Skuldersmerter

Behandling av skuldersmerter i Eidsvoll

Her ser vi på behandling av skuldersmerter og skulderskader hos oss ved Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi. Optimal behandling av skuldersmerter krever en individuell og helhetlig tilnærming. Her vil vi se nærmere på utredning, behandling og rehabilitering av skulderplager.

En nøysom undersøkelse og utredning er viktig

 • Anamnese og historietagning
 • Funksjonell undersøkelse av skulderen
 • Ortopediske tester
 • Bildediagnostisk utredning (hvis medisinsk indisert)

Anamnese (historietagning)

Første konsultasjon vil ha et primært fokus inn mot utredning og undersøkelse – men vanligvis er det også tid til aktiv behandling. Her er det naturlig at klinikeren først får innblikk i dine symptomer og smerter. Dette gjøres gjennom en anamnese hvor du forteller om dine plager – og hvor klinikeren stiller deg relevante oppfølgingsspørsmål i henhold til hva du forteller. Således jobber man seg gradvis fram mot en mistenkt diagnose. På dette tidspunktet vil behandleren ha fattet mistanke om flere mulige diagnoser – og vil ut i fra den funksjonelle og kliniske undersøkelsen jobbe med å faststille en bestemt diagnose.

Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi er en del av det faglige nettverket Vondtklinikkene. Våre klinikkavdelinger ved Vondtklinikkene (klikk her for fullstendig oversikt over våre klinikker), inkludert i Oslo (Lambertseter) og Viken (Eidsvoll Sundet og Råholt), innehar en særegent høy faglig kompetanse innen utredning, behandling og rehabilitering av skuldersmerter og skulderskader. Ta kontakt med oss dersom du ønsker hjelp av terapeuter med ekspertise innenfor disse fagområdene.

Funksjonell undersøkelse av skulderen

En skulder er en kompleks struktur. Den består av sener, ligamenter, muskler og ledd. I tillegg til dette går det en rekke nervetråder ut fra nakken, gjennom skulderen og videre ned i armen. Når klinikeren tester skulderen undersøker man blant annet:

 • Bevegelse i skulderleddet
 • Rotatorcuffmansjetten (skulderstabilisatorene)
 • Palpatorisk undersøkelse
 • Muskelstyrke og muskelfunksjon
 • Avklemmingstester

Mye kan gå galt i skulderen – og redusert funksjon i en eller flere områder kan gå hardt utover hverdagslige gjøremål og bevegelighet. Redusert bevegelse, for eksempel i abduksjon (sidehev) eller fleksjon (fronthev), vil kunne angi mistanke om hvilke sener og muskler som er involvert i skulderproblematikken. I tillegg vil man kunne utføre spesielle funksjonelle tester kalt avklemmingstester for å se om det foreligger trange forhold i skulderen.

Testing av rotatorcuffmansjetten

Rotatorcuffmansjetten refererer til de fire hovedstabilisatorene i skulderen. Disse inkluderer:

 • Supraspinatus
 • Infraspinatus
 • Teres minor
 • Subscapularis

Ved å undersøke bevegelighet og teste muskelstyrke i de individuelle stabilisatorene kan man lokalisere skader og feilfunksjon. Disse områdene kan rammes av tendinose (seneskade), tendinitt (senebetennelse) eller rupturer (delvis eller fullstendig avrevne senefibre). I tillegg til dette kan redusert fleksibilitet og mobilitet i skulderleddet og nærliggende muskler føre til økt feilbelastning i skulderen.

Testing av skulderavklemming

(Figur 1: Avklemming i skulderen)

Skulderavklemming innebærer at strukturer, slik som sener eller muskler, blir avklemt inne i skulderen. Tilstanden er også kjent som impingement syndrom eller avklemmingssyndrom. I tillegg til spesielle funksjonelle tester vil man også vurdere pasientens evne til å heve armen ut fra siden. Som du ser på figur 1 vil man, ved impingement syndrom, forvente at personen opplever smerter i skulderen mellom 60-120 grader.

«Skuldersmerter har ofte opphav i flere strukturer samtidig. Grunnet skulderens komplekse struktur er det viktig å forstå omfanget av feilfunksjon og skaden for å gjenopprette god funksjon.»

Moderne behandling av skuldersmerter i Eidsvoll

 • Lokalisere områdene med redusert funksjon (muskler, sener, nerver og ledd)
 • Jobbe målrettet for bedre bevegelighet og plass
 • Bryte ned skadevev og stimulere friskt, nytt vev
 • Moderne behandlingsmetoder for best resultater
 • Rehabiliteringsøvelser for langsiktig bedring

Når klinikeren har undersøkt deg funksjonelt og lokalisert de smertesensitive områdene – vil man utarbeide en plan for fysikalsk behandling og rehabiliteringsterapi. Her er det viktig å nevne at terapeuten vil forsøke å starte med noe behandling allerede i første konsultasjon, men at hovedfokuset der vil ligge på å finne ut av hva som gir deg smertene dine. Denne kunnskapen vil også bidra til at man behandler selve årsaken – ikke bare symptomene.

– Trykkbølgebehandling mot smerter i skulderen etter hjerneslag

Mange med hjerneslag vil kunne oppleve økte skuldersmerter og redusert skulderfunksjon i den påvirkede siden. Cochrane-studier, den mest anerkjente meta-analysen, har vist at trykkbølgebehandling reduserer smerter, gir bedre motorisk funksjon og bidrar til bedret funksjon i hverdagen. Effekten var signifikant bedre enn tradisjonell behandling av slike smerter.¹

– Trykkbølgebehandling mot seneskader i skulderen

Ved Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi tilbyr vi trykkbølgebehandling med moderne trykkbølgeapparat. Dette er en behandlingsmetode med godt dokumentert virkning. Blant annet har studier vist til at behandling med trykkbølge kan gi betydelig eller fullstendig bedring ved kronisk kalsifisert tendinitt (kalkskulder).² Studien peker også på at trykkbølge, en trygg og effektiv behandling, er betydelig underbrukt ved denne diagnosen.

– Nedbryting av skadevev og stimulering av friskt vev

(Figur 2: Illustrasjon av skadevev og arrvev)

Når en skulder er smertefull skyldes dette vanligvis smertesensitive, skadde fibre i muskler og sener. Over tid kan feilbelastning føre til opphopning av skadevev, som innebærer endringer i strukturen på bløtvev og senevev – til det verre. Skadet senevev eller bløtvev har nemlig ikke den samme strukturelle formen, er mindre fleksibelt, har redusert belastningsevne og har høyere risiko for skader. I tillegg til dette er vevet mer smertesensitivt og avgir mer smertesignaler.

– Muskulære teknikker og tørrnåling kan være effektivt

Tørrnåling, også kjent som dry needling eller intramuskulær akupunktur, har dokumentert effekt mot muskulære skuldersmerter og nakkesmerter.³ Behandlingen kan gi akutt lindring og redusere smertesymptomene. Samtidig som at det også stimulerer bedring inne i muskel og senefibrene ved å øke blodsirkulasjonen. Å kombinere med massasjeteknikker og leddmobilisering vil kunne tilføre ytterligere positiv effekt.

«For å oppnå de optimale resultatene, både symptomatisk og funksjonelt sett, er det viktig å kunne bearbeide smertepresentasjonen og feilfunksjonen ved bruk av en helhetlig kombinasjon av behandlingsteknikker.»

Behandlingsteknikker mot skuldersmerter

Sportsmassasje

Vi er som nevnt en del av det faglige klinikknettverket Vondtklinikkene – hvor faglig kvalitet, pasienttilfredshet og kompetanse står høyest i kurs. Våre klinikere innehar offentlig autorisering og videre utdanning innenfor en rekke fagfelt. Ved klinikkene våre innehar vi også trykkbølgeapparat og laserapparat. Ved behandling av skuldersmerter kan blant annet følgende behandlinger bli benyttet:

 • Fysioterapi
 • Intramuskulær akupunktur (tørrnåling)
 • Leddmobilisering
 • Massasje
 • Moderne kiropraktikk
 • Muskulære teknikker
 • Rehabiliteringsøvelser
 • Terapeutisk laserterapi
 • Triggerpunktbehandling
 • Trykkbølgebehandling

For deg som pasient skal du føle på en trygghet ved å vite at våre klinikere er offentlig autorisert – og at dette er personer med høy faglig prestisje og anerkjennelse. I tillegg til dette har vi et stadig fokus på utvikling, både som individer og som tverrfaglige klinikker.

«En vond og lite bevegelig skulder kan få store konsekvenser for hverdagen og fritidsaktiviteter. I tillegg til dette kan det også føre til kompenseringsplager i nærliggende strukturer – slik som nakken og brystryggen.»

Har du noen spørsmål? Eller vil du bestille en time hos oss?

Kontakt oss gjerne via en av våre kontaktmuligheter, kontaktskjema eller på vår Facebook-side hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling – slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider, men hvis mulig foretrekker vi at du bruker online timebestilling. Våre dyktige behandlere ser fram imot til å hjelpe deg. Hvis du ikke bor i nærheten av Eidsvoll Sundet kan du se en oversikt over våre andre tilhørende klinikker her (Vondtklinikkene – Tverrfaglig Helse)

– Våre klinikere ved Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi er offentlig autorisert helsepersonell som alltid jobber for å være i eliten innen faglig kompetanse på utredning og behandling av muskel, nerve og skjelettlidelser. Hvis du ikke er i nærheten av oss, så kan du også se en oversikt over våre andre klinikker i landet her.

Trykk her eller på knappen nedenfor for å gå til Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter & Fysioterapi sin online timebestilling.

(klikk på bildet ovenfor eller her for å se ledige timer)

Telefon: 64 80 81 10

Epost: Eidsvollkiropraktorsenter@outlook.com

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi

Forskning og Kilder

 1. Zhang et al, 2023. Extracorporeal shock wave therapy for shoulder pain after stroke: A systematic review and meta-analysis. Clin Rehabil . 2023 Jun;37(6):774-790. [Cochrane meta-analyse]
 2. Bannuru et al, 2014. High-energy extracorporeal shock-wave therapy for treating chronic calcific tendinitis of the shoulder: a systematic review. Ann Intern Med . 2014 Apr 15;160(8):542-9. [PubMed]
 3. Liu et al, 2015. Effectiveness of dry needling for myofascial trigger points associated with neck and shoulder pain: a systematic review and meta-analysis. Arch Phys Med Rehabil . 2015 May;96(5):944-55. [PubMed – Meta-analyse]

Side: Behandling av skuldersmerter i Eidsvoll kommune (Akershus)

Skrevet av: Våre offentlig autoriserte kiropraktorer og fysioterapeuter ved Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi

Faktasjekket: Våre artikler baserer seg alltid på seriøse kilder, forskningsstudier og forskningstidsskrifter – slik som PubMed og Cochrane Library. Vennligst kontakt oss dersom du oppdager noe feil eller har kommentarer.

FAQ: Vanlige spørsmål om behandling av skuldersmerter i Eidsvoll kommune (Akershus)

1. Hva slags behandling virker mot skuldersmerter?

Først og fremst må man se hvor smertene kommer fra. Deretter vil innfallsvinkelen basere seg på de kliniske og funksjonelle funnene. Men på generelt grunnlag kan man si at trykkbølgebehandling, gjerne i kombinasjon med leddmobilisering pluss muskelarbeid, er behandlingsformer med godt dokumentert virkning. I tillegg til at man også kombinerer med rehabiliteringsøvelser for best mulige resultater.