Strekk i Nakken

 

Strekk i nakken

Strekk i Nakken

Har du fått strekk i nakken? Strekk i nakken er et vanlig begrep som brukes når nakken slår seg vrang. Men det kan også brukes ved muskelrifter i nakken.

 

Normalt sett blir begrepet brukt synonymt med nakkekink – altså at nakken blir akutt vond. For eksempel etter å ha sovet forkjært. En nakkestrekk oppstår som regel når en eller flere muskelfibre i en nakkemuskel eller sene strekkes for langt og dermed riftes eller irriteres. Denne irritasjonen, som også kalles muskelstrekk, kan variere i intensitet alt ettersom hvor stor riften er og hvor den befinner seg.

 

Ved traumer (påkjørsel bakfra for eksempel) kan skaden være mer omfattende, og dermed inkludere flere muskelfibre enn ved en mer normal muskelstrekk. En nakkestrekk kan variere i smerter fra mild og verkende til skarp og tilnærmet uutholdelig.

 

Noen ganger brukes ordene nakkestrekk og nakkeforstuvning om hverandre. Mens en forstuvning er en skade på leddbåndet (ikke muskelen eller senen), er symptomene som smerter og stivhet liknende både for strekk og forstuvning. Forstuvning av leddbånd kan for eksempel skje ved traumer – slik som whiplash / nakkeslengskader.

 

I denne artikkelen vil du lære mer om hva en nakkestrekk er, hvordan det kan behandles og hvilke øvelser som kan hjelpe deg. På slutten av guiden vil du også kunne se en treningsvideo med tilpassede øvelser.

 

I denne artikkelen vil du kunne lære mer om:

 • Nakkemuskelfunksjon og Muskelstrekk
 • Årsaker til Nakkestrekk
 • Når bør man Oppsøke Lege/Legevakt
 • Symptomer ved Nakkestrekk

+ Alvorlighetsgrader ved Muskelstrekk

 • Behandling av Nakkestrekk
 • Forebygging av Strekk i Nakken
 • Øvelser og Trening mot Nakkestrekk (inkludert VIDEO)

 

Nakkemuskelfunksjon og Muskelstrekk

Det er mer enn 20 muskler tilknyttet nakken din. Disse musklene jobber sammen for å hjelpe med å støtte hodet i oppreist posisjon, og for å legge til rette for bevegelser i hode, nakke, kjeve, øvre rygg og skuldre.

 

En sunn muskel består av mange muskelfibre. Inni hver av disse fibrene finnes det klynger med myofibriller og taktilproteiner som utfører sammentrekningene som fører til bevegelse av muskelen. Når muskelen overanstrenges eller strekkes for langt, kan små rifter formes i muskelen, senen og bindevevet mellom muskelen og senen, som vanligvis er den svakeste delen. Disse riftene gir grunnlag for det vi kaller smertesensitivt skadevev (se illustrasjonen ovenfor).

 

Nakkesleng kan gi mer Betydelig Nakkestrekk – eller til og med Delvis Muskelavrivning

De mer betydelige nakkestrekkene, for eksempel etter nakkesleng eller traume, involverer mer inflammasjon (betennelsesreaksjoner). Dette fører til mer hevelse, økte smerter og lengre tilhelingstid. Styrken den overbelastede muskelen har mens skaden repareres avhenger stort sett av hvor mange muskelfibre som ble revet over.

 

Noen Nakkemuskler har økt Risiko for å Bli Rammet

To lange nakkemuskler som har økt risiko for å overstrekkes er:

Levator scapula: Denne muskelen går nedover siden av nakken, fra begynnelsen av ryggraden til scapula (skulderbladet). Levator scapulaemuskelen spiller en viktig rolle når det kommer til å bøye og rotere nakken til hver side, og disse bevegelsene kan bli vanskeligere om muskelen er strukket.

Øvre Trapezius: Denne drageformede (trapesformede) muskelen begynner ved hodeskallen og går mer enn halvveis nedover ryggen, i tillegg til ut i skuldrene. Den øvre trapeziusmuskelen hjelper med å legge til rette for mange bevegelser, inkludert vipping med hodet og forlengelse av nakken (som når du ser oppover).

 

Det vanligste er dòg at det er en kombinasjon av flere muskler, samt ledd, som står bak feilfunksjonen og smertene. Et smertebilde er mer avansert enn at «det bare er muskulært». For eksempel, som vist i bildet ovenfor, vil en veldig stiv og foroverlent brystrygg føre til økt biomekanisk belastning på nakkens ledd og muskler. I slike tilfeller vil det å behandle muskler og ledd i kombinasjon være fordelaktig for best mulige resultater.

 

Årsaker til Nakkestrekk

Det finnes mange mulige årsaker til at man får strekk i nakken. Enhver plutselig overbelastning, slik som ved traumer, eller langvarig feilbelastning (for eksempel statisk arbeid på PC eller mobil) vil kunne gi grunnlag for irritasjon av nakkemusklene. Derfor kan årsakene variere stort fra betydelige traumer og til det å ha sovet forkjært.

 

Men noen vanlige årsaker til nakkestrekk skyldes blant annet:

 • Dårlig kroppsholdning eller å sitte i ukomfortable stillinger

Nakkemusklene, senene og andre typer bløtvev kan strekkes for langt når hodet bikkes langt forover eller vippes på en side for lenge av gangen. Noen eksempler er blant annet å sitte foroverbøyd over datamaskinen i flere timer, å holde telefonen mellom øret og skulderen eller å sove i en stilling som ikke støtter ryggraden godt nok.

Et stadig vanligere problem er «tekstenakke», som beskriver nakkesmerter som oppstår fordi man ser nedover på en telefonskjerm eller annen trådløs enhet for lenge eller for ofte gjennom dagen.

 • Løft av for tunge ting

Det er sannsynlig at nakken blir overbelastet og strekkes når du løfter noe som krever for mye av musklene dine. Vi må huske på at musklene trekker seg sammen ved kraftanstrengelser, og at hvis belastningen overstiger kapasitetsevnen, så vil man kunne oppleve at muskelfibre riftes eller skades.

 

 • Kollisjon eller Fall

En plutselig smell kan få hodet og nakken til å bevege seg for raskt for musklene, som kan føre til nakkesleng eller andre typer skader relatert til nakkestrekk. Noen eksempler kan være bilulykker, sykkelulykker eller sportsulykker, som når man spiller fotball. I mange av disse tilfellene vil ikke muskelfibrene ha tid til å reagere, og dermed står de tilnærmet totalt ubeskyttet når traumet inntreffer.

 

 • Nye Typer av Belastning

Å utsette muskelen for en hvilken som helst ny type aktivitet gjør den mer sårbar for overstrekk, og dette gjelder også for nakken. For eksempel er atleter mer sårbare for muskelstrekk på begynnelsen av treningssesongen. Noe vi gjerne ser blant fotballspillere og muskelskader i hamstrings (musklene på baksiden av lårene).

 

 • Gjentakende Bevegelser og Repetitiv Belastning

For mange repetisjoner av enkeltbevegelser kan føre til strekk i musklene. Eksempler på at dette kan forekomme ved arbeid på fabrikk eller lignende. Her vil altså isolerte muskler bli brukt gjentatte ganger, ofte hele dagen, uten nok tid til å restituere seg mellom belastningene. Resultatet fra dette kan innebære små muskelrifter – som senere utvikler seg negativt hvis årsaken ikke adresseres.

 

Hva er et Vanlig Forløp for en Nakkestrekk?

Sannheten er at det ikke er et enkelt svar på dette. Det skyldes at enhver nakkestrekk er forskjellig, men på generelt grunnlag kan vi hvertfall si at et mildere skadeforløp vil gi kortere behandlingstid – og at mer alvorlige tilfeller vil kreve lenger forløp.

 

En nakkestrekk kan bli vond og smertefull så snart skaden oppstår, eller så kan det ta flere timer før reaksjonene og symptomene gjør seg til kjenne. Noen ganger begynner symptomene så gradvis at det er vanskelig å spore opp hvor eller når skaden oppstod. Typisk sett vil smertene og stivheten fra nakkestrekken forverres i løpet av de første par dagene etter opphavet.

 

Når bør man Oppsøke Lege/Legevakt?

Normalt sett er det relativt lett å skille mellom en alvorlig nakkestrekk – og mildere versjoner. For de fleste nakkestrekkepisoder er det nok med hvile og konservativ behandling for å kontrollere symptomene mens skaden repareres. Medisinsk hjelp kan være nødvendig om skaden kom som resultat av et kraftig slag eller traume (som bilulykker eller fall), samt om skaden forverrer seg eller om traumet etterfølges av symptomer som nummenhet eller kribling i armene, svakhet i armer eller bein og balanseproblemer.

 

Vi anbefaler alle som har vært i bilulykker eller alvorlige traumer om å oppsøke lege eller legevakt for vurdering like etterpå – selv om du selv ikke føler at du har noen større symptomer. Det er alltid bedre å være på den trygge siden.

 

Vanlige Symptomer ved Nakkestrekk

Som vi har nevnt så kan nakkestrekker variere fra å være litt irriterende til alvorlige. De kan også begrense bevegeligheten for hodebevegelser man bruker til grunnleggende oppgaver, som å kle på seg eller arbeidsoppgaver. Å kjenne til symptomene på nakkestrekk kan hjelpe deg med å identifisere problemet raskere – og deretter gjøre de riktige valgene i forhold til behandling, ergonomiske tiltak og hjemmeøvelser. Vanlige symptomer inkluderer et eller flere av følgende:

 

 • Smerter i Nakkeregionen

Nakkestrekk kjennes som regel bakerst i nakken eller for det meste i nakken og delvis i nærliggende områder, som bak hodet, på øvre rygg og/eller ut mot skulderbladet.

 

 • Verkende eller dunkende smerter

En verkende, plagsom smerte kan ligge igjen og påvirke nattesøvn og/eller konsentrasjon på dagtid. Denne smerten kjennes mest sannsynlig dypt inne i muskelen.

 • Skarpe smerter

En knivaktiv smerte kan være tegn på en mer betydelig nakkestrekk, og vi råder deg isåfall til å ta kontakt med en kliniker for vurdering.

 • Smerter som forverres ved bevegelse

Nakken kan i visse tilfeller kjennes helt fin ut når du hviler, for så å blomstre opp med skarpe smerter ved utførelse av enkelte bevegelser eller aktiviteter.

 

 • Muskelspasmer

Irritasjon og smertesignaler fra skaden kan i visse tilfeller utløse smertefulle spasmer i den skadde muskelen og nærliggende muskler. De beskrives ofte som «hogg» eller støt-aktige smerter.

 

 • Stiv nakke

Det kan kjennes vanskelig ut å bevege nakken i visse retninger. Nakkestivhet ved strekk oppstår på grunn av fasettleddsirritasjon og at musklene strammer seg for å beskytte mot ytterligere skade.

 

Kronisk Nakkebelastning fra Dårlig Kroppsholdning

Selv om de fleste episoder med nakkestrekk går over på et par dager, kan ikke reparasjonsprosessene få fullført arbeidet om muskelen konstant blir irritert eller overbelastet. Dette er en presentasjon vi gjerne ser ved langvarige nakkeproblemer.

For eksempel kan en person presentere med smerter som særlig forverrer seg på slutten av lange arbeidsdager – over flere måneder eller år. I disse tilfellene tar det ofte lenger tid å bearbeide problematikken. Dette skyldes at det er en mer langvarig problematikk, og at man dermed må forvente et lengre behandlings- og treningsforløp.

 

Alvorlighetsgrader av Nakkestrekk

Generelt sett klassifiseres nakkestrekk inn i følgende tre kategorier:

Grad I

En mild strekk som kun involverer få muskelfibre med delvis rivning. Litt smerter oppstår, men uten merkbar muskelsvakhet.

• Grad II

En moderat strekk oppstår når flere muskelfibre har blitt revet over, som fører til at litt muskelsvakhet oppstår i tillegg til smerter.

Grad III

En alvorlig strekk hvor muskelen er fullstendig revet. Dette er et meget alvorlig traume – og kan for eksempel oppstå ved en kraftig bilulykke.

De fleste tilfeller av nakkestrekk klassifiseres som grad I (mild/moderat) – eller i visse sjeldnere tilfeller grad II. Om en nakkestrekk i grad III oppstår, kommer det som konsekvens av en alvorlig nakkeskade, og blir derfor egentlig ikke kategorisert som en nakkestrekk i det hele tatt.

 

Behandling av Nakkestrekk

Vondt i nakken

Våre klinikere er offentlig godkjent og innehar henvisningsrett til bildediagnostikk, samt sykmeldingsrett. En førstegangsundersøkelse vil alltid starte med en grundig, funksjonell undersøkelse for å undersøke årsaken til smerten. Her kartlegges blant annet bevegelighet, hvilke muskler som er involvert og bevegelsesutslag i ledd. I tillegg til dette utføres det ofte spesialtester, bedre kjent som ortopediske tester (for eksempel Spurlings test, som er en test som undersøker for nerveirritasjon i nakken).

 

Hos oss kombinerer vi gjerne flere behandlingsmetoder for å oppnå best mulige resultater. Dette kan innebære:

 • Fysioterapi
 • Fysikalske Teknikker
 • Intramuskulær Akupunktur
 • Laserterapi (MSK)
 • Moderne Kiropraktikk
 • Trykkbølgebehandling

Noe av det aller viktigste for oss når pasienter presenterer med nakkesmerter er å finne ut av årsak og riktig diagnose. Ved å sette riktig diagnose vil vi også kunne optimalisere utredning, behandling og rehabilitering. Dette er essensielt for å oppnå best mulig symptomlindring og funksjonsbedring. Kombinasjon av flere ulike behandlingsmetoder har særlig godt dokumentert effekt (1).

 

Øvelser og Trening mot Nakkestrekk

Plages du regelmessig med kink og nakkestrekk? I denne delen av artikkelen kan du se to forskjellige treningsvideoer – en for skuldre og skulderblad, samt en mer spesifikk for nakken. Treningsprogrammene er innhentet fra vår Youtube-kanal (Vondtklinikkene).

 

VIDEO: Øvelser mot Nakkekink

Vår kollega i Vondtklinikkene, kiropraktor Alexander Andorff, viser fram øvelser mot nakkekink i denne treningsvideoen. Øvelsene har særlig fokus på å øke nakkebevegeligheten, tøye stram muskulatur og forbedre blodsirkulasjonen.

 

VIDEO: Styrketrening for Skuldrene med Strikk

Mange undervurderer hvor viktige skuldrene og skulderbladene er for god nakkefunksjon. Her viser vi deg skuldertrening med strikk. Det å trene med strikker er en glimrende metode for å sikre trygg og ergonomisk riktig trening.


Bli en del av familien vår! Abonner gratis på vår Youtube-kanal her.

 

Har du spørsmål? Eller ønsker du å bestille time?

Du kan se kontaktinformasjonen vår her. Eventuelt kan du bestille time ved å ringe oss – eller benytte vår døgnåpne online timebestilling. Våre dyktige terapeuter ser fram imot til å hjelpe deg tilbake til en smertefri hverdag.

 

Kilder og forskning:

1. Bryans et al, 2013. Evidence-based guidelines for the chiropractic treatment of adults with neck pain. J Manipulative Physiol Ther . 2014 Jan;37(1):42-63.

Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi
Følg oss:
Latest posts by Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi (see all)
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *