Vondt i øvre nakken og bakhodet

Vondt i øvre nakken og bakhodet

Når vi har vondt i øvre nakken og bakhodet kan dette kalles suboccipitale smerter. Dette er altså området øverst i nakken ved bakhodet. Videre kan vi dele det inn i muskelsmerter og leddsmerter. I denne artikkelen lærer du mer om symptomer, årsaker, egentiltak, øvelser og behandling mot smerter i øvre del av nakken.

Svært ofte skyldes smerter i øvre del av nakken en kombinasjon av muskelspenninger og leddstivhet. Musklene i festet mellom øvre nakken og bakhodet kalles for musculus suboccipitalis. Disse har et smertemønster (refererte smerter) som kan kjennes fra bakhodet og videre mot tinningen (se illustrasjon 1) nedenfor. Grunnet deres anatomiske posisjon har disse direkte innvirkning på de øverste nakkeleddene, og her ønsker vi å nevne tidlig at forskning har vist at hele 62% av nakkehodepine stammer fra feilfunksjon i andre og tredje nakkevirvel (C2-C3).¹

– Kan gi økt forekomst av hodepine

[Illustrasjon 1: Oversikt over det refererte smertemønsteret til musculus suboccipitalis]

En muskelknute, også kjent som et triggerpunkt, er et muskelområde som har så redusert muskelfunksjon at det blir smertesensitivt. Ved et aktivt triggerpunkt i musculus suboccipitalis, i øvre del av nakken, kan denne referere smerter fra bakhodet og opp mot tinningen. Dette kan kjennes ut som en diffus type av hodepine – altså en form for spenningshodepine og nakkebetinget hodepine. Redusert funksjonalitet og muskelspenninger i øvre nakkeledd og suboccipitalis er også en mulig årsak til cervikogen svimmelhet (nakkesvimmelhet).

– Vi hjelper deg med helhetlig nakkebehandling for langvarige resultater

Redusert funksjon i øvre nakkens muskler og ledd kan utvikle seg til å bli et større og større problem. Nettopp derfor tilrådes det å ta tak i nakkeplagene i en tidlig fase, helst før du blir plaget av nakkebetinget hodepine og svimmelhetStiv nakke og muskelstrekk i nakken kan være to medvirkende faktorer til denne typen nakkeplager. Våre klinikere her ved Vondtklinikkene avd. Eidsvoll Sundet i Akershus kan hjelpe deg med utredning, behandling og rehabilitering av slike nakkesmerter og nakkeplager. Husk at dersom du ikke er i nærheten av oss har Vondtklinikkene også andre klinikkavdelinger, blant annet i Oslo (lenken åpner i nytt leservindu).

«På slutten av denne guiden viser vi fram en video med et treningsprogram med anbefalte nakkeøvelser. Treningsprogrammet er satt sammen av vårt tverrfaglige team med autorisert helsepersonell, bestående av våre fysioterapeuter og kiropraktorer. Mot nakkesmerter kan det være verdt å kjenne til at ergonomisk hodepute med minneskum, tøying med nakkestrekker, samt selvmassasje med massasjeballer, kan være gunstig for deg. Alle produktanbefalinger åpner i et nytt leservindu.»

Leddsmerter i øvre nakken

[Illustrasjon 2: Oversikt over refererte smerter fra de forskjellige øvre nakkeleddene – også kjent som øvre cervikal columna]

Leddsmerter i nakken stammer fra reseptorer i den delen hvor en nakkevirvel fester inn mot den neste. Den delen er kjent som et fasettledd. Hvis leddet får redusert bevegelighet eller at det blir mindre plass i fasettleddet kan dette aktivere smertereseptorene i fasettleddet. Dette er den dype, verkende smerten som ofte kommer fra restriktive ledd. Men, med referanse til illustrasjonen ovenfor (illustrasjon 2), har disse nakkeleddene forskjellige smertemønster.

 • C0-C1: Det atlanto-occipitale leddet. Smertemønsteret er ganske stort og kan gi diffuse smerter i nakken.
 • C1-C2: Atlanto-aksiale leddet. De refererte smertene kan kjennes ut som en dyp smerte i øvre del av nakken.
 • C2-C3: Andre og tredje nakkevirvel. Smertemønsteret er ganske likt som C0-C1. Men med litt mer definerte smerter.

Av disse er det særlig leddrestriksjoner i C2-C3 som gir grunnlag for hodepine. Det ser vi nærmere på i neste avsnitt av artikkelen. Traksjon og leddmobilisering av nakkevirvlene, kombinert med muskulær behandling, har vanligvis god effekt mot denne typen nakkehodepine og nakkesmerter.

Stive nakkeledd og hodepine

Leddrestriksjoner, altså redusert bevegelighet i ledd, blir også kalt for låsninger (mer folkelig sett). En studie i forskningstidsskriftet Journal of Pain Medicine konkluderte, via testing med nerveblokader, at majoriteten av nakkehodepine stammer fra øvre nakkeledd. De kunne vise til følgende:

 • C1-C2 sto bak 7% av tilfellene med nakkehodepine
 • C2-C3 sto bak hele 62% av cervikogen hodepine
 • C3-C4 var skyld i 7% av tilfellene

Dette understreker viktigheten av å opprettholde god funksjon og bevegelighet i nakken. Fysikalsk behandling mot muskelspenninger, inkludert triggerpunktbehandling, og leddrestriksjoner med leddmobilisering og traksjon (strekker leddene fra hverandre) kan gi smertelindring og funksjonell bedring. Det er også godt dokumentert at en ortopedisk hodepute med minneskum kan føre til mindre nakkeplager. Å strekke nakkeleddene fra hverandre ved bruk av nakkestrekker kan også redusere nakkerelaterte leddsmerter.

Tips: Prøv en ny hodepute med minneskum

Studier har vist at å sove med hodepute med minneskum kan føre til signifikant mindre nakkesmerter – selv hos pasienter med kroniske nakkesmerter.² Trykk her eller på bildet ovenfor for å lese mer om denne anbefalte hodeputen med minneskum (produktanbefalingen åpner i et nytt leservindu).

Symptomer ved vondt i øvre del av nakken

Tidligere i artikkelen har vi vist noen av de refererte smertemønstrene til både muskler og ledd i øvre del av nakken. Det er viktig å huske på at dette er et anatomisk område som kan gi en kombinasjon av flere symptomer på en gang. Nedenfor har vi sammenfattet en liste med de vanligste.

7 vanlige symptomer ved plager i øvre nakken

 1. Nakkesmerter: Du kan oppleve smerte og ubehag i øvre del av nakken. Smerten kan variere fra mild til intens, og kan være konstant eller komme og gå. Smertene kan kjennes ut som hypersensitive punkter i bakhodet eller i nakken.
 2. Stivhet: Du kan oppleve stivhet i nakken, spesielt når du prøver å bevege hodet fra side til side eller vri det.
 3. Hodepine: Smerter i øvre del av nakken kan også føre til hodepine. Hodepinen kan være lokalisert i bakhodet eller spre seg til pannen eller tinningen.
 4. Begrenset bevegelse: Du kan oppleve begrenset bevegelse i nakken. Det kan være vanskelig eller smertefullt å rotere eller bøye hodet.
 5. Muskelspenninger: Nakkesmerter kan føre til muskelspenninger i nakke- og skulderområdet. Du kan føle deg veldig anspent og øm i musklene.
 6. Kribling eller nummenhet: I noen tilfeller kan smertene i øvre del av nakken føre til kribling eller nummenhet i nakken, skuldrene, armene eller hendene.
 7. Svimmelhet: Noen mennesker kan oppleve svimmelhet eller følelse av ustøhet i forbindelse med smerter i øvre del av nakken. Når dette stammer fra nakkens muskler, nerver og ledd kalles dette for cervikogen svimmelhet.

Ikke la nakkesmertene ta overhånd. Husk også at feilfunksjon gjerne medfører mer kompenseringsplager, og at det også kan føre til forverrede og nye symptomer. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller ønsker en konsultasjon. Du kan også bestille time via vår døgnåpne online timebestilling.

Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi er en del av det faglige nettverket Vondtklinikkene. Våre klinikkavdelinger ved Vondtklinikkene (klikk her for fullstendig oversikt over våre klinikker), inkludert i Oslo (Lambertseter) og Viken (Eidsvoll Sundet og Råholt), innehar en særegent høy faglig kompetanse innen utredning, behandling og rehabilitering av smerter og skader. Ta kontakt med oss dersom du ønsker hjelp av terapeuter med ekspertise innenfor disse fagområdene.

Årsaker til vondt i øvre nakken og bakhodet

Tidligere i artikkelen har vi allerede beskrevet hvordan spesifikke muskler og ledd kan resultere i smerter i øvre nakken og bakhodet. Men det er også viktig at vi ser nærmere på mulige underliggende årsaker som kan føre til slike plager.

 1. Dårlig holdning og arbeidsstilling: Visse statiske arbeidsstillinger kan medføre økt belastning mot musklene og leddene i øvre del av nakken. Særlig en lut nakke (cervikal kyfose) og framoverskutt hodestilling vil legge mye trykk på øvre nakkeregionen.
 2. Ulykker og fall: Fysiske traumer, slik som fall eller bilulykker, kan medføre nakkesleng og muskelforandringer i nakken.
 3. Stress: Over tid kan stress i hverdagen føre til at musklene blir mer og mer anspent. Etter hvert vil det kunne oppstå smertegivende muskelknuter og muskelspenninger i nakkemusklene.

Funksjonell undersøkelse av øvre cervikale smerter

Våre offentlig autoriserte klinikere, både fysioterapeuter og kiropraktorer, har lang utdanning og klinisk erfaring innenfor undersøkelse og utredning av smerter og feilfunksjon i øvre del av nakken. Som nevnt tidligere i artikkelen stammer slike nakkesmerter gjerne fra flere forskjellige anatomiske strukturer. Den funksjonelle undersøkelsen kan inkludere testing av, blant annet:

 • Dynamisk palpasjon
 • Leddbevegelighet
 • Nervefunksjon (for å undersøke for eventuell nerveirritasjon)
 • Utredning av sensitivitet og funksjon i nakkemusklene

I tillegg er det gjerne spesifikke tester som undersøker for visse diagnoser. Basert på symptomene dine kan denne funksjonelle undersøkelsen variere noe. Men det viktigste er altså at den funksjonelle undersøkelsen er grundig. Dersom det er medisinsk indisert har våre klinikere også henvisningsrett til MR undersøkelse og annen bildediagnostikk.

– Vondtklinikkene: Vi er her for deg!

Våre offentlig autoriserte klinikere ved Vondtklinikkene avdeling Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi på Eidsvoll Sundet har en særegen faglig interesse og kompetanse innen utredning, behandling og rehabilitering av muskel, sene, nerve og leddplager. Vi jobber målbevisst for å hjelpe deg med å finne årsaken til smertene og symptomene dine – og deretter hjelpe deg med å bli kvitt dem.

Behandling mot smerter i øvre nakken og bakhodet

[Bilde: Triggerpunktbehandling kan være en effektiv behandling mot nakkesmerter]

Ved vondt i øvre del av nakken og bakhodet er det viktig å undersøke hvilke ledd og muskler som er involvert. Triggerpunktbehandling, bindevevsmassasje og muskulær behandling rettet inn mot de øverste nakkemusklene (suboccipitalis), i kombinasjon med leddmobilisering og traksjon kan være en god behandlingsplan. Men man kan også kombinere med flere behandlingsmetoder. Disse kan inkludere:

 • Fysioterapi
 • Idrettsmassasje
 • Leddmobilisering og «leddknekking»
 • Massasje og muskulære teknikker
 • Moderne kiropraktorbehandling
 • Traksjonsbehandling
 • Triggerpunktbehandling
 • Tørrnåling (intramuskulær akupunktur)

Ved dype og langvarige muskelknuter kan behandling med nåler, også kjent som tørrnåling, være et svært godt behandlingsalternativ. Slik behandling kan bidra til å redusere smerter, stimulere bedre nakkefunksjon og gi deg en følelse av velvære.

Egentiltak mot smerter i øvre nakken og bakhodet

Vi nevnte tidligere i artikkelen at det å bytte til en hodepute med minneskum kan lindre nakkesmerter. I tillegg til dette kan tøying av nakkemusklene og nakkeleddene ved bruk av nakkehammock være et gunstig egentiltak. Andre opplever smertelindring ved påføring av varmesalve mot de anspente nakkemusklene.

Tips: Tøying av nakken med nakkestrekker (lenken åpner i nytt vindu)

Mange opplever symptomatisk lindring ved bruk av nakkestrekker. Denne fungerer ved at den strekker og tøyer nakkevirvlene på en skånsom, men effektiv måte. Klikk på bildet eller lenken for å lese mer om den anbefalte nakkehammocken her.

Øvelser og trening mot øvre nakkesmerter

For å stimulere bedre funksjon, sirkulasjon og fleksibilitet i nakkemuskelfibrene kan vi benytte oss av både styrkeøvelser og tøyeøvelser. Våre klinikere vil, i tillegg til å gi deg aktiv behandling, også hjelpe deg ved å sette sammen et treningsprogram tilpasset akkurat deg.

Opptrening av de dype nakkemusklene (dype nakkefleksorer)

De dypeste nakkemusklene, kjent som dype nakkefleksorer, krever spesifikke rehabiliteringsøvelser. Våre fysioterapeuter hjelper deg gjerne med oppsett og gjennomgang av denne spesifikke nakketreningsformen. Det er en nakketreningsform, ofte kalt DNF-trening, som egner seg veldig godt for de med svake nakkemuskler eller personer som tidligere har hatt nakkesleng.

Oppsummering: Vondt i øvre del av nakken og bakhodet (suboccipitale smerter)

Ta godt vare på nakken din. Feilfunksjon, i form av oppbygning av muskelspenninger og stive ledd, kan gradvis utvikle seg til å medføre nakkehodepine og svimmelhet. Ta gjerne kontakt med oss ved Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi dersom du har spørsmål eller lurer på noe. Husk at du enkelt kan bestille time hos oss via online timebestilling eller ved å ringe oss.

VIDEO: 4 øvelser mot nakkehodepine

I denne videoen nedenfor viser kiropraktor Alexander Andorff, som er både allmennkiropraktor og idrettskiropraktor, fram et anbefalt treningsprogram med fire øvelser mot nakkehodepine. Disse egner seg også veldig godt for deg med smerter i øvre del av nakken.

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (lenken åpner i nytt vindu). På kanalen vår finner du en rekke gratis helseressurser og treningsprogrammer tilpasset dine plager og ulike diagnoser.

Har du noen spørsmål? Eller vil du bestille en time hos oss?

Kontakt oss gjerne via en av våre kontaktmuligheter, kontaktskjema eller på vår Facebook-side hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling – slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider, men hvis mulig foretrekker vi at du bruker online timebestilling. Våre dyktige behandlere ser fram imot til å hjelpe deg. Hvis du ikke bor i nærheten av Eidsvoll Sundet kan du se en oversikt over våre andre tilhørende klinikker her (Vondtklinikkene – Tverrfaglig Helse)

– Våre klinikere ved Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi er offentlig autorisert helsepersonell som alltid jobber for å være i førersetet innen faglig kompetanse på utredning og behandling av muskel, nerve og skjelettlidelser. Hvis du ikke er i nærheten, så kan du også se en oversikt over våre andre klinikker i landet her. Blant annet i Oslo.

Trykk her eller på bildet nedenfor for å gå til Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter & Fysioterapi sin online timebestilling.

(klikk på bildet ovenfor eller her for å se ledige timer)

Telefon: 64 80 81 10

Epost: Eidsvollkiropraktorsenter@outlook.com

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi

Forskning og kilder: Vondt i øvre del av nakken og bakhodet

 1.  Govind et al, 2022. Sources of Cervicogenic Headache Among the Upper Cervical Synovial Joints. Pain Med. 2022 May 30;23(6):1059-1065.
 2. Soal et al, 2019. Changes in chronic neck pain following the introduction of a visco-elastic polyurethane foam pillow and/or chiropractic treatment. Health SA. 2019; 24: 1099.

Bilder og kreditering

Coverbilde: iStockphoto (lisensiert bruk). Stock photo ID: 1163661826 Credit: Staras

Bilde 2: iStockphoto (lisensiert bruk). Stock photo ID: 1300958308 Credit: Lacheev

Artikkel: Vondt i øvre nakken og bakhodet (suboccipitale smerter)

Skrevet av: Våre offentlig autoriserte kiropraktorer og fysioterapeuter ved Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse

Faktasjekket: Våre artikler baserer seg alltid på seriøse kilder, forskningsstudier og forskningstidsskrifter – slik som PubMed og Cochrane Library. Vennligst kontakt oss dersom du oppdager noe feil eller har kommentarer.

Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi
Latest posts by Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi (see all)
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *