3 Faser av Kapsulitt i Skulderen (Frossen Skulder)

3 Faser av Kapsulitt i Skulderen (Frossen Skulder)

Kapsulitt i skulderen, bedre kjent som frossen skulder, er en relativt vanlig skulderdiagnose – som kan gi grunnlag for langvarige plager, i form av redusert bevegelighet (stivhet) og skuldersmerter. Tilstanden går gjennom tre faser.

I denne artikkelen ser vi nærmere på 3 faser av kapsulitt i skulderen (frossen skulder). Varigheten og alvorligheten av de forskjellige fasene vil variere basert på faktorer som aktive egentiltak, rehabiliteringsterapi, fysikalsk behandling og andre intervensjoner.

 

– Få Utredet Skulderproblematikken Tidlig

I de tidligere stadiene av denne skulderdiagnosen er det vanlig at personer som er rammet av den, kanskje ikke helt forstår hva som skjer. Nettopp derfor er det så viktig å oppsøke kyndig hjelp for utredning hos kyndig behandler for å kartlegge hvilken skulderdiagnose du er rammet av – en idrettskiropraktor eller idrettsfysioterapeut er to yrker som kan gi deg svar på hva som gir deg skulderplagene dine. Våre behandlere jobber daglig med utredning, behandling og rehabilitering av idrettsskader.

 

Hvordan ser en Frossen Skulder ut?

[Figur 1: Illustrasjonen ovenfor viser en normal skulderleddkapsel versus en i betent, frossen tilstand | Bilde: MMG]

På illustrasjonen ovenfor ser vi skulderleddet. Til høyre ser vi hvordan en frossen skulder kan se ut. Det innebærer altså at vevet, skulderleddkapselen, er fortykket, mindre elastisk, har mindre blodsirkulasjon (blant annet grunnet inflammasjon) og at det er «trukket sammen».

 • Fase 1: Innfrysningsfase
 • Fase 2: Frossen fase
 • Fase 3: Opptining

Det er liten tvil om at det er en stor fordel å finne ut av hvilken diagnose man er rammet, så tidlig i forløpet som mulig. Å kunne starte tidlig med riktige rehabiliteringsøvelser, egentiltak og fysikalsk behandling gir grunnlag for å oppnå de beste resultatene – og forhindre at diagnosen utvikler seg negativ i lengre tid før man får tatt tak i problemet. Naturlig nok vil dette også innebære at behandlingsforløpet blir kortere, og at man får mindre risiko for kroniske senvirkninger (slik som kronisk begrenset skulderbevegelighet).

 

Tips: Nederst i artikkelen viser vi fram en video hvor kiropraktor Alexander Andorff viser fram hvordan trykkbølgebehandling kan fungere mot skulderplager – inkludert frossen skulder.

 

Moderne Behandling og Rehabiliteringsterapi kan Korte ned Varigheten av Frossen Skulder

Mange pasienter blir også overrasket og skuffet når de får høre hvor lang tid det kan ta for å bli bra fra frossen skulder. Ved tidlig behandling og rehabiliteringsøvelser er det fortsatt normalt at det tar 6-8 måneder å bli bedre, og det er raskt kontra forventet varighet uten tiltak. Uten intervensjoner kan nemlig frossen skulder ta opp mot 2 år. Lenger varighet betyr lenger tid uten vanlig bruk – og dermed også betydelig høyere risiko for varig muskelsvinn (tap av muskelmasse og muskelfunksjon).

 

– Dokumentert Effekt av Aktive Behandlingstiltak og Rehabiliteringsøvelser

Trykkbølgebehandling har dokumentert effekt, i forhold til smertelindring og funksjonell bedring (mer bevegelighet), i behandlingen av frossen skulder.¹ Og denne meta-analysen (den sterkeste formen for forskning) ser kun på trykkbølgebehandling brukt alene. Ved å kombinere spesifikke rehabiliteringsøvelser, skuldermobilisering og muskulært arbeid – sammen med trykkbølge – kan vi forvente enda bedre, evidensbaserte resultater.

Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi er en del av det faglige nettverket Vondtklinikkene. Våre klinikkavdelinger ved Vondtklinikkene (klikk her for fullstendig oversikt over våre klinikker), inkludert i Oslo (Lambertseter) og Viken (Eidsvoll Sundet og Råholt), innehar en særegent høy faglig kompetanse innen utredning, behandling og rehabilitering av skulderskader og frossen skulder. Ta kontakt med oss dersom du ønsker hjelp av terapeuter med ekspertise innen disse fagområdene.

 

Fase 1: Frysefasen (6 uker til 6 måneder)

Skuldersmerte - Rotator Cuff Skade

Fase 1 er den mest smertefulle fasen av frossen skulder.

Dette er den mest smertefulle fasen av frossen skulder (skulderkapsulitt). I begynnelsen av denne fasen vil skulderbevegeligheten bare være mildt begrenset – og kan derfor ofte mistolkes som seneproblematikk (seneskade eller senebetennelse) i skulderen. Man kaller første fase av frossen skulder for innfrysningsfasen eller frysefasen. Som navnet tilsier, innebærer dette altså at skulderen «frosser» gradvis til, og at skulderbevegeligheten blir gradvis forverret og mer smertefull.

 

– Endringer i Skulderleddkapselen

I denne fasen skjer det en endring i selve skulderleddkapselen som omkranser skulderleddet. Vevet blir betent, fortykket og restriktivt. Og det er denne endringen i skulderleddkapselen som kalles ‘frysefasen’.

 

Tips: Gjenbrukbar varmepakning for å løse opp i det fortykkede vevet (åpner i nytt leservindu)

En gjenbrukbar multipakning, kan brukes som varmepakning og kjølepakning, og er et smart egentiltak ved frossen skulder – i alle faser. Varmepakningen kan øke blodsirkulasjonen inn mot den stive og vonde skulderleddkapselen. Trykk på bildet eller her for å lese mer om denne.

 

– Vondtklinikkene: Vi Hjelper deg med Skulderskader og Frossen Skulder

Kiropraktor Sindre Rydvang

Våre offentlig autoriserte klinikere ved Vondtklinikkene avdeling Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi på Eidsvoll Sundet har en særegen faglig interesse og kompetanse innen utredning, behandling og rehabilitering av skulderskader og frossen skulder. Vi jobber alltid målbevisst for å hjelpe deg med å finne årsaken til smertene og symptomene dine – og deretter hjelpe deg med å bli kvitt dem.

 

 

Fase 2: Frysefasen (6 uker til 6 måneder)

Fase to av kapsulitt i skulderen kalles altså for frossen fase. I denne andre delen av de tre fasene er skulderen på sitt aller stiveste og minst bevegelige. Karakteristisk for fase to er at man tilnærmet kan bekrefte diagnosen ved funksjonell testing. Ved en seneskade eller senebetennelse i skulderen kan ikke pasienten gjøre alle bevegelser på egenhånd (aktiv ROM), men derimot kan klinikeren mobilisere armen for pasienten i tilnærmet full bevegelse (passiv ROM).

 

– Både Aktiv og Passiv Bevegelse er Påvirket

I kontrast, ved skulderkapsulitt i frossen fase, kan verken pasienten selv eller klinikeren bevege armen og skulderen i full bevegelse. En positiv ting, i den grad vi kan si at noe som helst er positivt ved frossen skulder, er at denne fasen er betydelig mindre smertefull enn innfrysningsfasen. Dòg kan selv lettere belastning og bevegelser gjøre vondt, og særlig rotasjon av skulderleddet vil være tydelig begrenset.

 

– Vanlige Aktiviteter og Bevegelser Preges

Noe som kan gjøre hverdagslige aktiviteter – som å vaske håret, ta på brystholderen eller å strekke seg etter setebeltet, både vanskelig og smertefullt. Dette kan være svært frustrerende og krevende for personen som er rammet.

 

Fase 3: Opptiningsfasen (6 måneder til 2 år)

Både den passive og aktive bevegeligheten blir bedret i fase 3.

I den tredje, og heldigvis siste, fasen av frossen skulder, har skulderleddkapselen nådd sitt mest fortykkede og stive nivå – før det gradvis slipper og blir bedre. I denne fasen – og de andre forsåvidt – er det svært viktig at man tøyer skulderleddkapselen, selv ved mildt ubehag, for å gradvis gjenopprette normal leddbevegelighet.

 

– Oppturer og Nedturer

Fase tre er en fase med oppturer og nedturer. Det å ikke ha de betydelige smertene er assosiert med lettelse, men samtidig – at opptiningsfasen er så langvarig, alt fra 6 til 24 måneder, er naturlig nok frustrerende.

 

– I Denne Fasen er det Lett å Miste Disiplinen

Disiplinert gjennomføring av skuldermobiliserende øvelser og leddkapseltøying er kjempeviktig fra fase 1 til fase 3. Men, når man er inne i denne fasen, så er man ofte temmelig lei. Og det kan gå utover motivasjonen – og dermed blir kanskje ikke øvelsesøktene gjort like flittig som de burde utføres. Dette kan få store konsekvenser, og kan gjøre at pasienten ikke klarer å fullstendig gjenopprette normal bevegelighet.

 

Behandling av Kapsulitt i Skulderen

En helhetlig tilærming innen behandling av frossen skulder er alltid best. Men en nøkkelfaktor er også, grunnet diagnosens lange forventede varighet, disiplin og gjennomføring. Fysioterapi, egentiltak (varmebehandling), passiv skuldermobilisering, trykkbølgebehandling, muskelarbeid rettet inn mot nærliggende områder, tøyeøvelser og trening med strikk, er alle aktive fysikalske tiltak som vil bidra til raskere tilheling og gjenopprettelse av skulderbevegeligheten.

 

– Skulderkirurgi: En Mulig Årsak til Frossen Skulder

Man opererer svært sjeldent kirurgisk på frossen skulder. En av hovedgrunnene til dette er at skulderoperasjon i seg selv er oppført som en mulig årsak til at man får frossen skulder. I tillegg til dette er det en risiko for ytterligere forverring ved slike kirurgiske operasjoner, og det er jo – naturlig nok – ikke optimalt og utrolig frustrerende.

 

– Kortisoninjeksjon mot Frossen Skulder?

En injeksjon med kortison regnes som en invasiv behandlingsform. Som andre behandlinger i denne kategorien, inkludert kirurgi, innebærer dette visse risikoer. Allikevel har dette, kanskje i jakten på raske resultater, blitt en populær behandling mot frossen skulder. Ja, kortison kan være effektivt mot betennelser – men til hvilken pris? Forskning har nemlig vist at kortisoninjeksjoner gir høyere risiko for avrivninger / rupturer i framtiden, samt flere bivirkninger.

 

– Reduserer Inflammasjon Midlertidig

Kortisoninjeksjonen er kortikosteroider kombinert med bedøvelsesmiddel og vil fungere innen kort tid. Det er et kraftig steroidbasert-medikament som vil redusere betennelse og inflammasjon midlertidig. Grunnet reduksjonen i betennelse vil også den mest aktive smerten avta – hvertfall en stund, inntil inflammasjonen (grunnet at tilstanden fortsatt er der) kommer tilbake igjen. Mange mener også at dette kan stoppe noe av kroppens naturlige tilhelingsprosess. Gjentatte kortisoninjeksjoner er ikke anbefalt grunnet bi-effekter.

 

– Kortvarige Bi-effekter ved Kortisoninjeksjon

Pasienter som får kortisoninjeksjon bør informeres om mulige, kortvarige bi-effekter, slik som:

 • Krymping av huden i injeksjonsområdet
 • Endring i hudfargen ved injeksjonsområdet
 • Infeksjon
 • Blødninger
 • Sårhet og ømhet
 • Medikamentelle reaksjoner (noen tåler ikke kortison)
 • Svakere sener og senevev
 • Senerupturer

Kortisoninjeksjoner øker også blodsukkeret, som kan skape problemer for pasienter med diabetes. I tillegg til dette bør ikke pasienter med blodsykdommer eller blodkoaguleringsdiagnoser motta slike injeksjoner. Studier har vist at pasienter som mottar en kortisoninjeksjon i skulderen har 7.44 ganger så høy risiko, sammenlignet med kontrollgruppen uten injeksjoner, for å få en avrivning i senene i skulderen.² Hele 10% av pasientene som mottok kortisoninjeksjoner ble rammet av senerupturer. Dette er fordi steroider har dokumentert ødeleggende effekt på senevev.³

 

– Studie: Målt Fullstendig Seneruptur Blant 17% av Pasienter med Kortisoninjeksjonen Innen 12 Uker

En annen forskningsstudie ga også klare indikasjoner på hvor skadelig kortisoninjeksjoner kan være for senevev. Her målte man og undersøkte senene både før og etter selve injeksjonen. Målinger etter 12 uker på 102 pasienter viste at hele 17% prosent av pasienter som hadde fått kortisoninjeksjon i skulderen hadde fått en total avrivning av en eller flere sener i skulderen.4

 

«De skadelige effektene på senevev, fibroblaster (bindevevsceller) og kollagen, er godt dokumenterte ved kortisoninjeksjoner. Det er ytterst nødvendig at pasienter opplyses om bi-effekter dokumentert innen forskning, og at de er klare over de langsiktige risikoene, før de mottar kortisoninjeksjoner.»

 

– Kortikosteroider Svekker Kollagen og Fibroblaster

Kortison svekker bløtvev og senevev, og gjør at områdene får redusert belastningskapasitet og tilhelingsevne. Det ser også ut til at pasientene som har mottatt kortisoninjeksjon mot frossen skulder sliter med å få tilbake full bevegelighet i skulderleddet. Grunnlaget i dette kan ligge i at man har sett, i studier, at både reparasjon, kollagendannelse og bindevevsceller, blir skadet ved slike injeksjoner. Her kan trykkbølgebehandling være et godt, trygt alternativ – særlig i fase 2 og fase 3.

 

– Langvarige Bi-effekter ved Kortisoninjeksjon

Ved vedvarende bruk eller flere dosering med kortison kan man også rammes av langvarige bi-effekter. Dette kan inkludere:

 • Vektøkning
 • Måneansikt (hevelser i ansiktet)
 • Osteoporose (svakere skjelett)
 • Høyt blodtrykk
 • Dannelse av grå stær i øynene

 

Trykkbølgebehandling: Stimulerer nye Reparasjonsprosesser i Kapselen

Trykkbølgebehandling er nyttig i bruken mot frossen skulder, særlig fase 2 og 3, fordi det øker tilheling og reparasjon i området. Behandlingen bryter ned det fortykkede vevet og bidrar til å gjenopprette mobilitet og elastisitet i skulderleddkapselen. En større meta-analyse gjennomgikk resultatene fra 20 studier, og viste til at trykkbølge har vist seg å gi gode resultater – både funksjonell bedring (mer bevegelighet) og smertelindring.

 

Trykkbølgebehandling er en trygg behandlingsform mot frossen skulder. Den kan, i kombinasjon med helhetlig tilnærming, bidra til å betydelig redusere varigheten av denne langdryge og frustrerende skulderdiagnosen.¹

 

VIDEO: Trykkbølgebehandling mot Skulderplager

I denne videoen nedenfor viser kiropraktor Alexander Andorff, som er både allmennkiropraktor og idrettskiropraktor, fram hvordan trykkbølge kan brukes mot skulderproblematikk – inkludert senebetennelser og seneskader.

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke gratis helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

 

«Alle våre klinikere ved Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi har kompetanse innenfor trykkbølgebehandling – så du kan trygt velge hvilken behandler du vil i online timebestilling.

 

Prognose ved Frossen Skulder

Vondt i skulderleddet

Det er viktig å være realistisk når det kommer til skulderkapsulitt. Som du har forstått, kan varigheten på en frossen skulder, være svært langvarig og veldig frustrerende. For å unngå unødig frustrasjon er det viktig at pasienten forstår at, selv med riktig behandling og rehabiliteringsterapi, vil dette være en langvarig og vanskelig diagnose. Ja, riktig behandling til riktig tid, vil bidra til å redusere tidslinjen, men vi snakker fortsatt minst 8 måneder varighet – om ikke ett helt år (eller lenger).

 

– Ta Diagnosen på Alvor

Det er veldig viktig at man tar diagnosen på alvor, og helst oppsøker fysikalsk behandling for vurdering og rehabilitering. De gode nyhetene er at tilnærmet alle pasienter, med tiden, vil klare å komme seg ut av smertene – og oppnå fullstendig bevegelighet. Men, ved de mer langvarige utgavene, er det naturlig at det har forekommet muskelsvinn (tap av muskelfibre), og dermed svekket muskelstyrke.

 

«Hos våre behandlere, både fysioterapeuter og moderne kiropraktorer, vil alltid rehabilitering – i tillegg til behandlingen – være en sentral komponent av behandlingsforløpet. Her vil klinikeren kartlegge funksjon og eventuelle restriksjoner i muskler, sener, ledd og nerver. De vil informere deg fortløpende om funn, og foreslå individualiserte behandlingsplaner og rehabiliteringsøvelser.»

 

Øvelser og Trening ved Kapsulitt i Skulderen

Alle de tre fasene av frossen skulder er forskjellige – og nettopp derfor må rehabiliteringsøvelsene være tilpasset forventet skulderfunksjon i hver enkelt fase. I de tre videoene nedenfor viser vi fram treningsøvelser tilpasset de ulike fasene. Disse gir en pekepinn, men vi tilråder alltid ved frossen skulder at man også får kyndig veiledning av moderne kiropraktor, idrettskiropraktor eller fysioterapeut.

 

VIDEO: Øvelser – Fase 1

I videoen nedenfor ser du en video med øvelser som kan benyttes i fase 1. Vi viser til en positiv kommentar i kommentarfeltet på denne videoen:

«Endelig fant jeg disse øvelsene som jeg kjenner er gode… som ikke gjør vondt! Har fått helt feil øvelser fra både lege og fysioterapeut tidligere….smertene ble bare verre.»

Kommentaren understreker behovet for å begynne med riktige øvelser i henhold til riktig fase av problemet.

Har du noen spørsmål? Eller vil du bestille en time hos oss?

Kontakt oss gjerne via en av våre kontaktmuligheter, kontaktskjema eller på vår Facebook-side hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling – slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider, men hvis mulig foretrekker vi at du bruker online timebestilling. Våre dyktige behandlere ser fram imot til å hjelpe deg. Hvis du ikke bor i nærheten av Eidsvoll Sundet kan du se en oversikt over våre andre tilhørende klinikker her (Vondtklinikkene – Tverrfaglig Helse)

 

– Våre klinikere ved Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi er offentlig autorisert helsepersonell som alltid jobber for å være i førersetet innen faglig kompetanse på utredning og behandling av muskel, nerve og skjelettlidelser. Hvis du ikke er i nærheten, så kan du også se en oversikt over våre andre klinikker i landet her.

 

Trykk her eller på bildet nedenfor for å gå til Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter & Fysioterapi sin online timebestilling.

 

(klikk på bildet ovenfor eller her for å se ledige timer)

Telefon: 64 80 81 10

Epost: Eidsvollkiropraktorsenter@outlook.com

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi

 

Forskning og Kilder

 1. Zhang et al, 2022. Extracorporeal Shockwave Therapy as an Adjunctive Therapy for Frozen Shoulder: A Systematic Review and Meta-analysis. Orthop J Sports Med . 2022 Feb 4;10(2):23259671211062222.
 2. Lin et al, 2022. A Positive Correlation between Steroid Injections and Cuff Tendon Tears: A Cohort Study Using a Clinical Database. Int J Environ Res Public Health. 2022 Apr; 19(8): 4520.
 3. Dean et al, 2014. Glucocorticoids induce specific ion-channel-mediated toxicity in human rotator cuff tendon: a mechanism underpinning the ultimately deleterious effect of steroid injection in tendinopathy? Br J Sports Med . 2014 Dec;48(22):1620-6.
 4. Ramirez et al, 2014. Incidence of full-thickness rotator cuff tear after subacromial corticosteroid injection: a 12-week prospective study. Mod Rheumatol . 2014 Jul;24(4):667-70.

 

Artikkel: 3 Faser av Kapsulitt i Skulderen

Skrevet av: Våre offentlig autoriserte kiropraktorer og fysioterapeuter ved Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi

Faktasjekket: Våre artikler baserer seg alltid på seriøse kilder, forskningsstudier og forskningstidsskrifter – slik som PubMed og Cochrane Library. Vennligst kontakt oss dersom du oppdager noe feil eller har kommentarer.

Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi
Følg oss:
Latest posts by Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi (see all)
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.