Alt du Bør Vite om Nakkeprolaps [Stor Guide]

Alt du Bør Vite om Nakkeprolaps [Stor Guide]

Har du et nakkeprolaps som gir deg en smertefull hverdag? I vår store guide vil vi gi deg mer informasjon om hva et nakkeprolaps egentlig er – og hvordan det kan bli bedre.

Mange er ikke klar over at de aller fleste nakkeprolaps og symptomer kan forbedres. Altfor ofte ser vi pasienter som har blitt gående med prolaps i lang tid før de gjør noe med det. Dette er svært uheldig, da en skadet skive i nakken ofte vil kunne gi ytterligere symptomer og plager grunnet vedvarende nerveavklemming.

 

– Snu Den Negative Trenden

Ved å legge til rette for bedre tilheling av skaden kan man snu en negativ trend. Fysikalsk behandling kan bryte ned lokalt skadet bløtvev (1), redusere nevrologiske symptomer (2), øke tilgangen på mikrosirkulasjon og gi økte plassforhold for nakkeprolapset og redusere trykket mot avklemte nerver (3).

 

 

 • Studie 1: Laserterapi, som våre terapeuter er kvalifisert i, kan gi betydelig smertelindring og forbedring selv ved kroniske nakkeprolaps.

 • Studie 2 og 3: Fysikalsk behandling, slik som traksjonsmetoder og bløtvevsbehandling (inkl intramuskulær akupunktur) kombinert med hjemmeøvelser, kan gi betydelig funksjonell og symptomatisk bedring hos nærmere 90% av pasienter med nakkeprolaps.

 

– Forskningsbasert og Helhetlig Behandling

På våre klinikker har vi et høyt fokus på evidensbaserte behandlingsmetoder. Vi kombinerer ulike teknikker med et individualisert opplegg for å få best mulige resultater.

 

I denne artikkelen vil vi snakke mer om:

 • Hvordan Nakkesmerter Blir Verre over tid ved Manglende Tiltak

+ Biomekaniske Årsaker til Nakkesmerter og Nakkeprolaps

+ Hvordan Skadevev kan gi Grunnlag for Nakkesmerter

 • Forskning: Traksjon og Mobilisering gir Økt Skivehøyde og Fjerner Nerveavklemming
 • Hva er et Nakkeprolaps?

+ Ulike Stadier av Skiveskade i Nakken

+ Hvordan kan Våre Klinikere gi deg Bedre Skivehelse?

 • Symptomer på Prolaps i Nakken

+ Dermatomer

+ Hvilken nerverot er rammet?

 • Årsaker til at man får Nakkeprolaps
 • Diagnose: Slik stiller man diagnosen nakkeprolaps
 • Behandling av Nakkeprolaps

+ Intramuskulær Stimulering (IMS)

+ Moderne Kiropraktikk og Fysioterapi

+ Laserterapi

+ Traksjonsbehandling (cervikal dekompresjon)

+ Når vurderer man operasjon av nakkeprolaps (nasjonale retningslinjer)?

 • Trening og Øvelser mot Nakkeprolaps (inkluderer TRENINGSVIDEO)

+ Grunnen til at Sterke Skuldre er Sentralt for Bedre Nakkehelse

 

Slik kan Nakkesmerter Utvikle seg Negativt

 • Langvarige smerter fører til «følgefeil»
 • Smerter kan redusere aktivitetsnivået
 • Vondt i nakken kan gi relatert hodepine og svimmelhet

 

Biomekaniske Årsaker til Nakkesmerter

Studier har vist en klar sammenheng mellom en framoverskutt hodestilling, utrettet nakkekurve og nakkeprolaps (4). Dette kalles for manglende cervikal lordose. Som betyr at man ikke har den naturlige kurven i nakken som man burde ha (kort fortalt – dårlig nakkeholdning). Men hva er egentlig de biomekaniske årsakene bak en dårlig nakkepositur?

 

– Nakkesmerter Kommer Ofte Først

For det første, så er det slik at majoriteten av de med nakkeprolaps har vært plaget med nakkesmerter i lang tid før prolapset oppstod. Dette gjelder ikke hos alle, men for de aller fleste gjør det det. Så her er en kort oppsummering av hvordan dette kan føre til negative virkninger over tid:

 • Når man har vondt i nakken har man en tendens til å bevege seg mindre.
 • Nakkesmerter kan gi nakkerelatert hodepine, som igjen fører til mindre energi og tiltakslyst.
 • Over tid kan redusert bruk redusere både muskelmasse og føre til skadevev i nakkemuskulaturen.
 • Dette fører igjen til økte muskelspenninger i nakkegropen og området over skulderbladene (øvre trapezius), som dermed kan resultere i at man heiser skuldrene opp, samt konsekvent fører hodestillingen gradvis lenger framover. Når hodet og nakken flyttes framover vil også skuldrene følge etter – og gi en forverret holdning.
 • Disse forandringene kan gi redusert leddbevegelighet i øvre rygg, mindre bevegelighet i skuldrene (grunnet avklemming), og økte smerter i øvre nakken / bakhodet (grunnet den endrede nakkestillingen, med framoverskutt hode og en lett bakoverbøy, som gir mindre plass i øvre nakkeregion).

Muskelsmerter i Nakken Stammer Gjerne fra Skadevev

Har du kjent hvordan visse av musklene dine kjennes veldig trykkømme ut? Vi deler gjerne inn helsetilstanden til muskelvev i tre hovedkategorier:

 1. Friskt Bløtvev
 2. Skadevev (Grad 1-4)
 3. Arrvev

Trykkømheten i muskulaturen er ofte et resultat av lokalt skadevev og tilhørende smertesensitivitet (5). De påvirkede musklene viser ofte en kombinasjon av økt forekomst av smerter, slitenhet, stivhet, funksjonell svakhet, redusert elastisitet og bevegelse. Man rangerer gjerne skadevev fra grad 1 til grad 4, hvorav et høyere tall forteller om økt forekomst av skadevev – og dermed dårligere funksjon. Nedsatt funksjonalitet fører kort fortalt til nedbryting av friskt bløtvev og en gradvis omgjøring til smertesensitivt skadevev.

 

Nedbryting av Skadevev gir Mindre Smerter

Ved å bryte ned skadevevet og fremme tilheling av naturlig friskere bløtvev, så vil også smertene reduseres i takt med forbedret funksjon. For det er jo viktig å huske på at smertesignalene har en hensikt, nemlig å fortelle deg at noe er galt. Litt som en brannalarm – og da er det jo viktig at man gjør noe med branntilløpet før det utvikler seg videre.

 

Husk også at et prolaps i nakken gjerne gir både avklemming og irritasjon av nerver i nakken. Ved å bidra til mer elastisitet i bløtvevet rundt selve skiveskaden, så vil vi kunne redusere noe av nervetensjonen i tillegg til å gi raskere tilheling av skaden.

 

Skadevev er ofte en direkte tilhørende årsak til forverrede smerter. Man har sett høyere forekomst av muskulære spasmer, høyere risiko for muskelrifter og akutte nakkekink i området.

 

Kort oppsummert: Å bryte ned skadevev kan gi grunnlag for friskere og mer elastisk bløtvev. Bløtvev med bedre helse og funksjon gir mindre smerter og forbedret funksjon, som også gir økt tilhelingsevne og tilgang på næringsstoffer.

 

– Gått med smerter lenge? Det er aldri for sent.

Mange henger med nebbet og tenker at «nå er det for sent å gjøre noe med det – jeg har jo hatt disse smertene så lenge». Sånn er det heldigvis ikke. Det kan, naturligvis, gjøre jobben mer krevende enn kortvarig problematikk, men prinsippet er det samme.

 

Noe av det første vi fokuserer på ved et nakkeprolaps, er å lokalisere primærområdet – altså den regionen som står bak det meste av smertene dine. Du kan tenke på det som hovedkvarteret til smerten din. Normalt sett, ved nakkeprolaps, så vil dette være ved den avklemte nerven. Dermed blir første behandlingsoppgave å redusere trykket på nakkenerven som ligger i klem, samt løse opp i nærliggende bløtvev.

 

Prolapsregresjon = Tilbaketrekking av et Prolaps

Når et prolaps trekker seg tilbake – så kalles det for prolapsregresjon. Et nakkeprolaps kan reduseres i størrelse og bli mindre hvis man legger til rette for de riktige ‘gro-forholdene’. Det er det vi jobber for å hjelpe deg med. På denne måten kan man oppnå både symptomlindring og mer langvarig bedring.

 

Forskning: Traksjon og Leddmobilisering gir økt Skivehøyde

Dekompresjon og Traksjonsbehandling

Når man er rammet av nakkeprolaps, så har man også redusert skivehøyde i en eller flere av mellomvirvelskivene (de myke delene mellom nakkevirvelene). Forskning har vist at traksjon og lette mobiliseringsteknikker kan øke skivehøyden og gi redusert trykk mot den utsatte mellomvirvelskiven. Uten avklemmingen blir det lettere for blodsirkulasjon å strømme til skiveskaden, og dermed bidra til at skaden og nervevev leger seg.

 

Flere forskningstudier har konkludert med at manuell behandling av cervikal radikulopati gir både en reduksjon i smerter og funksjonell forbedring (5)

 

Hvis du ønsker at vi skal undersøke og behandle dine nakkeprolapsplager, så kan du kontakte oss eller bestille en konsultasjon via online booking.

 

Hva er et Nakkeprolaps?

Veldig kort fortalt, så har vi et prolaps når den myke massen i en mellomvirvelskive har brutt ut gjennom den ytre veggen. Men før vi snakker mer om den detaljerte informasjon og fysiologien ved et nakkeprolaps, så ønsker vi å vise deg de vi kaller de 4 stadiene av skiveskader. Nedenfor kan du se en illustrasjon av de fire stadiene.

 

Innimellom nakkevirvlene så har vi det vi kaller en mellomvirvelskive. Denne består av to hovedkomponenter:

 • Nucleus pulposus (Myke massen inni skiven)
 • Annulus fibrosus (Det fibrøse skallet rundt den myke massen)

Det er altså denne mellomvirvelskiven som gjør at virvlene kan bevege seg. Hvis man ikke hadde disse ville nakkesøylen vært helt pinnestiv.

 

De 4 Stadiene av Skiveskader i Nakken

I denne delen av artikkelen skal vi se nærmere på hvordan en skiveskade kan utvikle seg. Fra lett slitasje i starten – til etterhvert å bli et fullverdig nakkeprolaps.

 

Stadie 1: Skiveslitasje i Nakken

Med årene og med bruk av nakken vil man få noen form for slitasje på mellomvirvelskivene. Det er helt normalt med noe mild slitasje. Det som ikke er heldig er om denne slitasjen stadig utvikler seg negativt. Videre forverring av skivehelsen kan indisere at funksjonen i nakken ikke er spesielt god, og at visse områder blir overbelastet eller feilbrukt. Studier har også vist en sammenheng mellom dårlig nakkefunksjon og økt forekomst av nakkeprolaps (4).

 

Stadie 2: Skivebukning i Nakken

Neste stadie, stadie 2, innebærer at den indre massen buker mot ytterveggen. Konsekvent fører dette til at skiven dyttes mildt ut mot spinalkanalen, men uten tilstrekkelig størrelse til å avklemme eller irritere nerver. Her er det viktig å nevne at det er veldig normalt å det vi kaller ikke-symptomgivende skivebukninger.

Men, som ved skiveslitasje, så ville vi biomekanikere nevnt at progresjon tyder på at det er feilfunksjon i nakken som burde adresseres.

 

Stadie 3: Nakkeprolaps

Stadie 3 er årsaken til at vi kommer med advarsler i både stadie 1 og stadie 2. Her har nakkeprolapset blitt et faktum. Den indre kjernemassen har nå trykket ut gjennom veggen, og videre ut mot spinalkanalen. Størrelsen på prolapset avgjør om det legger trykk på nærliggende nerver. Uavhengig av direkte nervetrykk, så er det slik at du nå har en skiveskade i nakken. Et nakkeprolaps vil kunne gi både endringer i muskelfunksjon og sensorikk (følelse på hud o.l.).

