5 effektive øvelser mot bekkenlåsning

5 effektive øvelser mot bekkenlåsning

En bekkenlåsning kan ramme både kvinner og menn, men er mest normalt blant kvinner. Her har du 5 øvelser mot bekkenlåsning som kan hjelpe deg.

Helt nederst i ryggen sitter lumbosakralovergangen, fagspråkling kjent som L5-S1. Altså området hvor lumbal columna (korsryggen) kobler sammen med sakrum (området før halebeinet). Dersom det blir redusert funksjon i dette området vil dette også gjerne påvirke bekkenleddene, som kan resultere i bekkenleddslåsning. Bekkenleddene er også kjent som iliosakralleddene.

Hypomobilitet i iliosakralleddet

Det er viktig å forstå at bekkenlåsning beskriver hypomobilitet i et bekkenledd – som kan variere i forhold til hvor restriktivt det er. Men det som er et faktum er at mange glemmer hvor viktig god funksjon i bekken og hofte er for korsryggen. Nettopp derfor er det viktig å kjenne til øvelser som holder bekkenleddet bevegelig.

Godt tips: Nederst i artikkelen viser vi deg en video med et anbefalt treningsprogram mot bekkenlåsning. Programmet består av 5 anbefalte øvelser satt sammen av vårt tverrfaglige team (både fysioterapeuter og kiropraktorer). I tillegg gir vi råd om egentiltak og selvhjelp som kan gi avlastning til bekkenleddet. Inkludert soving med bekkenliggepute, avlastning med sittepute og opptrening med minibånd. Alle produktanbefalinger åpner i nytt leservindu.

En helhetlig vurdering av alle involverte anatomiske strukturer er viktig

Ved en førstegangskonsultasjon vil våre klinikere være opptatt av å avdekke selve årsaken til bekkenplagene dine. Derfor vil den funksjonelle undersøkelsen, blant annet, undersøke:

 • Leddrestriksjoner (ledd med begrenset bevegelse)
 • Muskelrestriksjoner (forkortede og smertesensitive muskelfibre)
 • Muskelubalanser (inaktive muskler kan øke belastningen på andre)
 • Nervetensjon (tegn på nerveirritasjon eller avklemming)
 • Senevev og bindevevsrestriksjoner (kan påvirke ledd og muskelfunksjon)

I tillegg til dette vil det bli gjennomført ulike tester som er spesifikt utviklet for undersøkelse av bekkenfunksjonen. Våre fysioterapeuter og kiropraktorer (les mer om våre behandlere her) ved Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse avd. Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi har en særegen faglig interesse innenfor bekken, hofte og ryggplager. Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål eller lurer på noe.

Bekkenleddplager og korsryggsmerter

Forskningsstudier har vist en klar relasjon mellom bekkenleddplager og smerter i lavryggen (korsryggen). De viste til at funn demonstrerte at redusert funksjon i bekkenleddene var involvert i opptil 60% av tilfellene ved langvarige korsryggsmerter.¹

«Dette støtter igjen opp om hvor helhetlige tilnærming, hvor vi tar betraktning til hvordan de forskjellige anatomiske strukturene påvirker hverandre. På denne måten kan vi oppnå best mulige resultater for våre pasienter.»

I denne artikkelen vil du blant annet lære mer om:

 1. Hva er en bekkenlåsning?

 2. Hvilken type behandling kan hjelpe mot bekkenlåsning?

 3. VIDEO: 5 effektive øvelser mot bekkenlåsning

1. Hva er en bekkenlåsning?

iliosakralsmerter-og-vondt-i-bekkenet

Et bekkenledd er også kjent som et iliosakralledd. Vi har to bekkenledd, et på venstre og et på høyre side, som har som hovedoppgave å overføre bevegelse fra nedre del og videre opp til ryggsøylen. Navnet, iliosakral, stammer fra at det forbinder ileum (en del av bekkenet) med sakrum. Det befinner seg til siden for det helt nederste partiet i korsryggen – altså de to «beinforhøyningene» (også kjent som PSIS) du kan kjenne på hver side av bekkenet.

Ved bekkenlåsning vil man typisk kunne oppleve følgende symptomer:

 • Begrenset hoftefleksjon (tungt å løfte beinet på involvert side)
 • Smertene kan refereres videre ned i låret, til ovenfor kneet (kan mistolkes som isjias)
 • Redusert bevegelse og stivhet i korsryggen
 • Reduserte bevegelsesutslag ved testing av bekkenet
 • Smerter og trykkømhet på det involverte bekkenleddet
 • Økte muskelspenninger i nærliggende muskler (i hoften, setet og korsryggen)

Nedsatt bevegelighet i bekkenet er vanligere enn mange tror. Faktisk så ser vi det gjerne som en nøkkelfaktor blant pasienter som har kroniske og gjentagende smerter i korsryggen. Det er derfor det er så viktig å se helhetlig på et problem, slik at man får tatt tak i alle faktorene som bidrar til problematikken. Våre klinikere gir også råd vedrørende egentiltak og selvhjelp ved bekkenplager. En kjent anbefaling for mange er soving med bekkenliggepute med festestropp, som sørger for en mer ergonomisk sovestilling.

Vår anbefaling: Sov med bekkenliggepute

De aller fleste er kjent med at gravide anbefales å sove med bekkenliggepute med festestropp (stroppen er slik at puten holder seg på plass hele natten). Men det færre er klar over er jo at denne anbefalingen er basert på at det er en optimal, ergonomisk sovestilling for rygg, hofter og bekken. Noe som selvfølgelig kan gagne oss alle. Bruk av en slik liggepute fører nemlig til en mer riktig vinkling i hoftene, bekkenet og knærne – som gir forbedrede restitusjonsforhold og mindre trykkbelastning. Du kan lese mer om vår anbefaling her.

2. Hvilken type behandling kan hjelpe mot bekkenlåsning?

Som nevnt tidligere vil våre klinikere alltid først ta utgangspunkt i en funksjonell og klinisk undersøkelse. Denne undersøkelsen vil ta sikte på å finne ut hvilke strukturer som er smertegivende og involvert i problemet ditt. Deretter blir behandlingsopplegg og rehabiliteringsøvelser tilpasset basert på disse funnene. Noen av hovedformålene man ønsker å oppnå ved behandling av bekkenlåsning inkluderer:

 • Korrigere eventuelle muskelubalanser
 • Løsne opp i muskelknuter og triggerpunkter i bekken og rygg
 • Normalisere bekkenleddsbevegeligheten
 • Redusere nervetensjon (hvis tegn på dette)
 • Stimulere bevegelse i relaterte leddområder (inkludert korsrygg og hofter)

En av de naturlige nøkkelpunktene ved bekkenlåsning er å stimulere økt bevegelse i bekkenleddet. Dette gjøres ved bruk av manuelle leddmobiliseringsteknikker, som kan inkludere:

 • Bekkenleddmobilisering (leddteknikker som stimulerer økt bevegelighet)
 • Kiropraktisk leddjustering (ofte assosiert med en karakteristisk ‘knekkelyd’ kalt kavitasjon)
 • Traksjonsbehandling (en strekkteknikk for å frigjøre plass mellom leddene)

Forskning, blant annet publisert i tidsskriftet Journal of Manipulative & Physiological Therapeutics har vist at slik leddbehandling har dokumentert effekt i form av reduserte bekkenleddsmerter og økt bevegelighet.² Men som nevnt er det viktig å behandle alle restriksjoner assosiert med bekkenlåsning. Og dette involverer også aktivt arbeid med funksjonelle funn, slik som muskelknuter og senevevsrestriksjoner.

– Viktig å kombinere behandlingsteknikker for optimale resultater

Ved å tilpasse behandlingen individuelt i henhold til biomekaniske funn og restriksjoner vil man oppnå best mulige resultater. Det er det liten tvil om. Dette kan inkludere massasje- og muskelteknikker for å løse opp i myofascielle restriksjoner, aktivt arbeid med senevevsplager og nervemobiliseringsteknikker. Våre klinikere har også kompetanse innenfor nålebehandling, kalt tørrnåling eller intramuskulær akupunktur. Denne behandlingsformen har, blant annet, dokumentert effekt mot muskelknuter i setet (gluteusmyalgier).³ I tillegg til dette får våre pasienter spesifikke rehabiliteringsøvelser. Vanlige behandlingsmetoder involvert ved bekkenlåsning kan inkludere:

Disse teknikkene kombineres gjerne med leddbehandlingsteknikkene vi viste til tidligere. I tillegg til aktiv behandling og instruksjon i rehabiliteringsøvelser, gir vi også gjerne ergonomiske råd. Dette kan, for eksempel, inkludere bruk av avlastende sittepute med minneskum for å avlaste bekkenleddene.

Vår ergonomiske anbefaling: Avlastende sittepute med minneskum

Når vi sitter er det mye trykkbelastning mot bekkenleddene og nederste delen av ryggen vår. Avlastende sitteputer med minneskum brukes for å gi en bedret og mer ergonomisk sittestilling, noe som er veldig viktig for de av oss som sitter mye i hverdagen. Spesielt hensiktsmessig blir det når vi har plager i bekken og korsrygg, kombinert med en slik jobbsituasjon. Du kan lese mer om vår ergonomiske anbefaling her.

3. Video: 5 effektive øvelser mot bekkenlåsning

I videoen nedenfor viser kiropraktor Alexander Andorff fram treningsprogrammet med de 5 anbefalte øvelsene mot bekkenlåsning. Programmet er satt sammen her på klinikken, ved hjelp av en tverrfaglig tilnærming, og innspill fra både fysioterapeuter og kiropraktorer. Treningsøvelsene stimulerer økt leddbevegelighet i bekkenleddene, og hjelper til med å stimulere blodsirkulasjon til forkortede muskelfibre. En fin tilnærming er å sikte på utførelse av programmet 3 ganger i uken.

VIDEO: 5 øvelser mot bekkenlåsning

Bli med i familien og abonner gratis på vår Youtube-kanal (lenken åpner i nytt vindu). På kanalen finner du en rekke helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

Oversikt: Treningsprogrammets 5 øvelser

 1. Sideliggende benløft med strikk (minibånd)
 2. Bekkenløft med strikk (minibånd)
 3. Piriformisuttøyning (tøying av dype setemuskler)
 4. Kamskjell med strikk (minibånd)
 5. Bekkenrotasjon

Som du ser bruker vi minibånd i flere av øvelsene. Dette er en spesielt utformet strikktype som hjelper deg med å isolere de riktige musklene. Men øvelsene kan også gjøres uten strikk.

Vår anbefaling: Isoler riktige muskler med minibånd

Minibånd er glimrende treningsstrikker som er optimale når det kommer til målrettet rehabilitering av plager i knær, hofter og bekken. De kommer i forskjellige styrker med ulik motstand, så vi anbefaler at du har et sett med forskjellige styrkenivåer, da man gjerne bytter på ved ulike øvelser. Les mer om våre anbefalte minibånd her.

La oss hjelpe deg med å få tilbake den smertefrie hverdagen

Vi er levende opptatt av at du skal få bedre funksjon i muskler, ledd, nerver og sener. Våre klinikere jobber alltid med å være i eliten innen utredning og behandling av muskuloskeletal problematikk. Vi behandler pasienter fra nær og fjær, blant annet fra Eidsvoll, Nord-Odal, Sand, Gardvik, Austvatn, Minnesund, Feiring, Eidsvold Verk, Nes og Fenstad, men også fra litt lenger unna, slik som Vormsund, Skarnes og Disenå. Vi får også anbefalinger fra områder enda lenger unna.

Våre moderne kiropraktorer og klinikere innehar også både henvisningsrett og sykmeldingsrett – dersom dette skulle vise seg å være nødvendig for en optimalisert forbedring. Hvis du ikke er i Eidsvoll, er det verdt å nevne at Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse også har klinikkavdelinger andre steder i landet. Inkludert i Oslo.

Spørsmål eller noe du lurer på? Eller vil du bestille en time for plagene dine?

Vondtklinikkene avd. Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi er en tverrfaglig klinikk med fokus på utredning, behandling og rehabilitering av plager og skader i muskler, sener, nerver og ledd. Dersom du har spørsmål så kan du gjerne kontakte oss her eller på vår Facebook-side. Hvis du ønsker å sette opp en time har vi døgnåpen online booking, slik at du kan finne den timen som passer best for akkurat deg. Du kan selvfølgelig også ringe oss innenfor klinikkens åpningstider. Våre dyktige klinikere ser fram i mot til å hjelpe deg.

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi

Trykk her for å kontakte oss og for å se ledige timer.

Kilder og forskning: 5 øvelser mot bekkenlåsning

1. Wieczorek et al, 2021. A Closer Look into the Association between the Sacroiliac Joint and Low Back Pain. Spartan Med Res J. 2021 Apr 13;6(1):21971.

2. Shearar et al, 2005. A randomized clinical trial of manual versus mechanical force manipulation in the treatment of sacroiliac joint syndrome. J Manipulative Physiol Ther . 2005 Sep;28(7):493-501.

3. Alvarez et al, 2022. Effectiveness of Dry Needling and Ischemic Trigger Point Compression in the Gluteus Medius in Patients with Non-Specific Low Back Pain: A Randomized Short-Term Clinical Trial. Int J Environ Res Public Health. 2022 Oct; 19(19): 12468.

Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi
Følg oss:
Latest posts by Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi (see all)
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.