Fibromyalgi og Restless Leg Syndrome (RLS)

Fibromyalgi og Restless Legs Syndrome (RLS)

På hvilken måte kan det fibromyalgi og restless legs syndrom henge sammen? Her ser vi på hva forskningen sier om sammenhengen mellom fibromyalgi og rastløse bein!

En studie i forskningstidsskriftet Journal of Clinical Sleep Medicine konkluderte med at personer med fibromyalgi hadde betydelig høyere forekomst av restless legs syndrom (RLS) – sammenlignet med en kontrollgruppe.(1) En annen forskningsstudie i det kjente Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation kunne i sin konklusjon vise til at rastløse bein medførte dårligere søvnkvalitet og at det gikk negativt utover hverdagen.(2)

 

– Hva er Restless Legs Syndrome (RLS)?

Restless Legs Syndrome, også kjent som rastløse bein syndrom på norsk, er en nevrologisk tilstand som skaper uro i beina, rykninger og tvinger personen til å bevege dem. Dette og nattesøvn går dessverre ikke så godt overens. Diagnosen er også kjent som Willis-Ekbom sykdom. Man vurderer det til å være en nevrologisk søvnsykdom grunnet at den vanligvis oppstår, eller blir verre, når man hviler. Den kan gi problemer med å sove, men også andre ting som å sitte ned i lengre perioder (som på kino eller i bilen). Tilstanden kan bli verre dersom den ikke behandles – og søvnmangelen kan gå hardt utover hverdagen.

 

– Det finnes tiltak og behandlinger

Senere i artikkelen skal vi også se på noen anbefalte egentiltak, hvilke behandlingsmetoder som har dokumentert effekt og forslag til tøyeøvelser. Det er særdeles viktig at man tar rastløse bein syndrom på alvor – og at man får gode rutiner på å utføre de tiltakene som fungerer godt for en selv.

 

Godt tips: På bunnen av artikkelen kan du se et gratis treningsprogram med gode øvelser for bein og føtter.

 

Ved Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter i Viken fylke (lenken åpner Facebook-siden vår i nytt vindu – gi oss en gjerne en like og tilbakemelding hvis du ønsker flere artikler som dette) hjelper vi ofte pasienter som er rammet av fibromyalgi og kroniske smertetilstander. Vondtklinikkene (klikk her for å se en oversikt over våre avdelinger – lenken åpner i nytt vindu) jobber aktivt for bedre forståelse og en bedre hverdag for en pasientgruppe som ofte blir glemt og bortgjemt.

 

I denne artikkelen vil du kunne lese mer om:

 1. Symptomer ved Restless Legs Syndrome (RLS)
 2. Sammenhengen mellom Fibromyalgi og Restless Legs Syndrome (RLS)
 3. Moderne Behandling av Rastløse Bein Syndrom
 4. Egentiltak og Øvelser mot Vonde Bein og Føtter

 

1. Symptomer ved Restless Legs Syndrome (RLS)

stramme-leggmuskler

Organisasjonen The International Restless Legs Syndrome Study Group, oftest forkortet til IRLSS, beskriver følgende symptomer og tegn ved RLS:

 • Merkelig kløefølelse, murring eller dirrende sensoriske følelser dypt inne i beina
 • En påtvunget tvang til å må bevege på beina for å bli kvitt disse følelsene
 • Rastløshet – slik som at man står opp gjentatte ganger på natten og er urolig i sengen
 • Følelse av at man må massere eller gni på de involverte områdene

Vanligvis er det slik at symptomene oppstår man ligger ned eller sitter. De forverres ofte når man ligger ned eller sitter stille, men blir bedre med bevegelse. I noen av de verste tilfellene opplever flere at symptomene ikke blir spesielt bedre med bevegelse.

 

Andre symptomer ved rastløse bein kan inkludere:

 • Søvnforstyrrelser
 • Søvnighet på dagen
 • Ufrivillige, plutselige rykninger i beinet

 

Forskningen har dokumentert at personer med fibromyalgi også har høyere forekomst av rastløse bein syndrom. I neste del av artikkelen går vi nærmere inn på muligheter til hvorfor det er slik.

 

2. Sammenhengen mellom Fibromyalgi, Rastløse Bein Syndrom og Sentralnervesystemet

Tidligere og nyere forskning har vist at personer med fibromyalgi ser ut til å ha et overaktivt sentralnervesystem – som gir grunnlag for det vi kaller sentral sensitivisering.

Studien vi viste til i starten av i artikkelen viste i sine resultater at rundt 33% av personer med fibromyalgi også hadde rastløse bein. Til sammenligning var tallet på bare 3.1% i gruppen som ikke hadde fibromyalgi.(1) Dòg har en svensk studie vist at tallet kan være enda høyere – og at forekomsten kan være så høy som 64% blant kvinner med fibromyalgi.(3)

 

– Sensitivisering og Hyperalgesia forekommer i fibromyalgi og rastløse bein

Sentral sensitivisering innebærer at vedvarende og intense smerter trigger deler av ryggmargen og hjernen til å overrapportere smertesignalene.(4) Dette innebærer at smertesignaler kjennes betydelig sterkere ut – et smertefysiologisk fenomen som kalles hyperalgesia. Forskning har vist at sensitivisering også forekommer ved RLS.(5)

 

– Smertefysiologisk fenomen lenker de to diagnosene

Allerede nå begynner vi å se konturene av en rød tråd mellom fibromyalgi og rastløse bein syndrom – nemlig at det utvilsomt dreire seg om, blant annet, en nevrofysiologisk sensitivisering. Mistanken vår bekreftes av en større studie publisert i anerkjente Journal of Pain.(6) Her fant forskerne nemlig en rekke interessante funn:

 • Pasienter med RLS hadde 3 til 4 ganger så høy sensitivitet ovenfor skarpe berøringer
 • Pasientene hadde redusert følighet ovenfor kuldestimuli
 • Elektrofysiologiske målinger viste unormalt høy ryggmargsaktivitet

Vi ser altså at resultatene peker sterkt mot nevrologiske påvirkninger – primært sett i affeksjon av det sensoriske nervesystemet (følighet og smertereseptorer med mer).

 

Beina, leggene og føttene er områder, sammen med nakken, som er utrustet med noe av det høyeste innholdet av sensorer i hud, bløtvev og ledd. Her snakker vi altså om sensorer som reagerer på berøring, smerte og temperatur. Koblingen blir dermed at disse områdene sender ekstra mange signaler, i et område som allerede er overaktivt grunnet fibromyalgien, noe som naturlig nok slår uheldig ut.

 

Resultatet kan dermed bli en betydelig økning i sensitivitet i føtter, legger og beina. Ofte i kombinasjon med økt forekomst av smerter og kramper.

 

Med utgangspunkt i disse studiene er det heldigvis evidensbasert behandling å få for denne diagnosen. I neste del av artikkelen går vi nærmere inn på hva som kan hjelpe deg med å redusere symptomer og smerter grunnet RLS.

 

Rastløse Bein Symptomer kan Reduseres med Fysikalsk Behandling, Egentiltak og Øvelser

Trykkbølgebehandling

En helhetlig tilnærming i behandlingen av rastløse bein syndrom er essensielt. Muskulære teknikker mot bein og legger har dokumentert effekt. Det samme gjelder trykkbølgebehandling mot kramper og spasmer.(7, 8)

Ved restless legs er det også svært viktig med gode rutiner i forhold til tøying av bein, legger og føtter – og da særlig før man legger seg. Ved Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi hjelper vi regelmessig pasienter med rastløse bein og fibromyalgi – så det er bare å kontakte oss eller bestille en time hos oss. Dersom du ikke er i nærheten av Eidsvoll, så har vi også andre klinikkavdelinger (lenken åpner i nytt vindu) – blant annet i Oslo.

 

– Trykkbølgebehandling har signifikant effekt mot smerter og kramper i bein og legger

Større studier har vist at trykkbølgebehandling er spesielt effektivt for personer rammet av smerter og plager i beina. Behandling med trykkbølge kan vise til betydelige og langvarige positive effekter for denne pasientgruppen – blant annet smertereduksjon, mindre kramper og funksjonell forbedring. Våre klinikere har høy faglig kompetanse innen bruken av trykkbølgebehandling og klinikken vår innehar et toppmoderne trykkbølgeapparat.

 

– Kombinasjon av behandlingsmetoder for best mulige resultater

Vi innehar også laserapparat og meget god kompetanse innen idrettsmassasje, muskelknutebehandling og intramuskulær akupunktur. Vi anbefaler også aktive egentiltak, slik som kompresjonssokker og fotmassasjerulle (se eksempel her – åpner i nytt vindu), sammen med riktige rehabiliteringsøvelser. Våre klinikere vil kunne hjelpe deg med å sette opp et individuelt tilpasset program for deg. Eksempler på behandlingsteknikker vi benytter mot rastløse bein kan inkludere:

 • IASTM (Graston)
 • Intramuskulær akupunktur
 • Laserterapi
 • Massasjeteknikker
 • Muskelknutebehandling
 • Nervemobiliseringsteknikker
 • Trykkbølgebehandling
 • Tøyeteknikker

 

Konklusjon: Det er Høyere Forekomst av Restless Legs Syndrom Blant Personer med Fibromyalgi

Ved å gå forskningen nærmere i sømmen ser vi altså at det er en dokumentert sammenheng mellom fibromyalgi og økt forekomst av restless legs syndrom. Videre kan se at tilstandene begge er lenket til det nevrofysiologiske fenomenet sentral sensitivisering.

 

3. Moderne Helhetlig Behandling av Rastløse Bein

ute på tur

 • Optimal effekt ved kombinasjon av behandling, øvelser og egentiltak
 • Målsetting å redusere frekvens og intensitet
 • Viktig å lære om gode rutiner og daglige vaner

Her ved Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi, i Viken fylke, mottar vi veldig mange pasienter med langvarige plager med vondt i beina, legger og føtter. I tillegg til hjelper vi også regelmessig personer rammet av fibromyalgi og rastløse bein. Gjennom en grundig førstegangsundersøkelse blir vi godt kjent med muskler, sener og leddfunksjon hos den enkelte pasienten. Utifra de kliniske opplysningene setter våre offentlig autoriserte klinikere opp et behandlingsoppsett og treningsprogram som er tilpasset den enkelte pasienten.

 

– Vi jobber for å hjelpe deg tilbake til en bedre hverdag

Vi vet hvor stor innvirkning smerter og plager kan ha på hverdagen og den daglige funksjonen. Derfor skal du alltid være sikker på at vi, ved hver enkelte kasustikk, legger hundre prosent innsats i å oppnå best mulige resultater.

 

4. Egentiltak og Øvelser ved Rastløse Bein Syndrom

 • Tips til Egentiltak mot Rastløse Bein

 • Video med Øvelser mot Vonde Bein og Føtter

Som nevnt tidligere i artikkelen har muskulær behandling dokumentert positiv virkning mot rastløse bein. Nettopp derfor understreker vi viktigheten av å finne gode egentiltak som man kan gjøre daglig i sitt egen hjem. Pasienter rammet av RLS og fibromyalgi bør særlig vurdere tiltak som bruk av fotbladskompresjonssokker og fotmassasjerulle (se eksempler ved å trykke på lenkene – så åpnes det i et nytt vindu). Dette er to egentiltak som kan være med på å øke blodsirkulasjonen i påvirkede områder. I tillegg til dette anbefaler vi daglige tøyeøvelser og bevegelighetsøvelser for bein, legger og føtter. I videoen nedenfor viser vi et treningsprogram som kan være aktuelt.

 

Tips 1: Kompresjonssokker (lenken åpner i nytt vindu)

Ved å bruke kompresjonssokker kan du stimulere økt blodsirkulasjon og løse opp i anspente muskler. Disse kompresjonssokkene er også vanlige å bruke ved plantar fascitt og fotbladssmerter. Mange som er rammet av rastløse bein melder om effekt av kompresjonstøy. Du kan trykke på bildet eller lenken her for å lese mer om hvordan de fungerer. Det vanlige er at man bruker de minst 3 timer om dagen.

Tips 2: Natteskinne mot leggspenninger (lenken åpner i nytt vindu)

En justerbar natteskinne er et egentiltak som man bruker når man sover. Den fungerer rett og slett ved å tøye leggmusklene og fotbladsmuskulaturen når du sover. Et kjent virkemiddel for å redusere og forebygge leggkramper. Klikk på bildet eller her for å lese mer om den justerbare nattskinnen.

 

Vi anbefaler også:
 • Tøying av legger og hamstrings før du legger deg
 • Rulling på fotbladsmassasjerulle hver kveld (cirka 10-15 minutter hver kveld)
 • Gå daglige turer
 • Hold deg hydrert
 • Vurder magnesiumtilskudd
 • Benytt deg av fysikalsk behandling

 

– Treningsvideo med forslag til øvelser

I videoen nedenfor viser vi fram et treningsprogram som kan passe deg med rastløse bein. Det er dòg viktig at du tilpasser antall repetisjoner og sett utifra dine egne personlige forutsetninger. Start heller rolig og sikt på å bygge deg opp over tid. Her viser kiropraktor Alexander Andorff, som er både allmennkiropraktor og idrettskiropraktor, fram noen øvelser som kan være gode å gjøre daglig for å redusere symptomer og nattekramper.

 

VIDEO: Øvelser mot Vonde Føtter og Legger (Stimulerer sirkulasjon og bevegelighet)

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke gratis helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

 

Har du noen spørsmål? Eller vil du bestille en time hos oss?

Kontakt oss gjerne via en av våre kontaktmuligheter eller på vår Facebook-side hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling – slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider. Men hvis mulig setter vi stor pris på om du bruker online timebestilling. Våre dyktige behandlere ser fram imot til å hjelpe deg.

 

Våre klinikere ved Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi er offentlig autorisert helsepersonell som alltid jobber for å være i førersetet innen faglig kompetanse på utredning og behandling av muskel, nerve og skjelettlidelser. Kontakt oss gjerne enkelt og greit på telefon, via kontaktskjema eller med en melding hvis det er noe du lurer på.

 

Trykk her eller på bildet nedenfor for å gå til Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter & Fysioterapi sin online timebestilling.

 

(klikk på bildet ovenfor eller her for å se ledige timer)

Telefon: 64 80 81 10

Epost: Eidsvollkiropraktorsenter@outlook.com

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi

 

Fibromyalgi og Restless Legs – Kilder og Forskning:
 1. Viola-Saltzman et al, 2010. High prevalence of restless legs syndrome among patients with fibromyalgia: a controlled cross-sectional study. J Clin Sleep Med . 2010 Oct 15;6(5):423-7.
 2. Civelek et al, 2014. Evaluation of restless legs syndrome in fibromyalgia syndrome: an analysis of quality of sleep and life. J Back Musculoskelet Rehabil . 2014;27(4):537-44.
 3. Stehlik R, Arvidsson L, Ulfberg J. Restless legs syndrome is common among female patients with fibromyalgia. Eur Neurol. 2009;61(2):107-11. Epub 2008 Dec 9.
 4. Mezhov et al, 2021. Central sensitivity and fibromyalgia. Intern Med J . 2021 Dec;51(12):1990-1998.
 5. Dafkin et al, 2019. Restless legs syndrome: Clinical changes in nervous system excitability at the spinal cord level. Sleep Med Rev . 2019 Oct;47:9-17.
 6. Stiasny-Kolster et al, 2013. Hyperalgesia and functional sensory loss in restless legs syndrome. Pain . 2013 Aug;154(8):1457-63.
 7. Hu et al, 2020. Effectiveness and safety of massage in the treatment of restless legs syndrome: A protocol for systematic review and meta analysis. Medicine (Baltimore) . 2020 Nov 25;99(48):e23239.
 8. Li et al, 2021. Effectiveness of Extracorporeal Shock Wave Therapy Reduces Leg Cramps in Patients of Lumbar Degenerative Disorders: A Retrospective Study. Biomed Res Int. 2021; 2021: 3554397.
Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi
Følg oss:
Latest posts by Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi (see all)
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.