 

Stadie 4: Stort Nakkeprolaps

Det er ikke slik at dersom man har fått et prolaps, så har man kommet til ‘enden av rekka’. En skiveskade kan utvikle seg ytterligere hvis man fortsetter i samme stil som tidligere. Da kan man nå stadie 4: alvorlig nakkeprolaps.

 

Større nakkeprolaps er sjeldnere, men vil kunne føre til større funsjonssvikt og sensoriske endringer enn en mindre avklemming. Større avklemming vil innebære at det kommer mindre elektriske signaler til de rammede områdene.

 

Hvordan kan Våre Klinikere gi deg Bedre Skivehelse?

Våre klinikere er topptrent innen utredning, behandling og tilpasset opptrening av skiveskader og prolaps. Som nevnt tidligere i artikkelen bruker vi forskningsbaserte behandlingsmetoder for å redusere nervetensjon. Når nerveavklemmingen reduseres vil dette føre til at området kan tilheles.

 

Kort oppsummering angående mulige behandlingseffekter:

 1. Nedbryting av skadevev.
 2. Økt sirkulasjon og næringsstoffer inn til skadeområdet.
 3. Bedre skivehøyde og økt plass for mellomvirvelskivene.
 4. Øke bevegelighet i nærliggende ledd – oftest brystryggen og skuldrene.
 5. Konsekvent økt blodsirkulasjon og reparasjonsevne for mellomvirvelskivene.

 

Symptomer ved Prolaps i Nakken

Et bilde som viser ulike dermatomer ved nakkeprolaps

Symptomene grunnet et nakkeprolaps vil variere avhengig av hvilke nerver som er påvirket – og hvorvidt det er nerveavklemming eller ikke.

Nerveirritasjon og avklemming kan føre til svekkelse både motorisk og sensorisk. Altså, det kan svekke styrke og koordinasjon i musklene, men også gi hudfølelseforandringer (nummenhet og stråling). Hvilke symptomer man opplever ved nakkeprolaps kommer an på nerven som er avklemt, men vi har noen generelle symptomer vi kan nevne først.

 

Generelle Symptomer ved Nakkeprolaps
 • Lokale, Varierende Nakkesmerter
 • Nummenhet og Stråling i Armen og / eller Hånden
 • Redusert eller Manglende Følelse i Huden (Hyposensitivitet)
 • Redusert Styrke i Påvirket Nervedistribusjon
 • Økte Muskelspenninger Rundt Skiveskaden
 • Økt Forekomst av Nakkehodepine

 

Vi går nærmere inn i detaljene av de sensoriske symptomene litt senere.

 

– Feilbruk av Motsatt Side

Ved en skiveskade på en side av kroppen, så ville man kanskje tro at det kun rammer den siden. Dessverre. Det er riktig at den påvirkede siden vil bli rammet først, og dermed bli funksjonelt svakere der. Men over tid vil kroppen forsøke å kompensere for den dårlige funksjonen ved å overbruke motsatt side. Dette kan da resultere i overbruk av motsatt side og tydelig underbruk av den påvirkede siden. Ikke spesielt heldig i lengden.

 

Sensoriske Symptomer ved Nakkeprolaps

Nervene styrer ikke bare musklene våre. De gir også følelse ved berøring og trykk mot huden. Sensorikk. Det er derfor nerveavklemming kan gi et stort spekter av ulike sensoriske symptomer:

 • Brenning i huden
 • Trykksmerter (som et usynlig trykk)
 • Iling
 • Manglende følelse (hyposensitivitet)
 • Nummenhet
 • Prikking
 • Smerter ved berøring som ikke burde vært smertefull (allodynia)
 • Strømmende ubehag ned i armen og / eller hånden
 • Strålende, intense smerter ned i armen

Symptomene man opplever er også noe varierende fra person til person – men området vi opplever de vil være avhengig av hvilken nerve som er irritert eller avklemt. Det vil altså følge et bestemt dermatom.

 

Dermatomer: Hvilken Nerverot er Rammet?

Bildet viser det vi kaller dermatomer. En oversikt som kan hjelpe oss med å forstå hvilke nerver som er avklemt eller irritert. Her vil vi se nærmere på hvordan slike nerveavklemminger kan presentere seg. Vi vil ta for oss hvordan et prolaps i et av følgende områder vil kunne utarte seg:

 • C4-C5 (fjerde og femte nakkevirvel)
 • C5-C6 (femte og sjette nakkevirvel)
 • C6-C7 (sjekke og syvende nakkevirvel)
 • C7-T1 (syvende nakkevirvel og første brystryggsvirvel)

 

Nerverotsaffeksjon i C4-C5 (C5 Nerven)

Smerter, prikking og nummenhet kan gå fra nakken og ut mot skulderen. Man kan også oppleve svakhet i skulderpartiene og nærliggende muskler – inkludert deltoideus. Et prolaps i C4-C5 rammer C5-nerven.

 

Motorisk: Påvirkning primært sett av skuldermuskulaturen og biceps.

Sensorisk: Kan gi symptomer fra nakken og ut mot overarmen, samt ned innenfor skulderbladet.

 

Nerverotsaffeksjon i C5-C6 (C6 Nerven)

Smerter, stråling, iling og nummenhet kan oppleves fra nakken og ned mot tommelregionen. Det kan også gi symptomer innenfor skulderbladet på samme side. Man kan hovedsaklig oppleve svakhet i biceps og håndleddsstrekkerne. Dette er det nest-vanligste området som rammes av nakkeprolaps.

Motorisk: Biceps, samt extensor carpi radialis brevis og longus.

Sensorisk: Vil kunne gi sensoriske symptomer i nakke, skulder, og deretter følge helt ned mot tommelen på samme side.

 

Nerverotsaffeksjon i C6-C7 (C7 Nerven)

Personen kan oppleve smerter, stråling og nummenhet ned mot underarmen og midtre del av hånden (særlig langefingeren). I tillegg til det kan man få svakhet i musklene på baksiden av armen (triceps), samt fingerstrekkerne og nærliggende muskulatur. Dette er det området som hyppigst rammes av nakkeprolaps.

Motorisk: Kan gi svakhet i både armstrekkeren og fingerekstensorer, samt noe påvirkning av de dype, intrinsiske håndmusklene.

Sensorisk: Majoriteten av de sensoriske symptomene vil ofte kjennes på oversiden av hånden – ved langefingeren.

 

Nerverotsaffeksjon i C7-T1 (C8 nerven)

Et nakkeprolaps i C7-T1 vil kunne gi smerter, iling og nummenhet ned i armen, og helt ned mot de tre nederste fingrene (inkludert lillefingeren – hvor symptomatikken vil være tydeligst). Muskelsvakhet vil kunne ramme fingrene og håndgrepet.

Motorisk: Mest tydelig påvirkning av grepstyrken.

Sensorisk: Kan gi kjenning innenfor skulderbladet, og fra baksiden av overarmen videre ned mot lillefingeren.

 

Studie: Laserterapi er Effektivt mot Nakkeprolaps

Laserterapi er en behandlingsmetode som kun tillates brukt av fysioterapeut, lege og kiropraktor i henhold til Strålevernforskriften. Behandlingen har ingen kjente bivirkninger, men selve lyset kan være skadelig for øynene hvis man ser rett på det uten briller.

 

Vi kombinerer ulike behandlingsmetoder for å oppnå best effekt – og vi supplementerer ofte med laserterapi. En større studie (1) viste at 8 behandlinger med laserterapi mot skiveprolaps i nakken ga betydelig bedring med reduserte smerter, mindre muskelspastisitet og forbedret blodsirkulasjon.

 

Laserterapi er en meget spennende behandlingsteknikk, blant annet fordi forskning har vist at det kan gi sterkere mikrosirkulasjon i det behandlede området – og dermed dokumentert raskere tilheling av skadet bløtvev. Studier har også vist at laserterapi kan føre til langvarige forbedringer i blodsirkulasjonen i det påvirkede området.

 

Laserterapi kan gi Økt Tilheling

Tidligere i år skrev i en stor guide om artrose i knærne. Her refererte vi til en spennende studie i Journal of Photomedicine and Laser Surgery. I denne studien undersøkte man effekten av laserterapi mot svekkelser og smerter grunnet kneartrose. I bildet nedenfor kan du se resultatene fra en termografiundersøkelse (brukes blant annet til å måle blodsirkulasjon).

De to bildene du ser ovenfor er såkalte termografiske undersøkelser av knærne – hvor man vurderer mikrosirkulasjonen i de scannede områdene. I forskningsstudien hadde man to grupper. En gruppe fikk laserbehandling og en gruppe fikk kun placebo. Behandlingene ble utført 2 ganger i uken over 4 uker – altså 8 behandlinger totalt sett. Med fantastiske resultater.

 

Bilde A: Her ser vi målinger fra en termografiundersøkelse av kneet til pasienten før 8 behandlinger med laserterapi.

Bilde B: Noter deg den markante forskjellen fra bilde A. Man kan tydelig se at bildet er lysere og at sirkulasjonen i området er signifikant forbedret – som man også så via blodsirkulasjonsmålingene. Relevansen dette har for deg med prolapsproblematikk, er at dette betyr at området får betydelig mer næring til det skadde nervevevet og selve prolapset. Dette er altså en av hovedårsakene til at laserbehandling kan vise til raskere skadetilheling ved både skader i bløtvev og nervevev. Studien viste også at denne bedringen vedvarte selv ett år etter de nevnte behandlingene.

 

Sterk Faglig Kompetanse Innen Laserbehandling

Laserterapi

Våre terapeuter er godt trent i terapeutisk laserterapi i vår moderne klinikk. En spennende og godt dokumentert behandlingsteknikk som virkelig supplementer de andre behandlingsformene vi også bruker inn mot plager og smerter i muskler, nerver, sener og ledd.

 

Årsaker til Prolaps i Nakken

Nakkeprolaps skyldes vanligvis feilbelastning over lang tid, men kan også oppstå akutt ved plutselige overbelastninger eller traume.

Vi deler det gjerne inn i en kombinasjon av følgende årsaker:

 • Dårlig ergonomi
 • Redusert funksjon i muskler og ledd
 • Røyking (gir dårligere blodsirkulasjon inn mot skiveskaden)
 • Statisk, stillesittende arbeid (som legger trykk på nakken)
 • Tunge Løft

 

Statisk Arbeid med Dårlig Ergonomi

Mange tenker at nakkeprolaps kun rammer yrker med masse tunge løft i hverdagen, men slik er det ikke. Vi nevnte tidligere hvordan forskning har vist at en utrettet nakke og framskutt hodestilling kan gi økt risiko for nakkeprolaps. Denne posisjonen ser vi ofte hos kontormedarbeidere. Timesvis med arbeid på datamaskin og smarttelefonen kan slite ut nakken over tid ved å gi mikroskader i skivene og nærliggende muskulatur.

 

Over lengre tid, i kombinasjon med andre uheldige faktorer, vil det kunne gi et skiveprolaps. Mange blir veldig overrasket over at de kan ha et nakkeprolaps uten et traume, men sannheten er at majoriteten av prolaps oppstår over lengre tid. Grunnen til dette er at belastningen blir gjentatt hver bidige dag, og at de påvirkede områdene i nakken ikke får tid til å reparere seg i mellom belastningene.

 

Hvordan Diagnostiserer man et Nakkeprolaps?

I den initielle kliniske undersøkelsen bruker vi kliniske og funksjonelle undersøkelser for å diagnostisere nakkeprolaps. Vi har også henvisningsrett til bildediagnostisk utredning (inkludert MR undersøkelse eller røntgen) ved behov.

Våre klinikere er offentlig autorisert helsepersonell og har henvisningsrett, samt sykmeldingsrett. Hos våre klinikere vil du bli tatt på det høyeste alvor av våre eksperter med elitekompetanse innen nakke og prolapsproblematikk.

 

Når man stiller en nakkeprolaps-diagnose benytter man seg av flere faktorer. Disse består av:

 

 • Anamnese og Historietagning
 • Analyse av Symptomer og Kliniske Tegn
 • Funksjonell Undersøkelse og Klinisk Utredning
 • Spesialtester og Eventuell Bildediagnostikk

 

Gjennom førstegangskonsultasjonen samler klinikeren informasjon. Dette danner grunnlaget for diagnosen, og å finne ut hvorfor du har vondt.

Den grundige kliniske undersøkelsen legger fundamentet for videre oppsett av behandling og opptrening. Våre klinikere benytter også spesialutviklede undersøkelser kalt nervetensjonstester (bl.a. Adsons test og Spurlings) for å kartlegge nerveavklemming.

 

Vi jobber alltid for at våre klinikere skal alltid være innen eliten av muskuloskeletal og idrettsmedisinsk kompetanse

 

Behandling av Nakkeprolaps

Visse steder gjennom artikkelen har vi vært innom hvordan vi kombinerer forskjellige behandlingsmetoder for å redusere nervetrykket, gi økt skivehøyde og raskere tilheling i skadeområdet.

Vi tilpasset alltid behandlingen individuelt, og vi tar hensyn til alder, sykdomshistorikk og det totale smertebildet ved oppsett av behandlingen.

 

Basert på Kliniske Retningslinjer og Forskning

Våre klinikere benytter seg av forskningsbasert, fysikalsk og høyteknologiske behandlingsmetoder for å sikre deg best mulige resultater. Dette kan blant annet inkludere manuelle teknikker, leddkorrigering, spesifikke øvelser, intramuskulær stimulering (IMS), laserterapi og terapeutisk ultralyd.

Våre behandlingsplaner er alltid basert på forskning og evidens – og som moderne kiropraktorer kombinerer vi ulike behandlingsmetoder for å oppnå best mulige resultater. Dette inkluderer manuelle teknikker, leddkorrigering, spesifikke øvelser, skivetraksjon (dekompresjon av skiveskader), intramuskulær akupunktur (tørrnåling), laserterapi og terapeutisk ultralyd. Som vi skrev tidligere i artikkelen har både traksjonsbehandling og laserterapi (1) dokumentert effekt mot skiveprolaps.

 

Vi bruker blant annet:

Du kan lese mer om de forskjellige behandlingsmetodene på klinikken vår ved å klikke på lenkene ovenfor. Ta ellers gjerne kontakt med oss hvis du har noen spørsmål angående dine plager og om hvordan vi kan hjelpe deg.

 

Våre klinikere er offentlig autorisert helsepersonell – dette er et kvalitetsstempel som innebærer spesielle rettigheter og beskyttet tittel. De to yrkene i Norge med særegen muskuloskeletal ekspertise og offentlig autorisasjon er kiropraktor og fysioterapeut (inkludert MT).

 

Mulige positive effekter ved behandling av skiveskader:

 • Bedre bevegelsesutslag i brystryggen og skuldre
 • Bedre blodsirkulasjon inn mot det skadde området
 • Mindre nakkesmerter
 • Økt skivehøyde og bedre plassforhold mellom nakkevirvlene (3)

 

Du kan kjenne deg trygg på at vår behandling er basert på moderne og godt dokumentert forskning. Vi kombinerer behandlingsteknikker med dokumentert effekt og spesifikke hjemmeøvelser. Ved å inkludere spesifikk trening og kombinere ulike metoder, så ser vi ofte enda bedre resultater enn i visse studier.

 

Når Vurderer man Operasjon?

Nyere retningslinjer har blitt strengere og strengere for når man vurderer kirurgiske inngrep mot skiveskader. Dette er grunnet at de fleste studier viser bedre langsiktig effekt av fysikalsk behandling i kombinasjon med hjemmeøvelser. Uten risikoene som en operasjon innebærer. Men, i visse veldig alvorlige tilfeller, som ikke responderer på behandling eller trening – så vil man kunne henvise til en ortopedisk vurdering.

 

Øvelser og Trening mot Nakkeprolaps

Vi ser veldig ofte tre tydelige gjengangere blant våre pasienter med nakkeprolaps:

 • Dårlig funksjon i nakkemusklene
 • Fremskutte skuldre og skulderstivhet
 • Meget stiv brystrygg (området mellom skulderbladene og opp til nakken)

 

Mange glemmer hvor viktige brystryggen og skuldrene er for nakken. En stiv og lite bevegelig skulder vil føre til økte muskelspenninger i overgangen mot nakken, samt redusert bevegelighet i og mellom skulderbladene. På samme måte vil en stiv brystrygg kunne føre til at det er vanskelig å trekke skulderbladene bakover – og som dermed kan gi en framoverlutet kroppsholdning.

 

Vår egen kiropraktor Alexander Andorff – som er både allmennkiropraktor og idrettskiropraktor – har, i likhet med våre andre klinikere, en særegen faglig interesse innen utredning og behandling av prolaps.

 

I disse to treningsprogrammene har vi lagt fokus på å øke bevegelighet mellom skulderbladene, samt styrke og løse opp i stive skuldre. Dette vil legge til rette for bedre forhold for nakken, men uten å irritere det påvirkede området. På denne måten kan skaden få blitt gradvis bedre og bedre. Så kan man heller øke treningsmengden og lokal nakketrening (særlig opptrening av dype nakkefleksorer) når man er klar for det.

 

VIDEO: 7 Øvelser mot Stiv Brystrygg

VIDEO: 5 Øvelser mot Stråling i Armene (Grunnet Nerveirritasjon i Nakken)

Bli med i familien og abonner på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen finner du en rekke helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

 

Ikke la Nakkeprolaps Styre Hverdagen

Sammen kan vi hjelpe deg tilbake til en hverdag som ikke preges av smerter. Det er dòg viktig at man også gjør en egeninnsats og følger de instruksjonene man blir instruert i. Våre offentlig autoriserte klinikere jobber alltid med å være i eliten innen utredning og behandling av muskuloskeletal problematikk, så hos oss skal du kjenne deg både trygg og ivaretatt.

 

Våre moderne kiropraktorer og klinikere innehar også både henvisningsrett (f.eks. til bildediagnostikk) og sykmeldingsrett – dersom dette skulle vise seg å være nødvendig for en optimalisert forbedring.

 

Spørsmål eller noe du lurer på? Eller vil du bestille en konsultasjon for problematikken din?

Dersom du har spørsmål så kan du gjerne kontakte oss via en av våre kontaktmuligheter eller på vår Facebook-side. Hvis du ønsker å sette opp en konsultasjon så har vi også døgnåpen online booking (klikk her – lenken åpner i nytt vindu) – slik at du kan finne den timen som passer best for akkurat deg. Vi ser fram til å hjelpe deg tilbake til en smertefri hverdag.

 

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi

 

Kilder, forskning og referanser:

1. Takahashi et al. Low Level Laser Therapy for Patients with Cervical Disk Hernia. Laser Ther. 2012 Sep 30; 21(3): 193–197.

2. Saal  et al. Nonoperative Management of Herniated Cervical Intervertebral Disc With Radiculopathy. Spine (Phila Pa 1976) . 1996 Aug 15;21(16):1877-83.

3. Constantoyannis et al. Intermittent Cervical Traction for Cervical Radiculopathy Caused by Large-Volume Herniated Disks. J Manipulative Physiol Ther . Mar-Apr 2002;25(3):188-92.

4. Gao et al. Correlation Between Cervical Lordosis and Cervical Disc Herniation in Young Patients With Neck Pain. Medicine (Baltimore) . 2019 Aug;98(31):e16545.

5. A Systematic Literature Review on the Effectiveness of Non-Invasive Therapy for Cervicobrachial Pain.

Tittelbilde: Vondt.net

Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi
Følg oss:
Latest posts by Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi (see all)
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *