Alt du bør vite om bløtvevsrevmatisme (fibromyalgi)

Alt du bør vite om bløtvevsrevmatisme (fibromyalgi)

Her gir vi deg en stor og omfattende informasjonsguide om bløtvevsrevmatisme.

Fibromyalgi er definert som bløtvevsrevmatisme grunnet at bindevev og bløtvev er sentrale komponenter – og er en årsak til kroniske smerter og feilfunksjon. Vi håper denne artikkelen kan være til god hjelp for deg – og minner om de tilpassede treningsvideoene nedenfor.

Ved Eidsvoll Kiropraktorsenter & Fysioterapi er vi særegent interessert i utredning og behandling av kroniske smertediagnoser. Vi administrerer blant annet en av norges største samholds- og rådgivningsgrupper for de rammet av kroniske smerter og revmatiske lidelser – med nærmere 46000 medlemmer. Våre klinikere holder også regelmessig foredrag for norsk fibromyalgiforening og norsk revmatikerforbund, inkludert Eidsvoll revmatikerlag.

Grunnet vår interesse innen dette spesialfeltet mottar vi ofte anbefalinger og pasienter fra Oslo (kun 35 minutter med tog fra Oslo S) og omegn – samt fra andre klinikere med mindre kompetanse innen dette fagfeltet.

Den meste kjente formen av bløtvevsrevmatisme er fibromyalgi – men bursitt faller også inn under denne definisjonen. I denne artikkelen vil vi dòg fokusere primært på førstnevnte.

«I nyere tid vet man at fibromyalgi er et langt mer kompleks smertesyndrom enn det man først trodde. Blant annet kan forskningen vise til fysiske funn med målinger som viser at denne pasientgruppen har et høyere indre trykk i musklene. Noe som kan være med på å forklare det store omfanget av muskelsmerter.»

I denne artikkelen vil du blant annet lære mer om:

 • Hva er Bløtvevsrevmatisme?
 • Symptomer på Bløtvevsrevmatisme
 • Årsaker
 • Diagnostisering av Bløtvevsrevmatisme
 • Behandling av Bløtvevsrevmatisme

+ Forslag til Egentiltak

 • Kosthold
 • Trening og Øvelser mot Bløtvevsrevmatisme (inkludert VIDEO)

Hva er bløtvevsrevmatisme?

Bløtvevsrevmatisme innebærer en forhøyet sensitivitet i bløtvev – inkludert muskler, sener, bindevev og ligamenter. Tilstanden fører også til at smertesignaler ved trykk, berøring eller belastning mot disse områdene kan bli feiltolket i hjernen og forsterket gjennom de sendte nervesignalene.

– Både revmatisk og nevrologisk

Dette fører til at personer rammet av bløtvevsrevmatisme har økte smerter og feilfunksjon – samt en rekke andre symptomer og kliniske tegn som vi vil gå gjennom i paragrafen nedenfor. Grunnet de kliniske symptomene man kan oppleve blir det riktig å nevne at tilstanden kan beskrives som både revmatologisk og nevrologisk.

Symptomer på bløtvevsrevmatisme

Bløtvevsrevmatisme kan gi grunnlag for en lang rekke med symptomer og kliniske tegn.

Her har vi valgt å gi deg hele listen med vanlige symptomer – som er omfattende – men vi føler at dette hjelper mange med å forstå hvor betydelige og varierende plager denne typen av revmatisme kan gi grunnlag for.

Vanlige symptomer ved bløtvevsrevmatisme

Det finnes en lengre rekke med symptomer og kliniske tegn som er sterkt knyttet opp mot bløtvevsrevmatisme – i denne delen av artikkelen vil vi gå gjennom de vanligste av dem, punkt for punkt.

 • Depresjon og Angst
 • Hodepine
 • Hukommelsesproblemer og Hjernetåke
 • Irritabelt Tarmsyndrom (IBS)
 • Kjevesmerter og Stivhet
 • Rastløse Bein Syndrom
 • Sensitivitet Ovenfor Værforandringer, Varme og Kulde
 • Smerter ved Menstruasjon
 • Smerter og Slitenhet i Ansiktet
 • Stive Muskler og Ledd på Morningen
 • Søvnproblemer
 • Utmattelse og Fatigue
 • Vidstrakte Smerter

Depresjon og angst

Mange med bløtvevrevmatisk fibromyalgi plages også med depresjon og angst. Dette er direkte lenket opp mot at det å leve med kroniske smerter er blytungt. For smerter som ikke forsvinner gjør noe med deg – sånn er det.

Det er viktig for utenforstående å vise hensyn hvis en venn eller et familiemedlem er rammet. Ha forståelse for at den personen ofte sover dårlig, har nærmest konstant vondt et eller annet sted i kroppen – og at dette tidvis vil gå utover både energi og humør. Etterhvert kan det også utvikle seg til betydelig depresjon og angstproblematikk.

Hodepine

Fibromyalgi medfører økte muskelspenninger og forhøyet sensitivitet ovenfor belastning. Dette fører til nakkerelatert hodepine – hvor musklene i nakken og øvre del av rygg spenner seg og blir utrolig stramme. Disse spenningene kan gi smerter oppover nakken og mot hodet – i visse tilfeller også tinningen, pannen og ansiktet.

Hukommelsesproblemer og hjernetåke

Forskning har vist at hjernen til de med fibromyalgi har en kraftig økning i nervesignaler og impulser – populært kalt nervestøy. Disse forstyrrelsene og signalene – se for deg at det til stadighet er elektrisk aktivitet – kan gå utover korttidshukommelsen og føre til mindre, midlertidige kognitive feilfunksjoner.

Noen eksempler på slike kognitive småfeil kan være:

 • Å ikke huske navn
 • Mental fatigue
 • Konsentrasjonsproblemer
 • En følelse av at hjernen ikke er ‘helt på lag’

Irritabelt tarmsyndrom (IBS)

Forskningsstudier har vist at personer rammet av irritabelt tarmsyndrom – og da særlig ulcerøs kolitt – har høyere risiko for også å ha fibromyalgi. Rundt 30% av de med ulcerøs kolitt har fibromyalgi – som indikerer en viss tilhørighet mellom de to diagnosene.

Man er noe usikker på hva denne lenken skyldes, men man mener at det kan være direkte relatert til stress. Fibromyalgi fører til masse stress i hverdagen grunnet kroniske smerter – og man vet at stress har en direkte link til utvikling av å trigge autoimmune tilstander, slik som irritabelt tarmsyndrom.

Kjevesmerter og stivhet

Man har sett en tydelig økt forekomst av kjeveproblematikk og temporomandibulært kjevesyndrom (TMD) blant de med bløtrevmatisk fibromyalgi. Kjeveproblemer kan gi smerter i hele hodet – og kjevehodepine.

Dette skyldes at de med TMD ofte spenner kjevemusklene, selv når de sover, som resulterer i kjevesmerter og tilhørende feilfunksjon. Man lenker denne økte forekomsten av kjevespenninger til økt muskelsensitivitet.

Rastløse bein syndrom (RLS)

Rastløse bein syndrom innebærer endret sensorikk i beina om natten – slik som prikking, brenning, mauring eller muskelrykninger. I majoriteten av tilfellene er dette bare irriterende, men i andre tilfeller kan det være direkte smertefullt.

Disse symptomene kan gå utover søvnkvaliteten eller forhindre deg å få sove i det hele tatt. Resultatet kan være at man våkner opp utslitt istedenfor uthvilt.

Lenken mellom rastløse bein syndrom og fibromyalgi ligger i det nevrologiske spekteret – nemlig det man kaller «sentral sensitivisering». Dette fenomenet innebærer at de med kroniske smertesyndromer har forhøyet nevrologisk aktivitet – og dermed sliter med å senke denne aktiviteten når de skal legge seg.

Sensitivitet ovenfor værforandringer, kulde og varme

Man har sett en tydelig økt forekomst av smerterapportering blant de med bløtvevsrevmatisme under visse værforandringer. Forskingsstudier (1) har også bekreftet dette. De værforandringene som spiller mest inn er:

Barometrisk lufttrykk

Vekten og trykket fra luften rundt oss utgjør det vi kaller barometrisk lufttrykk. Solfylte dager forårsaker et høyere lufttrykk og stormfylt vær medfører en plutselig nedgang. Slike forandringer har blitt sterkt lenket til muskelverking blant fibromyalgipasienter.

Temperatur

Plutselige og store svingninger i temperaturen kan føre til økte smerter og plager blant de med fibromyalgi. Man har sett at særlig store og kalde temperaturfall ser ut til å skape mest symptomatikk.

Luftfuktighet

Dersom det blir for fuktig i luften så rapporteres det om mer hodepine, smerter og stivhet blant de med fibromyalgi.

Vind

Når det blåser og er mye vind så indikerer dette værforandringer og endring i det barometriske trykket. Normalt sett fører det til et fall i trykket som kan trigge fatigue, hodepine og muskelsmerter hos fibromyalgipasienter.

Nedbør

Regn, sludd, hagl og snø faller alle inn under definisjonen ‘nedbør’. Slikt vær innebærer, vanligvis, en forandring i det barometriske trykket – som igjen kan føre til økte smerter og fatigue.

Smertefull menstruasjon

Kvinner med fibromyalgi har ofte forverrede smerter og symptomer under sin menstruasjon. Dette skyldes blant annet hormonelle endringer. Det er dòg viktig å huske på at dette ikke er gjeldende for alle.

5 symptomer som ofte blir verre ved menstruasjon blant de med fibromyalgi:

 • Fatigue og Utmattelse
 • Hodepine
 • Hukommelsesproblemer
 • Smerter i Muskler og Bløtvev
 • Søvnproblemer

Smerter og slitenhet i ansiktet

Fibromyalgi kan medføre smerter og en slitenhetsfølelse i selve ansiktet. Dette er direkte knyttet opp mot økt muskelsensitivitet og kjevespenninger. Fibromyalgi medfører en tydelig økning i sammentrekning av muskulatur – som igjen kan føre til smerter i nakke og kjeve – to regioner som kan referere smerter fram i ansiktet.

Stive muskler og ledd på morgenen

Det er dessverre en rekke årsaker til at fibromyalgi medfører stivhet og verking på morgenen. En av de aller viktigste er faktumet at dårlig søvnkvalitet fører til redusert muskelreparasjon – og dette igjen fører til at det gradvis bygger seg opp lite funksjonelt og smertefullt skadevev i muskulaturen.

Å trene og holde seg i bevegelse er også en stor utfordring for de med kroniske smertesyndromer. Nettopp derfor er det så utrolig viktig å finne treningsformer som man trives med. Noen liker å gå tur, andre liker varmtvannsbasseng og andre liker best å trene hjemme.

I bunnen av artikkelen finner du to tilpassede treningsvideoer med tilpassede øvelser for deg som er rammet av fibromyalgi.

Søvnproblemer

Det er ikke vanskelig å forstå at en med kroniske smerter har søvnproblemer. Når kroppen verker kan det være vanskelig å finne gode sovestillinger – noe som gjør at man må flytte på seg flere ganger i løpet av natten.

Hvis du deretter slenger inn faktorene med rastløse bein syndrom, en overaktiv hjerne og hypersensitiv muskulatur, så er det duket for en dårlig natts søvn. Mange våkner også flere ganger om natten – og opplever at de ikke får nok dyp søvn grunnet at de sover så urolig.

Utmattelse og fatigue

Alt henger sammen. Man blir, naturlig nok, utmattet og utrolig sliten av å leve med kroniske smerter. Symptomene og smertene fører også med seg en ond sirkel hvor dårlig søvn gir lite energi – og dermed mindre tiltakslyst og overskudd.

Når dette igjen fører til at man ikke har energi til å trene, så vil dette kunne føre til en gradvis negativ utvikling. Det er derfor kjempeviktig at man lærer seg å ta seg tid til seg selv – inkludert tilpasset trening og behandling.

Vidstrakte og utbredte smerter

Tidligere stilte man diagnosen bløtrevmatisk fibromyalgi ved smerter i 18 spesifikke muskelpunkter. I nyere tid har man dòg gått bort fra denne metoden, men økt muskelsensitivitet i så godt som hele kroppen er og blir en del av diagnosen fibromyalgi.

Dette skyldes flere faktorer – hvor man også har funnet ut at fibromyalgi er lenket til økt nerveaktivitet og dermed også kraftig forsterkede smertesignaler. Som betyr at selv mindre impulser kan gi betydelig mer smerter enn de burde gjøre.

Man kan også oppleve følgende symptomer:

 • Hudproblematikk
 • Influensalignende symptomer
 • Pusteproblemer
 • Svimmelhet
 • Synsproblematikk
 • Uvelhet og lvalme
 • Vektøkning
 • Vondt i brystet

Vi gjør oppmerksom på at ikke alle opplever den samme symptomatikken – og at visse personer plages mer med enkelte av de ovenstående symptomene enn andre.

Årsaker til bløtvevsrevmatisme

Hjernen er den første som vet om du har vondt, men hva skjer hvis den begynner å feilrapportere?

Når du får vondt så sendes det nervesignaler fra det smertefulle området, opp gjennom ryggmargen, og helt opp til hjernen – som deretter tolker signalene som smerte. Dette er en advarsel om at noe er galt.

Men hva skjer når disse smertene ikke forsvinner? Eller at det rapporteres om smerter selv om det ikke er noe galt? Her kommer bløtvevrevmatisk fibromyalgi inn i bildet. Forskere mener at svaret ligger i en feilkobling i forhold til hvordan hjernen og ryggmargen din håndterer smertesignalene dine.

Hjernen overrapporterer smertene

Når man har fibromyalgi så har man altså en ubalanse i naturlig smerteøkning og smertedemping. Dette betyr at man har flere celler som sender smertesignaler enn de som jobber med å redusere dem. Dermed oppstår det en overrapportering som forsterker smertene.

Forskere er fortsatt usikker på hvorfor man rammes av fibromyalgi, men de har funnet flere mulige årsaker. Disse inkluderer:

Emosjonelt eller fysisk traume

Barn som blir utsatt for psykisk, emosjonelt eller fysisk mislighold har høyere sjanse for å få bløtvevrevmatisk fibromyalgi når de vokser opp. Dette skyldes synaptisk plastisitet – og at traumer fører til endringer i hvordan hjernen håndterer smerte og stress.

Genetikk

Fibromyalgi og kroniske smerter kan i visse tilfeller være genetisk betinget. Foreldrene dine kan videreføre gener til deg som gjør deg mer sensitiv ovenfor smerter. Andre gener har blitt direkte knyttet opp mot angst og depresjon – som i seg selv forverrer smertene.

Kjønn

Kvinner er mer rammet av bløtvevsrevmatisme enn menn. Forskere er usikker på hva dette skyldes, men mener at det kan lenkes til kjønnsmessige forskjeller i hvordan man tolker smertesignaler i hjernen.

Sykdom

Smertefulle sykdommer som artritt eller kraftige infeksjoner kan øke risikoen for at man rammes av fibromyalgi.

Diagnostisering av bløtvevsrevmatisme

Tidligere brukte man et system bestående av 18 vonde muskelpunkter, men det gjør man ikke lenger. Vel, de brukes ofte fortsatt, men man stiller ikke diagnosen utelukkende basert på de.

I nyere tid har man forstått at bløtvevrevmatisk fibromyalgi er betydelig mer komplisert enn man hadde trodd – og at mange, med samme diagnose, har forskjellige symptomer og kliniske tegn.

Vi gikk tidligere i detalj om symptomer og årsaker – og disse danner en viktig ramme rundt selve diagnostiseringen av tilstanden. Noen av de viktigste faktorene for å stille diagnosen er:

 • Anamnese og historietagning
 • Analyse av symptomer og kliniske tegn
 • Funksjonell undersøkelse og utredning
 • Utvidede blodprøver

Det er også viktig å forstå at man ikke vet alt om bløtvevsrevmatisk fibromyalgi helt enda. I årene som kommer vil man nok kunne utvikle en effektiv diagnostiseringsmetode – og mest sannsynlig vil man også finne ut at det finnes flere forskjellige varianter av fibromyalgi og lignende kroniske smertediagnoser.

Vi vil dòg igjen fokusere på at personer som er rammet trenger hjelp med å lindre smertene, men at mange klinikere ikke er kjent med de beste behandlingsmetodene.

Nettopp derfor har vi kroniske smertediagnoser som et spesialkompetanseområde på våre klinikker – hos oss vil du alltid bli tatt på alvor og få den hjelpen du fortjener.

Behandling av bløtvevsrevmatisk fibromyalgi

Det er store variasjoner i smerter og symptomer blant de med fibromyalgi – derfor må behandlingen alltid tilpasses den enkelte.

Visste du at fibromyalgi gir grunnlag for hele syv ulike typer av smerter i muskler, sener, nerver og ledd? Vel, det vet vi. Mange klinikere gjør dessverre ikke det – og dermed få ikke pasienten den behandlingen som er optimalt for dem.

Ved våre klinikker vil du alltid få den behandlingen som vi mener er best for akkurat deg. Vi jobber målrettet med å individualisere og tilpasse behandlingsopplegget slik at du skal få best effekt og at vi sammen skal kunne nå målene dine om mindre smerter og bedre funksjonalitet i hverdagen.

Vi tilbyr blant annet:

 • Fysioterapi
 • Massasje og Fysikalsk Behandling
 • Moderne Kiropraktikk
 • Lav-dose laserterapi
 • Terapeutisk Ultralyd

Ved å tilpasse behandlingsopplegget til den enkelte pasient vil man finne de riktige behandlingsmetodene. En pasient med bløtvevsrevmatisk fibromyalgi kan respondere godt på en ulik metode enn en med samme diagnose. I vår erfaring ser vi at laser kombinert med muskulært arbeid og tilpasset leddmobilisering ofte har best resultater. En behandlingsmetode som vi tilbyr ved alle våre klinikkavdelinger tilhørende Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse. Det er grunnet at vi tar denne diagnosen på alvor at så mange velger å reise til oss selv om de har andre behandlere som ligger nærmere

Egentiltak mot fibromyalgi

Mange av våre pasienter spør oss om tips til hvordan de selv kan bidra til smertelindring og avspenning.

Med tanke på at forhøyet muskelsensitivitet er et betydelig symptom ved fibromyalgi blir det viktig med daglige tiltak som kan hjelpe til og fungere muskelavslappende. Grunnet fatigue og utmattelse er det også viktig at tiltakene også kan brukes på dårlige dager. To av våre beste tips er derfor daglig bruk av akupressurmatte og gjenbrukbar varmepakning (lenkene åpner i nytt vindu). Det som også er fint er at bruken av disse to kan kombineres. Du kan altså ligge på triggerpunktmatten og slappe av, samtidig som du bruker varmepakingen på anspent muskulatur.

Tips: Prøv akupressurmatte for avspenning (lenken åpner i nytt vindu)

Trykk på lenken her eller bildet ovenfor for å lese mer om matten, samt se kjøpsmuligheter. Den har også en meget hendig nakkepute som gjør lettere å jobbe med muskelpunkter i nakken. Forsøk å få til en daglig økt på 20 til 40 minutter hver dag. Kombiner gjerne med gjenbrukbar varmepakning på anspente muskelområder for enda bedre effekt.

Kosthold for de med bløtvevsrevmatisme

Vår egen kiropraktor og ernæringsstudent Alexander Andorff har vært med på å skrive boken «Fibromyalgidietten – En Evidensbasert Tilnærming».

I denne ebooken tar han for seg det optimale kostholdet for de som er rammet av bløtvevsrevmatisk fibromyalgi. Litteraturen tar også for seg at mange med fibromyalgi også er rammet av andre tilstander – slik som ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom – og at det kan være vanskelig å lage generelle kostholdsanbefalinger for alle i denne gruppen.

Øvelser og trening ved bløtvevsrevmatisme

Dørstokkmilen er høy nok selv for de uten kroniske smerter. Sleng deretter inn en god dose med utmattelse, smerter og redusert energikapasitet – så kan du kanskje begynne å forstå hvilke utfordringer en med kronisk smertesyndrom står ovenfor når de skal trene.

Nettopp derfor har vår egen kiropraktor Alexander Andorff – som har en særegen faginteresse innen forskning, utredning og behandling av kroniske smertediagnoser – utviklet to treningsprogrammer tilpasset for de med bløtvevsrevmatisk fibromyalgi. Programmene er utviklet i samarbeid med fysioterapeut og revmatikerlag.

VIDEO: 6 tilpassede styrkeøvelser for de med fibromyalgi

Den første videoen viser deg seks ulike styrkeøvelser som er både effektive og skånsomme. Ved å bruke terapiball kan man få betydelig mer ut av treningen – og bruke større deler av rygg og magemusklene.

VIDEO: 5 bevegelighetsøvelser for de med fibromyalgi

Dette er et program som er særlig utviklet for å løsne opp i muskelspenninger og stive ledd. Programmet egner seg særlig godt for de dagene hvor du våkner opp og kjenner at kroppen virkelig ikke spiller på lag.

Bli med i familien og abonner på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen finner du en rekke helseressurser og treningsprogrammer tilpasset de med revmatisme og kroniske smertediagnoser.

La oss hjelpe deg

Våre moderne klinikere er også levende opptatt av at du som pasient skal få forbedret forståelse for din smertepresentasjon – og finne ut av hvordan vi sammen kan bekjempe selv den mest langvarige muskuloskeletale problematikken.

Våre moderne kiropraktorer innehar også både henvisningsrett og sykmeldingsrett – dersom dette skulle vise seg å være nødvendig for en optimalisert forbedring.

Har du noen spørsmål? Eller vil du bestille en time hos oss?

Kontakt oss gjerne via en av våre kontaktmuligheter, kontaktskjema eller på vår Facebook-side hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling – slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider, men hvis mulig foretrekker vi at du bruker online timebestilling. Våre dyktige behandlere ser fram imot til å hjelpe deg. Hvis du ikke bor i nærheten av Eidsvoll Sundet kan du se en oversikt over våre andre tilhørende klinikker her (Vondtklinikkene – Tverrfaglig Helse)

– Våre klinikere ved Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse avd. Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi er offentlig autorisert helsepersonell som alltid jobber for å være i førersetet innen faglig kompetanse på utredning og behandling av muskel, nerve og skjelettlidelser. Hvis du ikke er i nærheten, så kan du også se en oversikt over våre andre klinikker i landet her. Blant annet i Oslo.

Trykk her eller på bildet nedenfor for å gå til Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter & Fysioterapi sin online timebestilling.

(klikk på bildet ovenfor eller her for å se ledige timer)

Telefon: 64 80 81 10

Epost: Eidsvollkiropraktorsenter@outlook.com

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi

Kilder og referanser:

 • Influence of weather conditions on rheumatic pain. Ingrid StrusbergRaquel C MendelbergHector A SerraAlberto M Strusberg. The Journal of Rheumatology 
 • Jaw pain: its prevalence and meaning in patients with rheumatoid arthritis, osteoarthritis, and fibromyalgia. Frederick WolfeRobert S KatzKaleb Michaud. The Journal of Rheumatology 
 • Is Fatigue an Inflammatory Variable in Rheumatoid Arthritis (RA)? Analyses of Fatigue in RA, Osteoarthritis, and Fibromyalgia. Bergman et al. The Journal of Rheumatology

Artikkel: Alt du bør vite om bløtvevsrevmatisme (fibromyalgi) – Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi

Skrevet av: Våre offentlig autoriserte kiropraktorer og fysioterapeuter ved Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse

Faktasjekket: Våre artikler baserer seg alltid på seriøse kilder, forskningsstudier og forskningstidsskrifter – slik som PubMed og Cochrane Library. Vennligst kontakt oss dersom du oppdager noe feil eller har kommentarer.

Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi
Følg oss:
Latest posts by Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi (see all)
5 replies
  • Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi
   Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi says:

   Hei Kirsti!

   Utredning og behandling vil måtte finne sted fysisk på klinikken i Eidsvoll, Akershus. Men hvor du bor i landet geografisk sett har ikke noe å si – utenom at det kan være ubeleilig reisevei da.

   Men vi har blant annet en del pasienter som tar turen fra Oslo og omegn.

   Mvh.
   Teamet v/ Eidsvoll Kiropraktorsenter

   Svar
  • Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi
   Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi says:

   Hei! Den ble utsolgt, men vil nok komme i nytt format igjen om ikke så lenge. Enkleste måte å få høre når den blir utgitt er nok å gå via FB-siden til kiropraktor Alexander Andorff.

   Ønsker deg en fin dag videre!

   Vennlig hilsen,
   Teamet v/ Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi

   Svar
 1. Bjørg
  Bjørg says:

  Heisann, Jeg sliter med sterke smerter og har en lang sykehistorie pågående vel over 1 år. Har fått diagnosen revmatisme – som jeg tror har virkelig slått inn nå. Nakkesmerter, begge hofteleddene, høyre kne er fryktelig stive og vonde. Må ha smertestillende når jeg våkner på natt. Går til behandling, bassengtrening og sirkeltrening når jeg klarer det. Er det håp for å kvitte meg med noe av smertehelvete? Mvh bjørg.

  Svar

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.