Frossen Skulderleddkapsel (Skulderkapsulitt)

Frossen Skulderleddkapsel (Skulderkapsulitt)

Skulderleddkapselen er vevet som omkranser skulderleddet. Frossen skulderleddkapsel (skulderkapsulitt) er en langdryg diagnose delt inn i tre faser. Avhengig av egentiltak, øvelser og behandling kan tilstanden vare i alt fra 8 måneder til 3 år.

Mange av våre pasienter føler det er vanskelig å se for seg denne diagnosen. Nettopp derfor bruker vi gjerne et bilde eller en illustrasjon (figur 1) for å gjøre det tydeligere i forhold til hvordan kapsulitt i skulderen faktisk ser ut.

 

Hvordan ser Skulderkapsulitt ut?

[Figur 1: Illustrasjonen ovenfor viser en normal skulderleddkapsel versus en i betent, frossen tilstand | Bilde: MMG]

Illustrasjonen ovenfor (figur 1) viser en normal skulderleddkapsel, til venstre, og en frossen skulderleddkapsel til høyre. Som du ser er det flere forskjeller her, inkludert at den frosne skulderleddkapselen er mer sammentrukket (restriktiv), har mindre blodsirkulasjon (grunnet ødem og inflammasjon) og at vevet har blitt kortere. Som nevnt tidligere er smertediagnosen frossen skulder delt inn i tre faser – som vi kommer til å snakke mer om senere.

 • Fase 1: Innfrysningsfase
 • Fase 2: Frossen fase
 • Fase 3: Opptining

En frossen skulder diagnose som ikke behandles eller rehabiliteres kan forvente et meget langvarig forløp – noen ganger opp mot 2-3 år. Et annet problem med å ikke ta aktive grep ved denne diagnosen er at den begrensede bevegeligheten, over tid, kan føre til muskelsvinn (tap av muskelfibre) – og dermed langvarig, kanskje kronisk redusert skulderbevegelighet. Det er viktig å bemerke seg at frossen skulder, etter at man er ferdig med det, ikke vil komme tilbake i samme skulder. Men det er en risiko for å utvikle frossen skulder i den andre skulderen.

 

Tips: Nederst i artikkelen viser vi fram en video hvor kiropraktor Alexander Andorff viser fram hvordan trykkbølgebehandling kan fungere mot skulderplager – inkludert frossen skulder.

 

Moderne Behandling og Rehabiliteringsterapi kan Korte ned Varigheten av Frossen Skulder

Trykkbølgebehandling har dokumentert effekt, i forhold til smertelindring og funksjonell bedring (mer bevegelighet), i behandlingen av frossen skulder.¹ Og denne meta-analysen (den sterkeste formen for forskning) ser kun på trykkbølgebehandling brukt alene. Ved å kombinere spesifikke rehabiliteringsøvelser, skuldermobilisering og muskulært arbeid – sammen med trykkbølge – kan vi forvente enda bedre, evidensbaserte resultater.

Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi er en del av det faglige nettverket Vondtklinikkene. Våre klinikkavdelinger ved Vondtklinikkene (klikk her for fullstendig oversikt over våre klinikker), inkludert i Oslo (Lambertseter) og Viken (Eidsvoll Sundet og Råholt), innehar en særegent høy faglig kompetanse innen utredning, behandling og rehabilitering av skulderskader og frossen skulder. Ta kontakt med oss dersom du ønsker hjelp av terapeuter med ekspertise innen disse fagområdene.

 

1. Frossen Skulder: Introduksjon

Vondt i skulderleddet

Men la oss se litt nærmere på skulderdiagnosen frossen skulder. Skulderen din består av tre bein som danner et kule-og-sokkelledd. Disse er overarmsbeinet (humerus), skulderbladet (scapula) og kragebenet (clavicula). Det er alt vevet, skulderkapselen, rundt skulderleddet som holder alle disse sammen.

 

– Fortykket og Innstrammet Skulderkapsel

Med frossen skulder blir kapselen så tykk og stram at den er vanskelig å bevege. Vi refererer igjen til Bånd av arrvev dannes, og det blir mindre av en væske som kalles synovialvæske (leddvæske) og som bidrar til å holde leddet smurt. Disse faktorene begrenser både funksjon og bevegeligheten. Vi anbefaler på et tidlig stadium å komme i gang med fysikalsk veiledning, rehabiliteringsøvelser og egenmassasje med skumrulle eller triggerpunktball (for å stimulere sirkulasjon inn i området), samt trening med elastisk strikk.

 

– Vondtklinikkene: Vi Hjelper deg med Skulderskader og Frossen Skulder

Kiropraktor Sindre Rydvang

Våre offentlig autoriserte klinikere ved Vondtklinikkene avdeling Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi på Eidsvoll Sundet har en særegen faglig interesse og kompetanse innen utredning, behandling og rehabilitering av skulderskader og frossen skulder. Vi jobber alltid målbevisst for å hjelpe deg med å finne årsaken til smertene og symptomene dine – og deretter hjelpe deg med å bli kvitt dem.

 

 

2. Symptomer ved Frossen Skulderleddkapsel

Symptomene og de kliniske tegnene ved skulderkapsulitt vil variere basert på hvilke fase du er i. De vanligste, karakteristiske symptomene på en frossen skulder er smerte og stivhet som gjør det vanskelig eller, tilnærmet umulig, å bevege skulderen.

 

– Verkende Smerte og Stivhet

Hvis du har frossen skulder, vil du sannsynligvis føle en verkende smerte i en skulder. Du kan også føle smerten i skuldermusklene som vikler seg rundt toppen av armen. Du kan ha den samme følelsen fra skulderen ned mot overarmen. Smerten din kan være verre om natten, noe som kan gjøre det vanskelig å sove. Det er dòg viktig å huske på at andre skulderdiagnoser også kan gjøre det vanskelig å sove på skulderen – slik som senebetennelser og seneskader.

 

3 Faser av Frossen Skulderleddkapsel (Skulderkapsulitt)

Tidligere i artikkelen har vi snakket om de tre fasene av frossen skulder og skulderkapsulitt. Disse er altså:

 1. Innfrysningsfasen
 2. Den frosne fasen
 3. Opptiningsfasen

Hver og en av disse fasene har sin egne unike symptomer, kliniske tegn og forventet varighet (cirka). I den neste delen av artikkelen kommer vi til å se nærmere på hver enkelt fase.

 

Fase 1: Innfrysningsfasen

Dette er den mest smertefulle perioden av kapsulitt i skulderen. Skulderleddkapselen blir gradvis stivere og mer smertefull.

 • Du merker en smerte (noen ganger betydelig) i skulderen din når du forsøker å bevege den.
 • Det blir sakte verre over tid og kan gjøre mer vondt om natten.
 • Fasen kan kan vare fra 6 uker til 6 måneder.
 • Skulderbevegeligheten blir gradvis mer og mer begrenset.

 

Fase 2: Frossen fase

Som navnet tilsier er dette den stiveste og mest bevegelsesrestriktive fasen av frossen skulder. Skulderleddkapselen er nå svært restriktiv, og både passiv og aktiv bevegelse er vanskelig å gjennomføre. I denne fasen kan trykkbølgebehandling, passiv mobilisering og daglige hjemmeøvelser utgjøre en større positiv forskjell.

 • Smerten avtar, men stivheten blir betydelig verre.
 • Å bevege skulderen blir vanskeligere, og flere daglige aktiviteter kan bli nærmest umulige å gjennomføre.
 • Dette stadiet kan vare fra 4 måneder til 6 måneder.

 

Fase 3: Opptiningsfasen

Den tredje og siste fasen av frossen skulder. Smertene har avtatt betydelig, og man kjenner at stivheten avtar og at bevegeligheten kommer gradvis tilbake. Dòg kan dette også være en svært frustrerende fase, fordi den kan være så langvarig. Grunnet at smertene har avtatt, så kan det være at pasienten ikke lenger har «smertemotivasjonen» til å bearbeide problemet sitt aktivt, og faller kanskje mer ut av sine gode vaner med skulderleddsmobilisering og kapseltøying. Dette er ofte en sterkt medvirkende faktor til at siste fase av frossen skulder kan ta lang tid.

 • Smerten avtar, men stivheten blir betydelig verre.
 • Å bevege skulderen blir vanskeligere, og flere daglige aktiviteter kan bli nærmest umulige å gjennomføre.
 • Dette stadiet kan vare fra 6 måneder til 2 år.

 

Trykkbølgebehandling: Stimulerer nye Reparasjonsprosesser i Kapselen

Trykkbølgebehandling er nyttig i bruken mot frossen skulder, særlig fase 2 og 3, fordi det øker tilheling og reparasjon i området. Trykkbølgene bryter ned det fortykkede vevet og bidrar til å gjenopprette mobilitet og elastisitet i skulderleddkapselen.

 

Trykkbølgebehandling er en moderne behandlingsform mot frossen skulder. Den kan, i kombinasjon med helhetlig tilnærming, bidra til å betydelig redusere varigheten av denne langdryge og frustrerende skulderdiagnosen.

 

3. Årsaker til Frossen Skulder

Det er ikke hundre prosent sikkert hvorfor noen mennesker utvikler det – og andre ikke. Men man vet at noen grupper er mer utsatt enn andre. Frossen skulder skjer oftere hos kvinner enn menn, og det er mer sannsynlig at du får det hvis du er mellom 40 og 60 år. Risikoen er også høyere hvis du har blitt operert i skulderen eller mastektomi. Fellesnevneren ser ofte ut til å være at skulderleddet må holdes mye mer i ro enn det man er vant til. Derfor er redusert blodsirkulasjon i skulderområdet en teori som også er fremmet som mulig årsak.

 

– Noen Medisinske Tilstander Øker Risikoen

Visse medisinske diagnoser kan også øke risikoen. Du kan ha større sjanse for å få frossen skulder hvis du har diabetes. Omtrent 10% til 20% av personer med diabetes får faktisk frossen skulder. Andre medisinske problemer som hjertesykdom, skjoldbrusksykdom eller Parkinsons sykdom er også knyttet til frossen skulder.

 

4. Diagnostisering av Frossen Skulder

For å diagnostisere frossen skulder, vil klinikeren først gjennomføre en fysisk sjekk. Terapeuten vil sjekke hvor vondt det gjør og hvor langt skulderen kan bevege seg. Under den «aktive» delen av sjekken, lar de deg bevege skulderen på egen hånd. Under den «passive» delen vil de flytte den for deg, og legge merke til forskjellene.

 

– Vi Innehar Henvisningsrett til Bildediagnostisk Utredning

En fysisk undersøkelse er vanligvis nok for å diagnostisere frossen skulder, men våre klinikere kan også rekvirere bildediagnostikk dersom dette vurderes medisinsk indisert. Å henvise til MR undersøkelse kan være aktuelt for å utelukke andre problemer som avrevet sene i skulderen eller leddgikt som også kan forårsake smerte og begrense hvor langt skulderen kan bevege seg.

 

5. Behandling av Frossen Skulder

Det er viktig for pasienten å være godt informert om at behandling og rehabilitering av frossen skulder er tidkrevende og slitsomt. For å oppnå best mulige resultater vil man måtte være disiplinert og være klar over at det vil være både oppturer og nedturer. Vi anbefaler kyndig veiledning fra tidlig fase – da vil du kunne få tilpasset fysikalsk behandling og få vite hvilke treningsøvelser som er riktige for deg (basert på hvilken fase du er i). Både skuldermobilisering, laserterapi og trykkbølgebehandling kan være svært nyttige behandlingsmodaliteter ved denne diagnosen.

 

– Riktig Fysikalsk Behandling og Fysioterapi til Riktig Fase

De forskjellige fasene av frossen skulder krever en særegen innfallsvinkel når det kommer til fysikalsk behandling og fysioterapi. I neste del av artikkelen ser vi nærmere på fysioterapi tilpasset de ulike fasene av frossen skulder.

Fysioterapi i innfrysningsfasen (fase 1)

Smertene er på sitt verste i innfrysningsfasen. Øvelser inkluderer milde skuldermobiliseringsøvelser innenfor toleranse (f.eks. pendeløvelse, passiv liggende foroverheving, passiv ekstern rotasjon og aktivt assistert bevegelsesområde i forlengelse, horisontal adduksjon og intern rotasjon). Bruken av en gjenbrukbar varmepakke i forbindelse med strekking har vist seg å forbedre muskelelastisiteten.

 

Tips: Gjenbrukbar varmepakning for å løse opp i det fortykkede vevet (åpner i nytt leservindu)

En gjenbrukbar multipakning, kan brukes som varmepakning og kjølepakning, og er et smart egentiltak ved frossen skulder. Som nevnt kan varmepakninger øke blodsirkulasjonen inn mot den stive og vonde skudlerleddkapselen. Kan brukes flere ganger daglig. Den har også et festebånd som gjør den enkel å feste der hvor du vil ha den. Trykk på bildet eller her for å lese mer om denne.

 

Fysioterapi i frossen fase (fase 2)

Skulderen er nå på sitt aller stiveste, men smertene har heldigvis gått betydelig ned. Spesielt strekkøvelser for brystmusklene og musklene på baksiden av skulderen bør fokuseres på. Rotasjon av skulder, for eksempel en ekstern rotasjonsstrekk, anbefales også for å unngå økende smerte og inflammasjon. På dette stadiet legges styrkeøvelser til i større grad for å opprettholde muskelstyrken. Isometriske eller statiske sammentrekninger er øvelser som ikke krever leddbevegelse og kan gjøres uten å bekymre deg for økende smerter i skulderen.

 

Fysioterapi i opptiningsfasen (fase 3)

Skulderen er veldig stiv, men du er nå i fasen hvor bevegeligheten kommer gradvis tilbake. I tinefasen opplever pasienten en gradvis retur av bevegelsesområdet. Det er avgjørende å få skulderen tilbake til normal så raskt som mulig ved å gjenvinne full bevegelse og styrke.

 

– Styrkeøvelser er Spesielt Viktig i Fase 3

Styrkeøvelser er viktig, da skulderen er betydelig svekket etter flere måneder med lite bevegelse. Sammenlignet med den frosne fasen, kan pasienten utføre flere mobilitetsøvelser og strekke seg med lengre holdetid, innenfor tolererte grenser. Styrkeøvelser kan også utvikle seg fra isometriske eller statiske sammentrekninger til øvelser ved hjelp av et motstandsbånd (elastisk strikk), og videre også til frivekter eller vektmaskiner. Rotator mansjettøvelser, samt holdningsøvelser og øvelser for deltoid og brystmuskler, bør også inkluderes i rehabiliteringen.

 

«Hos våre behandlere, både fysioterapeuter og moderne kiropraktorer, vil alltid rehabilitering – i tillegg til behandlingen – være en sentral komponent av behandlingsforløpet. Her vil klinikeren kartlegge funksjon og eventuelle restriksjoner i muskler, sener, ledd og nerver. De vil informere deg fortløpende om funn, og foreslå individualiserte behandlingsplaner og rehabiliteringsøvelser.»

 

VIDEO: Trykkbølgebehandling mot Skulderplager

I denne videoen nedenfor viser kiropraktor Alexander Andorff, som er både allmennkiropraktor og idrettskiropraktor, fram hvordan trykkbølge kan brukes mot skulderproblematikk – inkludert senebetennelser og seneskader.

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke gratis helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

 

«Alle våre klinikere ved Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi har kompetanse innenfor trykkbølgebehandling – så du kan trygt velge hvilken behandler du vil i online timebestilling.

 

Har du noen spørsmål? Eller vil du bestille en time hos oss?

Kontakt oss gjerne via en av våre kontaktmuligheter, kontaktskjema eller på vår Facebook-side hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling – slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider, men hvis mulig foretrekker vi at du bruker online timebestilling. Våre dyktige behandlere ser fram imot til å hjelpe deg. Hvis du ikke bor i nærheten av Eidsvoll Sundet kan du se en oversikt over våre andre tilhørende klinikker her (Vondtklinikkene – Tverrfaglig Helse)

 

– Våre klinikere ved Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi er offentlig autorisert helsepersonell som alltid jobber for å være i førersetet innen faglig kompetanse på utredning og behandling av muskel, nerve og skjelettlidelser. Hvis du ikke er i nærheten, så kan du også se en oversikt over våre andre klinikker i landet her.

 

Trykk her eller på bildet nedenfor for å gå til Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter & Fysioterapi sin online timebestilling.

 

(klikk på bildet ovenfor eller her for å se ledige timer)

Telefon: 64 80 81 10

Epost: Eidsvollkiropraktorsenter@outlook.com

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi

 

Forskning og Kilder

 1. Zhang et al, 2022. Extracorporeal Shockwave Therapy as an Adjunctive Therapy for Frozen Shoulder: A Systematic Review and Meta-analysis. Orthop J Sports Med . 2022 Feb 4;10(2):23259671211062222.

 

Artikkel: Frossen Skulderleddkapsel (Skulderkapsulitt)

Skrevet av: Våre offentlig autoriserte kiropraktorer og fysioterapeuter ved Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi

Faktasjekket: Våre artikler baserer seg alltid på seriøse kilder, forskningsstudier og forskningstidsskrifter – slik som PubMed og Cochrane Library. Vennligst kontakt oss dersom du oppdager noe feil eller har kommentarer.

 

FAQ: 5 Vanlige Spørsmål om Frossen Skulder

1. Hva slags behandling virker mot frossen skulder?

Uansett hvordan du vrir og vender på det, så vil diagnosen frossen skulder gå gjennom sine tre faser – og det vil ta tid. Fysikalske behandlingsmetoder hjelper med å stimulere bevegelighet og løse opp i det sammentrukkede vevet. På sikt kan dette, sammen med riktige rehabiliteringsøvelser, korte ned varigheten på tilstanden betraktelig. Trykkbølgebehandling har også dokumentert virkning.

2. Kan man få frossen skulder etter et fall?

Ja, traumer, slik som fall kan utløse frossen skulder. Dette er fordi man etter slike skader ofte må være betydelig mindre i bevegelse enn det man vanligvis er. Sekundært til denne immobiliseringen kan man utvikle frossen skulder.

3. Kan slimposebetennelse (bursitt) eller senebetennelse (tendinitt) forårsake frossen skulder? 

Ja, slimposebetennelser og senebetennelser i skulderen kan lede til frossen skulder, men da særlig grunnet den manglende bevegelsen i skulderleddet.

4. Er det mulig å få frossen skulder på begge sider samtidig?

Nei, det er ikke mulig å få frossen skulder på begge sider samtidig. Dòg har man en høyere risiko for å utvikle frossen skulder i den andre (friske) skulderen innen fem år. Og det er faktisk mulig å få det i den andre skulder, i sjeldne tilfeller, etter kort tid.

5. Er det noen sykdommer som gjør at man er mer utsatt for frossen skulder?

Personer med stoffskiftesykdommer, Parkinsons, hjertesykdommer og stoffskiftesykdommer er hyppigere rammet enn andre.

Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi
Følg oss:
Latest posts by Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi (see all)
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *