinger ved Vondtklinikkene (klikk her for fullstendig oversikt over våre klinikker), inkludert i Oslo (Lambertseter) og Viken (Eidsvoll Sundet og Råholt), innehar en særegent høy faglig kompetanse innen utredning, behandling og rehabilitering av smerter og skader. Ta kontakt med oss dersom du ønsker hjelp av terapeuter med ekspertise innenfor disse fagområdene.

Vestibulær og funksjonell undersøkelse av svimmelhet

Som du forstår av nevnte årsaker til svimmelhet i forrige avsnitt er det særdeles viktig å tenke helhetlig innenfor utredning. Våre behandlere vil undersøke en rekke faktorer for å bli sikrere på hvilken type svimmelhet eller vertigo som du plages med. Dette kan, blant annet, inkludere undersøkelse av:

 • Balanse
 • Bevegelighet (stive og hypomobile ledd kan være en medvirkende årsak til svimmelhetsplager)
 • Indre øret (med Dix-hallpike test)
 • Koordinasjon
 • Muskelstyrke og muskelfunksjon
 • Nervetester (undersøkelse av spinalreflekser og sensorikk)
 • Posisjoneringsbevissthet

Som nevnt kan også konkrete tidligere hendelser, slik som bilulykker og fall, være medvirkende og overlappende årsaker til svimmelhet.

– Vondtklinikkene: Vi er her for deg

Våre offentlig autoriserte klinikere ved Vondtklinikkene avdeling Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi på Eidsvoll Sundet har en særegen faglig interesse og kompetanse innen utredning, behandling og rehabilitering av muskel, sene, nerve og leddplager. Vi jobber målbevisst for å hjelpe deg med å finne årsaken til smertene og symptomene dine – og deretter hjelpe deg med å bli kvitt dem.

Hvor god effekt har vestibulær rehabiliteringsterapi?

Effektene av vestibulær rehabilitering er godt dokumentert innenfor forskningen. Naturlig nok er det flere faktorer som avgjør hvor lang tid rehabiliteringsforløpet vil ta. Dette inkluderer blant annet:

 • Alvorlighetsgrad
 • Antallet involverte strukturer
 • Om diagnosen er progressiv eller ikke
 • Sentral involvering (sentralnervesystemet)

For pasienter med diagnoser og tilstander som er regnet som progressive og som påvirker sentralnervesystemet, vil vestibulær rehabiliteringsterapi primært sett være en måte å opprettholde funksjon og balanse på. Men grunnet den underliggende måten slike mer alvorlige diagnoser forverrer seg på vil man da ikke kunne forvente noen fullstendig bedring. Dòg vil man kunne argumentere for at vestibulær rehabilitering og svimmelhetstrening er enda viktigere for personer med slike diagnoser enn for andre.

Vestibulær rehabiliteringsterapi kan forebygge fall og skader

Svekket balanse, posisjoneringsorientering og koordinasjon medfører høyere risiko for fallskader. For en person med allerede svekket funksjonell evne kan et slikt fall på svært alvorlige og negative konsekvenser. Blant annet at personen blir mindre selvstendig og mer avhengig av hjelp til daglige gjøremål. Som igjen fører til redusert livskvalitet. Fallskader, og konsekvenser av fallrelaterte ulykker, er et alvorlig samfunnsproblem – og det er estimert at slike ulykker koster samfunnet titalls milliarder hvert eneste år. Og nettopp derfor er det så viktig at man tar problemer med dårlig balanse, ustøhet og svimmelhet på det høyeste alvor allerede i en tidlig fase.

Oppsummering: Vestibulær rehabiliteringsterapi i Eidsvoll

Vi har to tverrfaglige klinikker i Eidsvoll kommune som tilbyr behandling for krystallsyken og svimmelhet. Klinikken vår her på Eidsvoll Sundet og en på Råholt. Ved begge klinikker jobber det godt erfarne klinikere, både fysioterapeuter og kiropraktorer, som innehar faglig kompetanse innenfor svimmelhet og vestibulære diagnoser . Dersom du har noen spørsmål er det bare å kontakte oss. Vi besvarer gladelig alle henvendelser.

«Alle våre klinikere er godt trente innenfor utredning og behandling av svimmelhetsplager – inkludert krystallsyken og nakkesvimmelhet. Men dersom du er spesifikt ute etter svimmelhetstrening skal du velge vår fysioterapeut inne på online timebestilling her når du ønsker denne typen av faglig rehabiliteringskompetanse.»

VIDEO: Balansetrening for eldre

I denne videoen nedenfor viser vår egen kiropraktor Sindre Rydvang som er både allmennkiropraktor og idrettskiropraktor på Vondtklinikkene, fram et treningsprogram med balanseøvelser for eldre og de med funksjonsnedsettelser. Øvelsene kan gjøres daglig.

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (lenken åpner i nytt vindu). På kanalen vår finner du en rekke gratis helseressurser og treningsprogrammer tilpasset dine plager og ulike diagnoser.

Har du noen spørsmål? Eller vil du bestille en time hos oss?

Kontakt oss gjerne via en av våre kontaktmuligheter, kontaktskjema eller på vår Facebook-side hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling – slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider, men hvis mulig foretrekker vi at du bruker online timebestilling. Våre dyktige behandlere ser fram imot til å hjelpe deg. Hvis du ikke bor i nærheten av Eidsvoll Sundet kan du se en oversikt over våre andre tilhørende klinikker her (Vondtklinikkene – Tverrfaglig Helse)

– Våre klinikere ved Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi er offentlig autorisert helsepersonell som alltid jobber for å være i førersetet innen faglig kompetanse på utredning og behandling av muskel, nerve og skjelettlidelser. Hvis du ikke er i nærheten, så kan du også se en oversikt over våre andre klinikker i landet her. Blant annet i Oslo.

Trykk her eller på bildet nedenfor for å gå til Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter & Fysioterapi sin online timebestilling.

(klikk på bildet ovenfor eller her for å se ledige timer)

Telefon: 64 80 81 10

Epost: Eidsvollkiropraktorsenter@outlook.com

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi

Forskning og kilder: Vestibulær rehabiliteringsterapi i Eidsvoll kommune (Akershus)

 1. Treleaven et al, 2016. Balance, dizziness and proprioception in patients with chronic whiplash associated disorders complaining of dizziness: A prospective randomized study comparing three exercise programs. Man Ther. 2016 Apr:22:122-30.
 2. Moen et al, 2023. Musculoskeletal pain patterns and association between dizziness symptoms and pain in patients with long term dizziness – a cross-sectional study. BMC Musculoskelet Disord. 2023; 24: 173.

Bilder og kreditering

Coverbilde: iStockPhoto (lisensiert bruk) Stock photo ID: 1494042274 Credit: Giuseppe Lombardo

Artikkel: Vestibulær rehabiliteringsterapi i Eidsvoll

Skrevet av: Våre offentlig autoriserte kiropraktorer og fysioterapeuter ved Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse

Faktasjekket: Våre artikler baserer seg alltid på seriøse kilder, forskningsstudier og forskningstidsskrifter – slik som PubMed og Cochrane Library. Vennligst kontakt oss dersom du oppdager noe feil eller har kommentarer.