Spondylolistese: Årsaker, symptomer og behandling

Spondylolistese: Årsaker, symptomer og behandling

Spondylolistese innebærer at en ryggvirvel har forskjøvet seg i forhold til ryggvirvelen ved siden av. Det vanligste er at det oppstår i lavryggen og at virvelen går for langt framover i forhold til virvelen under. Symptomene kan innebære lokale korsryggssmerter, men også nevrologiske symptomer slik som svakhet i beina, nummenhet og refererte smerter.

Alvorligheten på symptomene, smertene og de kliniske tegnene ved spondylolistese er vanligvis avhengig av hvor mye ryggvirvelen har havnet ute av stilling eller forskjøvet seg. Dette klassifiseres utfra et system som kalles for Meyerdings klassifisering, som deles inn i fire graderinger, fra type 1 (opp til 25% forskyvning) til type 4 (76-100% forskyvning).

– Kan føre til nerveavklemming og nevrologiske symptomer

Ved større feilplasseringer er det høyere risiko for at det oppstår nerveavklemming og radikulopati (nervesymptomer og smerter fra nervene som går ut av ryggraden). Vi kommer til å se nærmere på dette kategoriseringssystemet senere i artikkelen, og viser også fram et bilde med de forskjellige graderingene.

– En helhetlig tilnærming og regelmessig oppfølging er essensielt

Alle våre klinikkavdelinger ved Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse har særegent høy kompetansen innen utredning og rehabilitering av spondylolistese og lumbago. Ved denne klinikkavdelingen, Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi, er dette en pasientgruppe vi regelmessig hjelper tilbake til en bedre hverdag. Men det er viktig å understreke at behandling og rehabilitering av spondylolistese vanligvis tar tid, og at det er viktig at pasient forstår at dette kan bli et langt behandlingsforløpet grunnet den underliggende naturen til denne diagnosen.

– Kombinasjon av fysikalsk behandling og spesifikk rehabiliteringstrening

Aktiv fysikalsk behandling og spesifikke rehabiliteringsøvelser, med gradvis progresjon, er nøkkelfaktorer for å gjenopprette og forbedre den funksjonelle rygghelsen til pasienter med spondylolistese. I tillegg til denne klinikken har Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse også klinikkavdelinger andre steder i landet, inkludert i Oslo. Du kan se en oversikt over våre klinikkavdelinger her (lenken åpner i et nytt leservindu).

– I denne guiden vil du lære mer om hvordan vi kan hjelpe deg med spondylolistese. Men i tillegg vil vi også gi deg råd og tips om hvordan du kan hjelpe deg selv også. Blant annet anbefaler man gjerne opptrening med spesialstrikker (minibånd), egenmassasje med varmesalve (grunnet lokale muskelspenninger som oppstår grunnet feilstillingen i ryggen) og ergonomisk avlastning med halebeinspute (for å unngå unødvendig statisk belastning mot den affekterte ryggvirvelen). Alle produktanbefalinger åpnes i et nytt vindu.

Grader av spondylolistese (4 graderinger)

(Bildekreditering: Koslosky et al, 2020. Classification in Brief: The Meyerding Classification System of Spondylolisthesis. Clin Orthop Relat Res . 2020 May;478(5):1125-1130]

Vi deler altså inn graderingen av spondylolistese utfra hvor mye ryggvirvelen har forskjøvet seg i henhold til virvelen under.¹ Dette baserer seg på et system kalt Meyerdings klassifisering. Den består av følgende fire grader utifra prosent forskyvning:

 • Grad 1: 1-25%

 • Grad 2: 26-50%

 • Grad 3: 51-75%

 • Grad 4: 76-100%

For å bidra til bedre forståelse av hvordan dette faktisk ser ut på røntgen har vi lagt ved et bilde fra forskningsstudiet vi lenker til ovenfor. Dette viser altså røntgenbilder av de ulike variantene. Bilde A viser grad 1. Bilde B viser grad 2. Bilde C viser grad 3. Bilde D viser grad 4. Bilde E viser et svært sjeldent tilfelle med over 100% forskyvning. Bilde F viser normal ryggvirvelstilling slik at du kan sammenligne med de forskjellige graderingene.

Symptomer ved spondylolistese

 • Vanlige symptomer
 • Nevrologiske symptomer (ved nerveavklemming)

Det aller vanligste er altså at spondylolistese forekommer i de nederste ryggvirvlene i korsryggen (lavryggen). Nettopp derfor er også majoriteten av symptomer og kliniske tegn direkte assosiert til dette området. Omfanget av symptomene vil også, som nevnt tidligere, variere i omfang, basert på hvilken grad av spondylolistese det er. Dersom feilstillingen i ryggvirvlene også fører til nerveavklemming vil det også kunne innebære nevrologiske symptomer og nervesmerter, slik som refererte og ilende smerter ned i beinet.

Vanlige symptomer

 • Lokale korsryggsmerter i området (lumbago)

 • Smerter og ubehag i seteregionen (glutes)

 • Stramme hamstrings (musklene på baksiden av lårene)

 • Økt innoverbøyd kurve i korsryggen (lumbal lordose)

Dette er regnet som de lokale, biomekaniske symptomene assosiert med spondylolistese. Men diagnosen kan også påvirke lokale nerver i korsryggen og føre til både symptomer og smerter assosiert med slik nervepåvirkning. Det ser vi nærmere på i neste del av artikkelen.

Tips: Avlastning med halebeinspute

De aller fleste av oss sitter for mye i løpet av hverdagen. Slik er det bare, og for majoriteten av oss er dette noe som er vanskelig å komme utenom. Men grunnet feilstillingen assosiert med spondylolistese er dette noe som kan være ekstra viktig å unngå når man har denne diagnosen. Nettopp derfor bruker mange denne anbefalte ergonomiske halebeinsputen. Den gir avlastning og sørger for at det blir mindre trykkbelastning på de påvirkede ryggvirvlene. Du kan lese mer om denne anbefalte halebeinsputen ved å trykke her eller på bildet ovenfor. Produktanbefalingen åpnes i et nytt leservindu.

Nevrologiske symptomer (ved nervepåvirkning og avklemming)

Ved mer betydelig forskyvning av en ryggvirvel vil det altså kunne medføre nerveavklemming. Hvilken nerve som er påvirket og avklemmingsomfanget vil påvirke symptomene man opplever. Disse kan inkludere:

 • Vanskeligheter med å gå eller løpe

 • Smerter som går fra korsryggen og ned i ett eller begge beina (isjias)

 • Svakhet i ett eller begge beina

 • Smerter i lavryggen som blir forverret ved bevegelse og rotasjon

Dersom du opplever nervesmerter oppfordrer vi deg alltid til å ta disse på det høyeste alvor. Vi kan hjelpe deg med å få symptomene dine utredet og stille en diagnose. Ved behov har vi henvisningsrett til bildediagnostisk utredning (inkludert røntgen som er det vanligste for å kartlegge mulig spondylolistese).

Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi er en del av det faglige nettverket Vondtklinikkene. Våre klinikkavdelinger ved Vondtklinikkene (klikk her for fullstendig oversikt over våre klinikker), inkludert i Oslo (Lambertseter) og Viken (Eidsvoll Sundet og Råholt), innehar en særegent høy faglig kompetanse innen utredning, behandling og rehabilitering av langvarige smerter. Ta kontakt med oss dersom du ønsker hjelp av terapeuter med ekspertise innenfor disse fagområdene.

Årsaker til spondylolistese

Spondylolistese kan være medfødt eller oppstå senere i livet grunnet ryggskader. Dette kan skyldes repetitiv belastning over lengre tid, eller så kan det også, ved større skader, oppstå etter kun en enkelt alvorlig hendelse. Å kjenne til årsaken kan hjelpe til med å kartlegge hvilken type spondylolistese som personen har, og basert på dette legge til rette for best mulig behandling og rehabiliteringstrening. Årsaker til spondylolistese inkluderer:

 • Tidligere brudd etter skader

 • Leddskade fra artritt (for eksempel ved leddgikt)

 • Slitasjeforandringer grunnet overbelastning

 • Aldersbetingede degenerative forandringer

 • Medfødt feilstilling

 • Spondylose (med pars defekt eller brudd)

 • Svulster (mer sjelden årsak naturligvis)

 • Ryggoperasjon

Som du forstår er det altså en rekke faktorer som kan være den underliggende årsaken til spondylolistese. I mange tilfeller er det gjerne en kombinasjon av flere av disse faktorene som er årsaken.

– Vårt tverrfaglige team har omfattende faglig kompetanse innenfor ryggplager

Både våre kiropraktorer og fysioterapeuter har lang erfaring innenfor utredning, behandling og rehabilitering av ryggplager. Noe som igjen innebærer at du trygt kan velge hvem som helst av dem i vår online timebestilling eller når du ringer og bestiller time. Ved mer komplekse og langvarige problemstillinger er det ikke uvanlig at de også samarbeider tverrfaglig.

– Vondtklinikkene: Vi er her for deg

Våre offentlig autoriserte klinikere ved Vondtklinikkene avdeling Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi på Eidsvoll Sundet har en særegen faglig interesse og kompetanse innen utredning, behandling og rehabilitering av muskel, sene, nerve og leddplager. Vi jobber målbevisst for å hjelpe deg med å finne årsaken til smertene og symptomene dine – og deretter hjelpe deg med å bli kvitt dem.

Diagnostisering av spondylolistese

 • Funksjonell undersøkelse
 • Bildediagnostisk utredning

Man starter alltid en utredning av mulig spondylolistese med en funksjonell undersøkelse.. Her vil klinikeren først starte med en historietagning som innebærer en gjennomgang av dine symptomer. Deretter går man videre til en funksjonell undersøkelse, hvor terapeuten undersøker om du har noen av de vanlige symptomene assosiert med spondylolistese. Blant annet vil man undersøke om pasienten har en større svai enn normalt i korsryggen (økt lumbal lordose).

Bildediagnostikk for å kartlegge spondylolistese

Tidligere i artikkelen viste vi hvordan de forskjellige gradene av spondylolistese ser ut på røntgen. Våre kiropraktorer har henvisningsrett til bildediagnostisk utredning, inkludert røntgenundersøkelser og MR undersøkelser, dersom dette vurderes som medisinsk indisert. For diagnostisering av spondylolistese er røntgenundersøkelse bedre enn MR.

Tips: Egenmassasje med varmekrem på lokale muskelspenninger

En økt svai i korsryggen vil også føre til en økning lokale muskelspenninger. For å løse opp i anspente muskler er det mange som bruker varmesalve. Denne øker den lokale blodsirkulasjonen og gir smertelindring. Men merk deg at man alltid bare skal bruke et veldig, veldig tynt lag. Klikk på bildet eller her for å lese mer om denne anbefalte varmekremen. Produktanbefalingen åpner i et nytt leservindu.

Behandling av spondylolistese

Vi nevnte i starten av artikkelen at det er viktig å anerkjenne diagnosens komplekse natur. Noe som igjen er grunnlaget for at også behandlingen og rehabiliteringen av denne diagnosen er en langvarig prosess. Det finnes jo ingen kur mot spondylolistese, men riktig tilnærming ved hjelp av kliniker vil kunne bremse utviklingen og føre til bedret funksjonell helse. Vi kan dele inn behandlingen i to hovedkategorier:

 • Symptomatisk behandling

 • Funksjonell behandling og rehabiliteringsterapi

I den første kategorien finner vi fysikalske behandlingsteknikker slik som massasje, traksjonsbehandling, triggerpunktbehandling, terapeutisk laser og tørrnåling (muskulær akupunktur). Dette er behandlingsmetoder som vil kunne løse opp i muskulære spenninger og redusere trykket mot det påvirkede leddområdet. I den andre kategorien finner vi fysioterapi og spesifikk rehabiliteringsterapi. Altså målrettet trening som kan gi bedre ryggstabilitet og styrke de viktigste kjernemusklene. Våre klinikere kan hjelpe deg med å trene opp de dype stabilitetsmusklene dine, slik at disse kan redusere belastningen mot den påvirkede ryggvirvelen.

VIDEO: 4 trygge øvelser ved spondylolistese og ryggprolaps

Mange er usikre i forhold til hva som er trygge øvelser dersom man har spondylolistese. En enkel huskeregel er at «øvelser som er trygge ved ryggprolaps, er også trygge ved spondylolistese«. I denne videoen nedenfor viser kiropraktor Alexander Andorff, som er både allmennkiropraktor og idrettskiropraktor, fram et treningsprogram med fire øvelser tilpasset for deg med spondylolistese. Formålet med treningsprogrammet er hovedsakelig å styrke de dype ryggstabilisatorene og kjernen på en trygg måte.

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke gratis helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

Har du noen spørsmål? Eller vil du bestille en time hos oss?

Kontakt oss gjerne via en av våre kontaktmuligheter, kontaktskjema eller på vår Facebook-side hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling – slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider, men hvis mulig foretrekker vi at du bruker online timebestilling. Våre dyktige behandlere ser fram imot til å hjelpe deg. Hvis du ikke bor i nærheten av Eidsvoll Sundet kan du se en oversikt over våre andre tilhørende klinikker her (Vondtklinikkene – Tverrfaglig Helse)

– Våre klinikere ved Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi er offentlig autorisert helsepersonell som alltid jobber for å være i førersetet innen faglig kompetanse på utredning og behandling av muskel, nerve og skjelettlidelser. Hvis du ikke er i nærheten, så kan du også se en oversikt over våre andre klinikker i landet her. Blant annet i Oslo.

Trykk her eller på bildet nedenfor for å gå til Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter & Fysioterapi sin online timebestilling.

(klikk på bildet ovenfor eller her for å se ledige timer)

Telefon: 64 80 81 10

Epost: Eidsvollkiropraktorsenter@outlook.com

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi

Forskning og kilder: Spondylolistese: Årsaker, symptomer og behandling

 1. Koslosky et al, 2020. Classification in Brief: The Meyerding Classification System of Spondylolisthesis. Clin Orthop Relat Res . 2020 May;478(5):1125-1130.

Bilder og kreditering

Coverbilde: iStockphoto (lisensiert bruk). Stock photo ID: 1960204709 Credit: Henadzi Pechan

Artikkel: Spondylolistese: Årsaker, symptomer og behandling

Skrevet av: Våre offentlig autoriserte kiropraktorer og fysioterapeuter ved Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse

Faktasjekket: Våre artikler baserer seg alltid på seriøse kilder, forskningsstudier og forskningstidsskrifter – slik som PubMed og Cochrane Library. Vennligst kontakt oss dersom du oppdager noe feil eller har kommentarer.

Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi
Latest posts by Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi (see all)
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *